Silvestrovské zvláštní vydání: Hudební kurýr (7)

  1. 1
  2. 2
Jak hrát Vivaldiho. Vztyk s Georgem Friedrichem Händelem. Kalhotková árie Johanna Sebastiana Bacha konečně objevena. P. D. Q. Bach Cimerman. Haydnova netečnost. Sprosťák Mozart. Hrubián Beethoven. Proutník Rossini. Úchylný Wagner. Skřehotající Brahms. Pyrotechnik Čajkovskij. Vousatí skladatelé. Phill Glass instalatér a taxikář. Zaražený houslista. Život druhého houslisty. Hraješ na violu? Jak sedět u violoncella? Ubrečená flétna. Zimní fagot. Pozounové pianissimo. Nový model klavíru – Segway & Sons. Silvestrovská harfa. Notová osnova a houslové klíče. Veselý Prague Cello Quartet. Postaví Praha konečně sochu kritika? Bramborová primadona. Toscanini požírá orchestr.

Jak hrát Vivaldiho
Nejen hudba a sonety Vivaldiho Čtvero ročních období pocházejí z pera benátského skladatele, ale také další instrukce v notách hudebníků. Druhá věta Jara se má hrát „jako když štěká pes“, první věta Léta by měla evokovat „otupělost z žáru“, druhá věta Podzimu má posluchači připomínat „opilce, co padli a spí“.

Antonio Vivaldi (Pier Leone Ghezzi, 1723)
Antonio Vivaldi (Pier Leone Ghezzi, 1723)


Vztyk s Georgem Friedrichem Händelem
Stalo se tradicí, že publikum při sboru Hallelujah z Händelova Mesiáše vstává. Údajně proto, že se král Jiří II. postavil, když dílo slyšel poprvé. Vysvětlení, proč král vstal, je několik. Od těch hlubokomyslných (uctíval Krista jako krále králů), přes zdravotní (zlobila jej dna, a tak vstal, aby si ulevil) až ke směšným (zdříml si a triumfální chorus ho vylekal). Avšak postavit se při „Hallelujah“ se stalo tradicí. Takže se raději zvedněte taky, ať po vás v anglickém koncertním sále nekoukají divně.

Georg Friedrich Händel - Mesiáš (foto archiv autora)
Georg Friedrich Händel – Mesiáš (foto archiv autora)


Kalhotková árie Johanna Sebastiana Bacha konečně objevena


P. D. Q. Bach Cimerman
Posledním Bachem je P. D. Q., který měl být údajně Bachovým jedenadvacátým potomkem. Ve skutečnosti je to výmysl hudebního satirika Petera Schickeleho a součást dlouholetého gagu, v jehož rámci Schickele pravidelně „nacházel“ skladby P. D. Q. (1807–1742?) a představoval je s pořádnou dávkou muzikologických nesmyslů veřejnosti. Mezi oblíbená díla patří zejména Overtura 1712, Oidipus Tex nebo Špatně temperovaný klavír.

P. D. Q. Bach (foto archiv autora)
P. D. Q. Bach (foto archiv autora)

 


Haydnova netečnost
Haydnovi přátelé dobře věděli, že skladatel a jeho manželka žijí odděleně, přesto je občas překvapilo, jaké nepřátelství mezi oběma manželi vládne. Jednou si jistý přítel všiml kupy neotevřených dopisů na Haydnově stole. „Ale ty jsou jenom od mojí ženy,“ prohlásil skladatel. „Píše mi každý měsíc a já jí na každý měsíc odpovídám. Ale její dopisy neotevírám a jsem si docela jistý, že ona zase nečte ty moje.
více zde

Franz Joseph a Anna Marie Haydnovi (foto archiv autora)
Franz Joseph a Anna Marie Haydnovi (foto archiv autora)


Sprosťák Mozart
Mozartova hudba má úžasnou eleganci, která by mohla vzbudit dojem, že skladatel byl jedinec uhlazeného a sofistikovaného vkusu. Ono to tak docela nebylo  viz list bratranci z roku 1778: Koukej přijít, jinak je to na hovno. V opačném případě tě navštíví moje velkolepá maličkost, složí ti poklonu, zpečetí ti ji na zadnici, políbí ti ruku, vystřelí ze zadního kanonu, obejme tě, očistí hezky zepředu i zezadu, zaplatí každý pětník všeho, co ti dluží, pořádně si prdne a možná i něco přihodí.

Wolfgang Amadeus Mozart (foto archiv)
Wolfgang Amadeus Mozart (foto archiv)


Hrubián Beethoven
Beethoven byl znám tím, že si dokázal znepřátelit rozhodující osoby z aristokratických kruhů. Jednou stál před palácem svého patrona Josepha Franze Maxmiliana Lobkowicze a vykřikoval: „Lobkowicz je osel!“ Jindy zase mrskl židlí po hlavě bohatého šlechtice Karla Aloise, prince Lichnowského. Když ten mu z pochopitelných důvodů odmítl dál platit stipendium, Beethoven měl tu drzost se urazit.

Ludwig van Beethoven (Joseph Karl Stieler, 1820)
Ludwig van Beethoven (Joseph Karl Stieler, 1820)


Proutník Rossini
Rossini prožil několik románků s operními pěvkyněmi a jednou mu to přineslo nečekaný prospěch. Mezzosopranistka Maria Marcolini bývala milenkou Napoleonova bratra Luciena Bonaparta. Když Napoleon vyhlásil povinný odvod do francouzské armády, Marcolini zatahala za nitky a získala pro Rossiniho omluvu. Tento zásah ochránil skladatele před vstupem do Grande Armée, kam nakonec bylo naverbováno devadesát tisíc Italů, z nichž většina padla při císařově neúspěšném tažení do Ruska v roce 1812.

Gioachino Rossini (foto archiv autora)
Gioachino Rossini (foto archiv autora)


Úchylný Wagner
Richard Wagner se rád prezentoval jako mužný muž, bojovník revoluce, obdivovatel žen. Zbožňoval ale také hedvábí a satén, a to především v růžové barvě. Vlastně dost často nosíval ženské prádlo. Není jasné, kdy to začalo, ale v době, kdy žil v Curychu, měl už vášeň pro hedvábné podvlíkačky šité na míru a také krajková negližé a sametové kabátky. Pochopitelně potřeboval tuto svoji slabůstku ukrýt. Někdy se tvářil, že to objednává pro Cosimu, jindy zajistil, aby mu zboží dopravili jako kontraband k jeho holiči. Nemohl dost dobře pobíhat po domě v krajkovém župánku, a tak potřeboval pro tuto svou zálibu speciální místečko. Proto všechny jeho další domy vždy mívaly i soukromý pokoj pokrytý od země do stropu světlým hedvábím a zdobený záplavou rozet, volánků a třásní.

Richard Wagner (foto archiv autora)
Richard Wagner (foto archiv autora)


Skřehotající Brahms
Johannes Brahms údajně býval mimořádně přitažlivý mladík s modrýma očima barvy pomněnek, světle hnědými vlasy a hranatou čelistí. Jediným rysem, který tento božský obrázek narušoval, byl jeho hlas. Ten zůstával ve výškách jako u chlapce. Pro Brahmse to byl zdroj nesmírné hanby, když začal dospívat a stával se mladým mužem. Nakonec se rozhodl s tím něco udělat. Vyvinul si systém „cvičení“, aby hlas snížil. Ve výsledku si zničil příjemný zpěvní hlas a začal sípat a skřehotat – ovšem pořád vysoko. Do konce života se mu hlas v okamžicích napětí lámal jako třináctiletému klukovi.

Johannes Brahms (foto en.wikipedia.org)
Johannes Brahms (foto en.wikipedia.org)


Pyrotechnik Čajkovskij
Overtura 1812 patří mezi nejhlasitější díla klasického repertoáru. Při koncertu Royal Liverpool Philharmonic Orchestra v roce 1978 přinesla použitá pyrotechnika katastrofu. Když vystřelil první kanón přes hlavy členů žesťové sekce, s ohlušující ránou z něj vyšlehly plameny. Orchestr napůl ohluchl. Hudebníci se snažili pokračovat, přestože dirigenta na stupínku zahalil hustý dým. Ozval se druhý výstřel, jedna z prvních houslistek vyskočila ze sedadla a s řevem utekla z pódia. Tubistu rána srazila ze židle a šokované publikum bylo pokryté mourem, bílé šaty a košile nabraly šedivý nádech. Chudinka houslistka, která utekla – její stav by se dal popsat jako „posttraumatická stresová porucha vyvolaná Overturou 1812“ –, pak dostala od vedení orchestru speciální dispens, že toto dílo už nikdy nemusí hrát.

Tchaikovsky: "1812" Overture (CD)
Čajkovskij: „1812“ Overture (CD)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat