Před 100 lety se narodil mág české opery Václav Kašlík

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Tento týden máme možnost připomenout si sté výročí narození jedné z nejvýznamnějších osobností v historii české opery dvacátého století, skladatele, dirigenta, a především režiséra, který ovlivnil vývoj moderní režie nejen na domácí půdě, ale i ve světě, Václava Kašlíka.
Václav Kašlík (zdroj archiv ND/foto Jaromír Svoboda)

Václav Kašlík se narodil 28. září 1917 jako nejmladší z deseti dětí řídícího učitele Hynka Kašlíka v Poličné, která byla v letech 1976–2013 součástí Valašského Meziříčí a dnes je opět samostatnou obcí. Kašlíkův rodný kraj byl vždy známý vztahem ke kumštu, především k hudbě a ke vzdělanosti vůbec.  Vždyť už Kašlíkův dědeček, pekařský mistr, se výrazně zasloužil o vznik českého gymnázia ve Valašském Meziříčí, které zde bylo založeno v roce 1871. O tom, že tato tradice existuje dodnes, svědčí i fakt, že hlavním důvodem k odtržení obce Poličná od města Valašské Meziříčí byl nesouhlas místních obyvatel s rušením školy.

Režisérův otec Hynek Kašlík byl typický český kantor toho typu, který krásně vykreslil Antonín Dvořák v postavě učitele Bendy v Jakobínovi. K hudbě a zpěvu vedl i své děti, věnoval se jí i jeho nejstarší bratr Bohumil a zejména o třináct let starší Hynek, flétnista, který si své hudební vzdělání rozšířil studiem na brněnské filozofické fakultě, kde získal doktorát. Byl po léta prvním flétnistou Brněnského rozhlasového orchestru, posléze Státní filharmonie Brno a významným komorním hráčem a sólistou.

Pod otcovým vedením absolvoval malý Václav své první školení ve hře na housle a klavír a také ve zpěvu. Při studiích na valašskomeziříčském gymnáziu, které ukončil roku 1936 maturitou, se mu dostalo základního vzdělání v hudební teorii díky profesorovi Janu Nepomuku Poláškovi. Frenštátský rodák Polášek byl žákem Leoše Janáčka, který se po studiích v Brně vrátil do rodného kraje a výrazně se zapsal svými všestrannými aktivitami do kulturního života valašského regionu a je pohřben na Valašském Slavíně v Rožnově. Václav Kašlík už v době svých gymnaziálních studií složil scénickou hudbu k dramatizaci básně Karla Havlíčka Borovského Křest svatého Vladimíra.

Po maturitě odešel Václav Kašlík do Prahy. Zde studoval na konzervatoři skladbu u profesorů Rudolfa Karla a Aloise Háby, dirigování u Metoda Doležila a Pavla Dědečka a také až do uzavření vysokých škol v roce 1939 u profesora Zdeňka Nejedlého muzikologii na filozofické fakultě. Na mistrovské škole Pražské konzervatoře pokračoval ve studiu dirigování u Václava Talicha a operní režie u Ferdinanda Pujmana.

Václav Talich mu dal rozhodující impulzy ve sféře muzikantské. Ferdinanda Pujmana Václav Kašlík velmi uznával pro jeho důslednou snahu o souznění partitury s jevištním děním a důkladnou systematičnost režijních koncepcí jednotlivých děl, ale jeho budoucí režisérskou kariéru formovalo především jeho působení v Divadle D Emila Františka Buriana v letech 1940 a 1941, kde poprvé uvedl v komorní verzi svůj balet Juan. Burianova koncepce divadla jako komplexu všech jeho složek, kde mluvené slovo, hudba, zpěv, pohyb, tanec a výtvarná podoba inscenace musí tvořit naprostou jednotu s důrazem na dynamičnost, otevřenost moderním proudům, jej mimořádně ovlivnily.

Na Kašlíka stejně jako na Alfréda Radoka a výtvarníka Josefa Svobodu mimořádně silně zapůsobil Burianem a jeho scénografem architektem Kouřilem prosazovaný princip takzvaného Theatergraphu, kombinace jevištního projevu s prvky filmu, projekcí a koncepční práce se světlem. Jejich využití se stalo jedním z významných komponentů při úspěších programů československé expozice (Laterna magika), která v roce 1958 na světové výstavě EXPO 1958 ohromila svět.

Vedle svého působení u Emila Františka Buriana se Kašlík v té době představil několikrát jako dirigent v Brněnském rozhlasovém orchestru a Václav Talich mu poskytl příležitost dirigovat Českou filharmonii. Václav Talich mu také jako první umožnil vyzkoušet si režisérské schopnosti. V roce 1942 režíroval Václav Kašlík v Národním divadle večer složený ze dvou děl skladatele Pavla Bořkovce. Byl to balet Krysař, který Talich sám dirigoval, a opera Satyr na goethovský náměr, kterou dirigoval další Talichův žák a oblíbenec Jaroslav Krombholc.

V roce 1943 se podařilo v Brně, kde bylo české divadlo nacisty uzavřeno v listopadu 1941, obnovit divadelní činnost pod záštitou Národní odborové ústředny zaměstnanecké pod názvem České lidové divadlo, jehož ředitelem byl Antonín Fencl. Opera, která byla nucena hrát své inscenace v naprosto nevyhovujících podmínkách chátrajícího Divadla na Veveří (populárně zvaného Stará bouda), uváděla především český repertoár. Václav Kašlík zde nastudoval hudebně i režijně dva tituly, jež později zaujaly významné místo v jeho vyzrálé režijní tvorbě. Byla to Dvořákova Rusalka a Mozartův Don Giovanni. Kašlík i zde, ve zcela primitivních podmínkách, dokázal ve spolupráci s výtvarníkem Václavem Skrušným vytvořit silně působivé inscenace, v nichž se snažil, pokud to bylo jenom trochu možné, uplatnit své divadelní představy. Po definitivním uzavření divadel v létě 1944 byl nějakou dobu totálně nasazen a na konci války působil jako dirigent ve filmu.

Václav Kašlík patřil k těm, kdo už v době okupace uvažovali o možnosti vybudovat v Praze druhé operní divadlo s alternativním programem, divadlo, jež by bylo otevřeno moderním směrům v široké žánrové paletě. Protektorátní sen se stal po osvobození realitou.

Nové německé divadlo (zdroj cs.wikipedia.org)

Skupině nadšenců se podařilo získat pro svůj záměr dvě scény bývalého německého divadla. Velkou budovu Nového německého divadla, kterou postavili pánové Fellner a Helmer, a dnes už neexistující scénu Neue deutsche Bühne, jež byla poté řadu desetiletí sídlem Ústředního loutkového divadla. Nová instituce dostala název Divadlo 5. května. Po roce došlo k oddělení opery a činohry a budova vedle nádraží se stala domicilem pro jediný samostatný operní soubor v republice pod názvem Velká opera 5. května.

V Opeře 5. května se skupina vesměs nadšených třicátníků s o málo starším šéfdirigentem Karlem Ančerlem pod patronací moudrého a zkušeného Aloise Háby rozhodla s rázným odhodláním realizovat svůj program. Osmadvacetiletý dirigent a režisér Václav Kašlík byl mezi nimi benjamínkem, ale od začátku zaujal v souboru velmi výraznou pozici.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Mohlo by vás zajímat