Pozvánka na Kulturu v srdci Prahy 2019

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, spolek působící při Pražské konzervatoři, pořádá 7. ročník festivalu Kultura v srdci Prahy. Představí se na něm mladé hudební naděje společně s významnými domácími a zahraničními umělci i soubory, dojde ke spolupráci s dalším mezinárodním festivalem.

Zahajovací koncert v úterý 17. září (19:00) bude pod patronací Velvyslanectví spojených národů mexických patřit klavírním partnerům. Předvede se renomované Duo Petrof ve složení Anatoly ZatinVlada Vassilieva a Duo Beruška s českými talenty Marií ŠumníkouPřemyslem Berkou. V programu bude zastoupen Franz Schubert, Doug Opel, Tomás León i kompletní Musorgského cyklus Obrázky z výstavy.

Barokní orchestr v pondělí 23. září (19:00) s dirigentem Jakubem Kydlíčkem nabídne v programu Baroko naoko výhradně skladby J. S. Bacha a to čtvrtý Braniborský koncert, kantátu Pojď spasiteli pohanů či cembalový sólový koncert i dvojkoncert. Sólisty budou naše přední cembalistka Edita Keglerová a její žáci z Pražské konzervatoře.

Opereta Čardášová princezna patří k nejhranějším zpěvohrám Immericha Kálmána i světového operetního repertoáru vůbec. V rámci festivalu bude provedena nadějnými pěvci a herci mladé generace za doprovodu orchestru v režii operetního specialisty Zbyňka Brabce ve čtvrtek 10. října od 19:00 hodin.

Po česku je název tradičního společného koncertu renomovaného souboru a jeho následovníků. Právě tato prezentace na jednom pódiu vás čeká v úterý 5. listopadu, kdy se představí České trio ve složení Dana Vlachová (housle), Miroslav Petráš (cello) a Milan Langer (klavír) a jejich nástupci Michaela Pondělíčková, Filip HalečkaAnna Gaálová v ryze českém programu.

Po dvou letech opět dojde k propojení s Mezinárodním festivalem koncertního melodramu. Výsledkem bude Pocta Foersterovi, na které kromě tohoto jubilanta a někdejšího pedagoga konzervatoře zazní i hudba Mahlerova. Mimořádné představení spojí mladé recitátory z hereckého oddělení konzervatoře a pěvkyni Barboru Poláškovou s hráči Severočeské filharmonie Teplice pod vedením Jiřího Petrdlíka. Koncert v režii Věry Šustíkové se bude konat v neděli 8. prosince (19:00).

Závěrečný program v úterý 17. prosince (19:00) bude se zahraniční účastí a to s portugalským kytaristou Eudorem Gradem. V propojení se sborem Punkt se sbormistryní Alenou Jelínkovou zazní slavná skladba Maria Castelnuova-Tedesca Romancero Gitano. V první části se představí i čeští talentovaní kytaristé.

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na