Operní panorama Heleny Havlíkové (159)

  1. 1
  2. 2

Týden od 24. do 30. března 2014
– Ceny Thálie
– Pražané mu rozumějí
– Líbezné tóny Magdaleny Kožené
– Inspirace na dny příští
***

Ceny Thálie
V sobotu byly uděleny Ceny Thálie za rok 2013, které už po dvacáté první vyhlásila Herecká asociace. V opeře je získali Jana Šrejma Kačírková za roli Anny Boleny v ostravském nastudování této Donizettiho opery a Jiří Přibyl za Verdiho Falstaffa v opeře olomoucké.  Za celoživotní mistrovství cenu obdržel tenorista Zdeněk Švehla.Třebaže závěrečné hlasování Kolegia je tajné, když těsně před vyhlášením jeho členové za účasti notáře odevzdávají svůj hlas na základě nominací odborných porot, činnost Kolegia i všech porot, nejen té operní, je systematická: do hodnocení zahrnuje pokud možno všechny operní inscenace, které ve sledovaném období vznikly v České republice. Práce osmičlenné operní poroty, do níž se vedle respektované sólistky a profesorky Magdalény Hajóssyové nyní nově zapojil i dirigent Jan Štych, je rozložená do celého roku. Jezdí se na premiéry i reprízy všech inscenací – a to nejen v deseti takzvaných kamenných divadlech, ale i mimo tuto síť, protože sympaticky houstnou i operní produkce na letních festivalech a s operními tituly přicházejí i alternativní sdružení. Za rok tak operní porota zhlédne v průměru čtyřicet inscenací, což při alternacích sólistů znamená, že se hodnotí až pět stovek výkonů. Cenu mohou získat i cizinci, podmínkou pro všechny je, že roli v dané inscenaci nastudovali a nejde pouze o hostování. Na závěrečném zasedání poroty po důkladné rekapitulaci všech výkonů i vyhodnocení návrhů, které zasílají jednotlivá divadla, pak porota hlasuje o třech nominacích do ženské kategorie a o třech do mužské. Často bývá těžké rozhodování.

Teď už mohu prozradit, že jsem hlasovala pro ty, kteří se stali laureáty: Janu Šrejmu Kačírkovou a Jiřího Přibyla. V kariéře Jany Šrejmy Kačírkové je role Anny Boleynové dalším významným krokem.Její koloraturní soprán stříbřité lehkosti, hbitosti a pružnosti, který dokáže rozvinout do dramatické síly, získává na homogenitě, s níž obsáhne celý rozsah tohoto partu až po tříčárkovanou oktávu. A navíc se probarvuje i v hlubší, mezzosopránové tessituře. Je nadána muzikalitou, s níž dává frázím stavbu při propracování dynamiky. A hlavně – přesně ví, o čem zpívá. Byla královnou ostravské inscenace nejen proto, že věrohodně vytvořila roli panovnice, která se ocitla na osudové křižovatce a i při vědomí smrtelného ortelu si nejen dokázala uchovat svou důstojnost, ale svým nepřátelům i velkoryse odpustit. V minulosti operních Cen Thálie se už několikrát stalo, že někteří sólisté získali cenu dvakrát, Ivan Kusnjer dokonce třikrát, Jana Kačírková má ovšem primát, který se za těch dvacet jedna let, co se Thálie udělují, ještě nepodařil nikomu – stala se laureátkou ve dvou po sobě jdoucích letech.

Mladý sólista Jiří Přibyl se dosud uplatňoval spíše v basových partech. Jeho obsazení do rozsáhlé barytonové role Falstaffa, navíc stárnoucího bonvivána, bylo hodně odvážné.Přibyl s pružným pohyblivým hlasem tohoto tlustého chvástavého tlučhubu, kterému není cizí žádná špatnost, přesně vystihl jako nenapravitelného poživačného pijana, ale i svérázného filozofa, který sám sebe nebere příliš vážně. V notně vycpaném a zdánlivě neohrabaném kostýmu přitom Přibyl uplatnil mrštnost, takže se tento jeho svérázný rytíř stal báječným zdrojem humoru.

Zatímco ještě do roku 2007 mezi laureáty jasně převažovali sólisté z inscenací pražského Národního divadla, v posledních šesti letech se v opeře naše první scéna – s výjimkou Christiny Vasilevy jako Janáčkovy Káti v roce 2010 – ztrácí, jak o tom svědčí i poslední ročník. I to je obraz toho, kam se Národní divadlo, jehož rozpočet přitom výrazně převyšuje ekonomické možnosti mimopražských scén, propadlo.
***

Pražané mu rozumějí
Praha se stala startem pro turné jednoho z předních světových tenoristů – Rolanda Villazóna – na podporu jeho nejnovější nahrávky Mozart – Koncertní árie, kterou vydala letos v lednu firma Deutsche Grammophon. Tradovaný Mozartův výrok „Moji Pražané mi rozumějí“ lze parafrázovat i na Villazóna – publikum zcela zaplněné Smetanovy síně tohoto rtuťovitého temperamentního tenoristu, který v Praze vystoupil opakovaně, vítalo bouřlivým potleskem.A Villazón, s pro něj typickou obrovskou energií, zpíval árie, z nichž některé složil Mozart jako desetiletý kluk. Třebaže stvrzovaly, že Mozart byl odmalička zcela mimořádný talent, je otázkou, nakolik jsou tyto árie, odkazující na emoce milostných vzdechů, smutku a lítosti, kterým chlapec ještě stěží mohl v plné šíři rozumět (jakkoli už tuší jejich zásadní význam), tím pravým repertoárem právě pro Villazóna. Ten je rozený šoumen, a zdálo se, že se musí až krotit, než se konečně prozpívá k dramatičtějším částem, ve kterých mohl uplatnit právě výbuchy extrémních afektů.

Na našich webech oblíbené diskuse, jak se po pěvecké krizi a operaci hlasivek Villazónovi proměnil hlas, přitom nedávají smysl. Podstatné je, že Villazón se svým temnějším tenorem suverénně ovládá intonaci, dech, deklamaci i techniku, včetně koloratur. A podmanivou silou své osobnosti dokáže přesvědčit o své robustnější interpretaci Mozartových árií. Ostatně nedoprovázel ho orchestr, který se specializuje na starou hudbu, ale Basilejský komorní orchestr, jehož hráči používají soudobé nástroje s výrazně ostřejším zvukem ve srovnání s těmi dobovými. (Mohli jsme si uvědomit, jak rychle jsme si zvykli na špičkovou kvalitu Collegia 1704, které nás s Václavem Luksem v čele právě v klasické a starší hudbě „rozmazlilo“.) Villazonův přístup k Mozartovi byl nejzřetelnější v jednom z přídavků – Ottavia v jeho árii Il mio tesoro z Dona Giovanniho nepojal jako naříkajícího milence, který je přes všechny proklamace ve skutečnosti neschopný činu, ale jako odhodlaného chlapa, který ve fortissimu dští pomstu na svého soka.

Hodnocení autorky: 75 %
***

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - R.Villazón & Kammerorchester Basel (Praha 28.3.2014)

[yasr_visitor_votes postid="100071" size="small"]

Vaše hodnocení - M.Kožená & La Cetra Barockorchester Basel (Praha 30.3.2014)

[yasr_visitor_votes postid="100331" size="small"]

Mohlo by vás zajímat