Poslední Kontinuity v SND

Posledné Kontinuity v SND 

Opera SND okrem pravidelných predpremiérových matiné už od roku 2011 pripravuje aj dopoludňajšie víkendové programy s názvom Kontinuity. V nich operný historik PhDr. Jaroslav Blaho prezentuje publiku osobnosti interpretov bratislavskej opernej histórie. Tak sme sa mohli stretnúť s „Livorovcami“ (tenoristom Františkom Livorom, jeho manželkou a úspešnou pedagogičkou Zlaticou a jej žiakmi), prostredníctvom nahrávok s už zosnulými manželmi Jurajom a Annou Martvoňovou (výborným speváko-hercom a jasavým lyrickým sopránom obdarenú Aničku, ktorú v škovránčej piesni Barče dosiaľ nik neprekonal), so sopranistkou Elenou Kittnarovou, ktorá prevzalo žezlo protagonistky súboru po Margite Česányiovej. Koncom minulého roka si moderátor pozval na pódium kultivovanú mezzosopranistku Ninu Hazuchovú, popri veľkých úlohách nezabudnuteľnú Oľgu z Onegina a Maddalenu z Rigoletta. Posledný program (17. 3.) bol venovaný dvojici spevákov, ktorí vtláčali svoju pečať sólistickému súboru v 60. a 70. rokoch (sopranistka Jarmila Smyčková) resp. v 80. rokoch (barytonista Pavol Mauréry).

Podobne ako pri minulých podujatiach tohto typu so žijúcimi spevákmi aj teraz program pozostával z rozhovorov s jubilantmi, s audio resp. video ukážok umenia umelcov, ale aj so živých vstupov mladých sólistov, aby sa tak naplnil zmysel názvu Kontinuity. Tentoraz to bola Miriam Garajová (Lauretta) a Andrea Čajová-Vizváry (Lucia).

Jarmila Smyčková (podobne ako Jirka Zahradníček, ktorý v tomto roku pomyselne oslávi svoje deväťdesiatiny) prišla do SND z Opavy v druhej polovici 60. rokov minulého storočia. Jej koloratúrny soprán s bezchybnou intonáciou vo vysokej polohe tu trávil najväčšie úspechy v úlohách, ako bola Zerbinetta (1966), Rosina (1968) a Gilda (1970), Oskár (1970), aby sa v nasledujúcom desaťročí popri koloratúrnych úlohách (Studená princezná z Frešovej detskej opery Martin a slnko, 1975) dostala aj k úlohám lyrického odboru (Zuzanka, Micaela). Publikum Kontinuít si mohlo vypočuť predovšetkým výborné audionahrávky jej Kráľovnej noci, Filiny z Mignon (ešte z čias pôsobenia v Opave) a videozáznam Caro nome z Rigoletta. Pavol Mauréry sa po pôsobení v zbore Novej scény stal sólistom v Štátnom divadle v Košiciach, v rokoch 1977-78 pôsobil v Erfurte, no už od 1978 bol vedúcim dramatickým barytónom v opere SND. Zmysel pre legátovú kultúru a krásne mezzavoce ho predestinovali najmä pre interpretáciu talianskeho repertoáru (11 verdiovských postáv), ale bol aj kvalitným Holanďanom a Giovannim, vokálne rafinovaným Scarpiom a surovým Sebastianom z Nížiny. Na matiné si doniesol nielen audiozáznam prvej árie Renata z Maškarného bálu a videá z Barbiera Rigoletta, ale takmer vo veku 78 rokov zaspieval naživo monológ Gerarda z Giordanovej opery a kuplet z muzikálu Fidlikant na streche. Tak ako sa svojho času ťažko lúčil z aktívnym spevom (v rozlúčkovom predstavení ako Enrico z Donizettiho Lucie), tak aj teraz dokázal, že mu to ešte spieva. Publikum Kontinuít (škoda, že vekovo pomerne staršie) bolo opäť vďačné, že SND nezabúda na generácie sólistov, ktorí v minulosti významne ovplyvňovali jeho profil.

Kontinuity
Slovenské národní divadlo
Jarmila Smyčková (soprán)
Pavol Mauréry (baryton)
Andrea Vizvári (soprán)
Klavírny sprievod: Branko Ladič
Program pripravil a uvádza: Jaroslav Blaho
17.3.2013 Slovenské národné divadlo, Bratislava 

www.snd.sk 

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na