Ohlédnutí za neobvyklým ročníkem Pražského jara

  1. 1
  2. 2
Pražské jaro má za sebou výjimečný ročník – v alternativním programu přineslo jedenáct koncertů, jejichž přímé přenosy mohli diváci bezplatně sledovat prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí festivalu. Vybrané koncerty zprostředkoval Český rozhlas a Česká televize. V součtu tyto přenosy dosáhly 1,2 milionu zhlédnutí v České republice a 53 zemích světa.
Pražské jaro 2020: Lukáš Sommer (foto Ivan Malý)

„Za normálních okolností program Pražského jara připravujeme s několikaletým předstihem, alternativní program vznikal v řádu týdnů. V krátkém čase jsme si museli osvojit mnoho nových dovedností – naším úkolem bylo koncerty vymyslet, organizačně zajistit, ale nově také zprostředkovat divákům, kteří se z koncertních sálů přesunuli k obrazovkám a displejům,“ popisuje ředitel Pražského jara Roman Bělor.

„Cením si, v jaké podobě za daných okolností proběhl letošní festival. Cením si toho nejen já, ale cení si toho celý svět,“ dodává dirigent Jakub Hrůša, člen umělecké rady festivalu. „Dostávám spoustu zpráv o tom, jak je úžasné, že festival funguje, že se hraje, a především – že nejsou činěny kompromisy v dramaturgii. Některé věci se musely změnit, ale vždy byla zachována kvalita programu a v některých případech změna přinesla nové impulzy,“ zdůrazňuje Hrůša.

„Během příprav nové dramaturgie jsem cítil velkou synergii celé domácí hudební scény, která se pevně semkla. Umělci i managementy orchestrů, s nimiž jsem o programech jednal, měli obrovskou chuť něco vytvořit. I díky našemu společnému úsilí se podařilo festival připravit,“ doplňuje Josef Třeštík, dramaturg Pražského jara. „Pandemie koronaviru řadě umělců paradoxně rozvázala ruce a umožnila věnovat se do hloubky novým dramaturgickým podnětům, na což by ve standardním provozu neměli potřebný čas a prostor.“

Pražské jaro 2020: Závěrečný koncert – Česká filharmonie, Jakub Hrůša (foto Petra Hajská)

Ke koncertům Pražského jara se díky těmto streamům dostalo zcela nové publikum – a čísla o zhlédnutí to jasně dokazují. „Co nás mile překvapilo, obdrželi jsme mnoho zpráv od našich pravidelných návštěvníků, kteří si po léta kupují vstupenky jen na určitou výseč festivalu, kupříkladu jen na klavírní recitály. Díky bezplatným streamům si mohli poslechnout další koncerty z pestré festivalové nabídky a v dobrém slova smyslu pak byli překvapeni, co vše Pražské jaro obsáhne,“ uvádí tiskový mluvčí festivalu Pavel Trojan Jr.

Na tomto místě patří dík našim spolupracovníkům – filmovému týmu režiséra Petra Václava, jenž zajistil šest z jedenácti přímých přenosů, České televizi a režisérovi Adamu Rezkovi, v jehož rukou byly tři koncerty, přímý přenos z Brna byl realizován pod vedením režiséra Jakuba Kořínka a mozartovské gala České filharmonie vedl německý režisér Michael Beyer. Český rozhlas Vltava do programu zařadil sedm přímých přenosů a dva koncerty bude vysílat ze záznamu. Polední koncerty Českého rozhlasu Vltava v době konání festivalu pak přinesly desítky archivních rozhlasových snímků z celé historie Pražského jara.

Nový formát online koncertů divákům umožnil nahlédnout do zákulisí a zprostředkovat rozhovory se zajímavými hosty. Klíčovou roli v tom sehrál Ondřej Havelka, jenž se stal průvodcem všech letošních koncertů. „Byla to pro mě velká čest a radost být součástí festivalového dění, slyšet tolik krásné hudby. Vlastně jsem si užíval hlavně jako posluchač, rozhovory byly pro mě spíš velké dobrodružství,“ říká Havelka. „Pražskému jaru samozřejmě přeji, aby se příští rok opět uskutečnilo tak, jak jsme zvyklí, tedy na jevištích koncertních síní v plném obsazení orchestrů a před vyprodanými hledišti.“

Pražské jaro 2020: FOK, Tomáš Brauner (foto Zdeněk Chrapek)

Skutečnost, že obecenstvo nemohlo být přítomno v koncertních síních, ale soustředilo se u televizních obrazovek, umožnilo filmařům přistoupit k jedinečným řešením. Ať už se jednalo o způsob nasvícení či rozestavění kolejnic pro kamery v bezprostřední blízkosti umělců. „Nabídky ujmout se šesti koncertů si velmi vážím. Pestrý program nám poskytl celou škálu příležitostí,“ popisuje režisér Petr Václav. „Snímali jsme od dětí ze základních hudebních škol, ke kterým jsme přistoupili s určitou dokumentární obyčejností, až po Pražské symfoniky FOK ve Smetanově síni, kde jsme se pokusili postihnout interpretaci hudby Suka a Schönberga za pomoci neustále se pohybujících kamer. Zimní cesta Adama Plachetky nám naopak dala možnost zprostředkovat přednes tohoto velkého pěvce, jehož chápání textu a souznění s jeho významem byly opravdu mimořádným zážitkem. Měl jsem velikou radost, že jsem mohl tento ojedinělý večer zaznamenat nejen pro letošní festival, ale i pro budoucnost. Ke spolupráci jsem přizval především kameramany, kteří se věnují filmu. Jak světelnou atmosférou, tak záběrováním jsem chtěl sloužit hudbě. Citlivě, pozorně, se subjektivním názorem, ale pořád tak, abych na snímání a jeho estetiku nestrhával pozornost, abych co nejlépe posloužil interpretům a dirigentům. Nápad Pražského jara hledat cestu, jak zachránit letošní ročník skrze audiovizi a internet, bude jistým mezníkem v našem vnímání konzumace klasické hudby i ve hledání cest k tomu, jak smysluplně rozvíjet spolupráci audiovize s nenahraditelnou živou hudbou provozovanou v koncertních sálech. Věřím, že správným rozvíjením a používáním symbiózy živé hudby, audiovize a internetu dokonce můžeme zlidštit vývoj naší civilizace, která se ubírá do dob post-humanismu,“ uzavírá režisér Václav.

Všem, kteří si vstupenky zakoupili na původně ohlášený program, je vstupné refundováno v plné výši. „Nechali jsme na zvážení posluchačů možnost darovat část vráceného vstupného Pražskému jaru – jako podporu alternativního programu, který byl a je dostupný zdarma, a na festivalové projekty budoucí,“ upřesňuje ředitel festivalu Roman Bělor. K dnešnímu dni byly refundovány vstupenky v hodnotě 13 mil. Kč, vstupenky v hodnotě 1,5 mil. Kč se posluchači rozhodli Pražskému jaru darovat.

Pražské jaro 2020: Adam Plachetka (foto Ivan Malý)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat