Proč je Jan Dismas Zelenka více než jen českým Bachem

  1. 1
  2. 2

Deset let Collegia 1704 (3) 

Zelenkovo jméno je spjato s historií Collegia 1704 od samotných počátků souboru a jeho hudbu máme natolik zadřenou pod kůží, že si troufnu tvrdit, že je součástí naší hudební identity. Když jsme v létě roku 2007 vyjeli na naše první turné po Francii, byla hlavním bodem programu Zelenkova nejrozsáhlejší mše – Missa Votiva ZWV 18. Francouzské publikum bylo fascinováno hudbou skladatele, jehož jméno nikdy neslyšelo, a nám se otevřely dveře k dalším pozváním na renomované francouzské festivaly. Z oněch osmi let nechyběla Zelenkova hudba ani na jednom z našich pravidelných francouzských turné a prestižních adres, na kterých jsme hudbu našeho skvělého krajana představili, začalo přibývat po celé Evropě. Vídeňský Konzerthaus, Lucerne Festival, BOZAR Brusel, Philharmonie Köln, Philharmonie Hamburg, festivaly v Brugách, Utrechtu, Stuttgartu – to je jen malý výběr míst, kde jsme představili Zelenkovu hudbu. Letos přibude na seznamu lipský Bachfest a v roce následujícím pak například Berlínská filharmonie. Při těch četných provedeních se nestalo, aby Zelenkova hudba neuchvátila srdce posluchačů. V čem však tkví tajemství neobyčejné působivosti této hudby? Kde stojí Zelenkova hudební řeč v kontextu své doby?

Začátečník vedený dobrotivou silou přírody
Zelenkova hudba je nesmírně originální a velmi bezprostředně působí na emoce posluchače. Dalo by se tedy říci, že je to hudba, která nepotřebuje vysvětlení a která působí sama o sobě svojí univerzální kvalitou a nadčasovostí. Přesto si myslím, že pro plné pochopení Zelenkovy hudby leží klíč v přiblížení se Zelenkově osobnosti. Jeho životní pouť rozhodně není typickou ukázkou života skladatele doby baroka. Už samotný fakt, že prvního důkladného hudebního vzdělání se mu dostalo někdy kolem roku 1710, kdy již završil třicátý rok svého života, je přinejmenším překvapivý. Nesmíme zapomenout, že pro dobu osmnáctého století třicátník nebyl žádný mladík a začínat v tomto věku druhou kariéru rozhodně nebylo běžné. Další zvláštností je, že prvním učitelem Zelenky byl vlivný a hudebně velmi dobře vzdělaný baron Hartig, který se stal jeho podporovatelem a protektorem. Že by se pánové urozené krve ve volných chvílích věnovali hudebnímu vzdělávání trochu přestárlých venkovských synků, však také rozhodně nepatřilo k běžným zvyklostem. O okolnostech Zelenkových pražských začátků toho víme stejně málo jako o jeho dětství a mládí. Každopádně byl baron Hartig obdařen skvělou intuicí, když rozeznal Zelenkův talent a zprostředkoval mu místo violonisty (kontrabasisty) ve dvorní kapele saského kurfiřta a polského krále.Pozoruhodným dokumentem je v němčině psaná dedikace Mše sv. Cecilie kurfiřtovi Augustu Silnému, ve které Zelenka upřímně upozorňuje na fakt, že jeho dílo je „spíše plodem píle žáka vedeného silou dobrotivé přírody, nežli prací cvičeného mistra“, a přiznává, že ku prospěchu mu byly „rady vysoce slavného a všeobecně známého barona Hartiga z Prahy a ctěného kapelníka Jeho Výsosti pana Schmidta“. Dále pisatel „žádá tímto co neponíženěji Jeho královský Majestát o udělení povolení k cestě a příspěvku na několik let, aby se mohl vydat do Itálie a Francie a získat solidního vzdělání v Kirchen-Stylo i v jiných stylech a zdokonalil se též v dobrém vkusu“. Ještě v roce 1712 Zelenka tedy sám sebe označuje za začátečníka bez solidního vzdělání! Panovník nakonec Zelenkovu žádost vyslyšel a umožnil mu v letech 1717–1719 studovat ve Vídni u slavného Johanna Josepha Fuxe a pravděpodobná (byť ne doložená) je i Zelenkova návštěva Itálie v těchto letech.

Zelenkova hudební řeč
Pozoruhodné je, že i v oněch několika málo dílech hudebního samorosta z doby před rokem 1710 se nepřeslechnutelně projevuje originální hudební řeč, která je pro Zelenku charakteristická a kterou si v základních rysech zachovává po celý život. Dost možná právě nedostatek školení, absence autority učitele a malá obeznámenost s moderními hudebními styly stojí za zformováním naprosto originálního hudebního jazyka, který pak Zelenka díky pozdějšímu skvělému školení dovedl k dokonalosti.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat