Transformace Státní opery Praha – hledání podoby

 1. 1
 2. 2

V úvodu tohoto článku nutno předznamenat, že současná podoba Státní opery Praha (dále jen SOP) je průsečíkem mnoha faktorů, ba i náhodných, a to včetně historických od jejího otevření v druhé polovině 19.století až do současnosti. Není v možnostech tohoto článku ani jeho autora všechny odhalit a pojmenovat. Soustřeďuji se tedy hlavně na možné podoby SOP do budoucna a nutně abstrahuji od těchto faktorů a také od všech dopadů, které by mělo přijetí takových podob na současnou SOP. Mám pochopitelně především na mysli dopady sociální ve smyslu nuceného odchodu současných zaměstnanců SOP či jejich části.

Finanční nedostatečnost

Zdá se, že hlavním motivem současného činění Ministerstva kultury ČR (dále jen MK) ve smyslu snahy o transformaci SOP je nedostatek finančních prostředků poskytovaných SOP ze státního rozpočtu jako příspěvek na její činnost, neboť SOP je státní příspěvkovou organizací. O existenci tohoto motivu nelze pochybovat – SOP se ocitá jako repertoárové operní a baletní divadlo z hlediska financování skoro až za hranicí svých možností. Je malým zázrakem, že SOP ještě vůbec udržuje provoz, o omezeném počtu premiér ani nemluvě. Na druhé straně nutno říci, že repertoárový operní a baletní provoz je to nejdražší, co může v divadle být, a to především z toho důvodu, že takový provoz musí být zajištěn pracovními úvazky celého orchestru i sboru, a dejme tomu i minimálně sólistů, kteří zpívají druhooborové role.

Návštěvnost

Nemyslím, že by SOP v současnosti trpěla zhoršenou návštěvností v nějakých katastrofálních číslech (stejně tak Národní divadlo, dále jen ND). Tedy si lze zřejmě představit z tohoto úhledu pohledu i další společnou existenci dvou operních domů v Praze, zvláště pak, pokud by byly vyprofilované, tím pádem i odlišné a hlavně na vysoké umělecké úrovni. Vysokou uměleckou úrovní nemyslím nic abstraktního tak, jak se tento výraz často používá. Tedy jde mi o profesionální výkony sólistů, orchestru a sboru, výpravnost inscenací a události ve smyslu režijního uchopení inscenace. Určitě by takové počiny přinesly zvýšený příliv jak tuzemských, tak zahraničních diváků. Ale to je nutné bohužel v operním žánru vždy přepočítávat na peníze. Ano, opera je prostě drahé umění.

 


Sloučení s Národním divadlem

První variantou podoby SOP je pochopitelně její sloučení s ND, které se přímo nabízí. Pokud by se však násilně a mimo jistě překonatelné dannosti nepřeskupil současný provoz ND, nedopadlo by to jinak, než za existence Smetanova divadla ve svazku ND v minulém režimu. Hrálo by se repertoárově „nahoře“ i „dole“ a existovaly by z důvodů provozních dva orchestry a možná i sbory proto, aby se dalo hrát současně, tedy „proti sobě“ a to alespoň opera proti baletu. Oněmi danostmi provozu ND mám na mysli domicil činohry v budově Stavovského divadla (nemůže mít prosím domovskou scénu v historické budově ND), mozartovský repertoár v určité míře provozovaný ve Stavovském divadle (vskutku nejde hrát každý večer) a přítomnost alespoň české, právem frekventované operní tvorby v Národním divadle (kde jinde by se měla hrát?). Pouze balet jako by patřil pouze do SOP vzhledem k velikosti jeviště. Ale ani to není pravda – balet ND netančí jenom pouze klasické operní balety a komornější tituly se do SOP prostě nehodí. Provoz ND je v rámci těchto daností uzavřeným systémem a připojením SOP by se rychle vklouzlo do podoby ND v předešlém režimu. A nebylo by to určitě o moc levnější než provoz obou operních domů zvlášť, tak jak je tomu nyní.

Dosavadní podoba

Jistěže si lze představit i pokračování provozu SOP v současné podobě, a to bez žádných katastrofálních důsledků. Ale chce to o hodně více státních peněz a dobré personální rozhodnutí stran ředitele SOP, že. Takové peníze je možné získat i ze dvou zdrojů, a to nejen od státu, ale i od pražské radnice. Spolufinancování operního domu z prostředků státu a hlavního města je v Evropě běžnou záležitostí, ale pražská radnice by jednak musela mít ochotu do takového spolufinancování jít a tím pádem i vyčlenit finanční prostředky pro tento účel. Musela by se pak zřejmě změnit i právní podoba SOP, aby město mohlo na SOP finančně přispívat spolu s MK. Koneckonců si lze představit i úplný převod SOP pod pražskou radnici, ale to už by pro ni bylo asi finančně neúnosné.

 


SOP jako Volksoper ve Vídni

Toto řešení je vlastně podmnožinou předchozího odstavce. Delimitacemi by byla do SOP převedena část uměleckého osazenstva Hudebního divadla v Karlíně (velice obtížné!) a v SOP by se pěstovala vedle opery i klasická opereta a to za účasti pražské radnice. Nutno podotknout, že klasická opereta nemá v Čechách takovou oporu v diváctvu jako ve Vídni, ale ještě vskutku na českých pódiích nezemřela.

SOP jako stagiona

Řešení v Čechách téměř neznámé a pro mne z neznámých důvodů zde nepraktikované. Divadlo, které provozuje operní stagionu, nemá vůbec v pracovních úvazcích umělecký soubor, a to ani orchestr ani sbor. Provozuje 4 až 5 bloků v divadelní sezóně, které otevírá vždy premiérou inscenace a v krátkém sledu po premiéře odehraje 5 až 10 představení premiérovaného titulu. Všechny umělecké složky včetně kolektivních si najímá externě a většinu premiér koprodukuje či do slova a do písmene nakupuje z hraných operních titulů po celém světě. Vedle operních bloků se většinou v období vánoc provozuje klasický balet, který v divadle hostuje, v létě muzikál. Provoz stagiony bývá levnější, než repertoárový operní provoz.

SOP jako „prázdný“ dům

V této divoké, ale v zahraničí též existující alternativě, má ředitel takového domu pravomoc provozovat v něm cokoli ho napadne, pokud to nepřesáhne určité meze, které se vytyčují poměrně obtížně. Ale jde to. Do „prázdného“ domu tak najíždějí nejrůznější divadelní hostování i ze zahraničí, a to vůbec nejen z operního světa: divadelní performance „ad hoc“, koncerty, společenské události na vysoké úrovni třeba snímané televizí, atd. Nevylučuje se ani vznik divadelního projektu včetně operního v produkci takového domu, je to však spíše výjimkou.

 1. 1
 2. 2

Mohlo by vás zajímat


Reakcí (72) “Transformace Státní opery Praha – hledání podoby

 1. Nevím, o čem tento článek pojednává. Potvrzuje možná jen jednu věc a to, že ušetřit lze pouze zbouráním neboli zrušením jednoho z těch proklatých baráků (SOP nebo ND), které nám naši předci zanechali. Pakliže budou stát, je potřeba v nich něco nějak provozovat (nejlépe operu a balet, na kterou alespoň chodí na rozdíl od činohry posluchači). A to je problém, protože v naší zlodějské společnosti na takové "nadstardandy" chybí a vždy budou chybět finance… Takže, prosím pěkně, jak říká pan Herman, zbourejme ty domy a bude klid…

 2. Vypadá to trochu jako body pro přednášku na produkci na DAMU:))

  Ale vážně: pokud našim mocipánům opravdu záleží na kvalitním operním umění, tak jediné správné řešení je kofinancování SOP z rozpočtu hlavního města Prahy. SOP uvádí velké operní a baletní tituly, v historické budově ND zůstává operní soubor ND zaměřující se především na českou operu a vyhybající se úletům jako je Parsifal, který patří rozhodně do SOP. StD samozřejmě Mozart a činohra opět pod hlavičkou ND. Je to velice prosté. Pokud někde peníze chybí, tak budou chybět i nadále, ať se uskuteční jakékoliv přesuny a "transformace". Pokud se ta Zdráhalova komise nečeho dopočítá, tak to bude jedině toto.

 3. Zase zcela chybějí čísla. Jako pohled na možné varianty zajímavé, ale pokud zde někdo nepředloží číselné vyjádření, považuji to zabytečné plácání do vody. Přeci všichni víme o co jde, o úspory. Možných modelů budoucího fungování je celá řada a je vhodné provést finanční rozvahy pro více modelů, a poté vybrat ten optimální.

  Nezlobte se na mne, ale bez toho jsou to jen slova, slova, slova. Každý může mít svůj nápad a svoji preferovanou variantu, ale bez vyčíslení to je jen přání.

  Prosím až bude vyčísleno a bude možné se podívat, co která varianta přinese v úsporách oproti jasně z hlediska nákladů vyčíslenému stávajícímu stavu, pak se může rozhodovat.

  Dan Kraus

 4. pro 11:37: Omyl, příteli. Informace – ty které jsou zapotřebí – dostupné nejsou. 2.11. jsem zaslal řediteli ND otevřený dopis (též zveřejněný na O+) a žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Za měsíc jsem dostal paskvil. Po urgenci a dvou měsících jsem dostal tabulku s údaji, které vypadají korektně. Ovšem je to 20 čísel, některá z nich nejsou relevantní. Zato několikasetnásobek nám ještě chybí. Že to ještě nikdo nespočítal, není vůbec náhoda.

  pro Dana Krause: neozval byste se mi prosím na richard.kolar@tiscali.cz? Dík.

 5. Promiňte pane Kraus. My se tu ale nebavíme o tom co bude levnější ale co pro operu v Praze bude nejlepší.Komerčně výhodný model nemusí být rozhodně tím nejlepším řešením pro kulturu!Pokud chceme v krásných divadlech v Praze kvalitní kulturu, bude ministerstvo muset ještě hodně sáhnout do kapes ať už dojde k jakékoli reformě.(Zapojení magistrátu by bolo samozřejmě jen vítáno).Opera je a bude věcí nákladnou.Takže buď bude víc peněz nebo opera v Praze zanikne a to nejen v Praze!

 6. pro anonymního 10. února 2011 14:55
  Vy se tu jako zaměstanci obou divadel možná o tom nebavíte, ale ten projekt je tím motivovaný a drivovaný a je hlavně o tom. Vy jste asi z jiného světa. O čem myslíte, že to je? O tom, jestli budou členové orchestru do důchodu sedět na svých židlích a hrát stejně mizerně, jako mají mizerné platy? Je to o restrukturalizaci a o tom, jak provoz zefektivnit, zkvalitnit a zlevnit. Takže jestli se o tom tady nebavíte vy, tak je dobře, že to pochopil dotyčný pan Kraus. Asi žije v realitě, narozdíl od vás umělců, protože přesně ví, co chybí a co by mělo být (ekonomická rozvaha). O tom, že máte strach o místa, který kamuflujete prohlášeními o kvalitní kultuře v kvalitních domech, (kvalitu však ani teď stejně neprodukujete), o tom víme (píšete to tu už čtrnáct dní). Ale jediný pan Kraus pochopil, o co jde. Že je to o transformaci a ne o doklepání důchodu členů obou orchestrů a sboru.

  Inu, je vidět, že mezi lidmi, kteří se o kulturu zajímají, jsou i normálně uvažující, kteří vědí, že pro změnu stavu je třeba hluboká ekonomická analýza a ne jen lamentace a komentáře sboristů a členů orchestru obou domů, či nějakých od reálného světa udtržených teoretiků typu Herman :-)

 7. Pan Srstka přehledně předestřel možnosti a odhalil jistou nesoudnost a nemohoucnost dosavadníh úvah ministerstva. A jen jednu maličkost dodejme. Činohra ND patří do Stavovského, do ND a do prostoru, který otevře experimentu a divadelnímu jazyku a dramaturgii nejsoučasnější současnosti. Rozpočty i kompetence týkající s souborů opery a činohry musí být totálně odděleny. Tak jako jsou zcela odlišné oba druhy divadla. Vyjádření operních znalců, profesionálů i fanoušků k činohře bývají nesmyslná, ignorantská až stupidní. Opačným směrem tomu bývá rovněž tak , ale je to méně slyšet. Činoherní soubory zastřešené společně s operními bývají zhusta holeny na financích ve prospěch oper. O výnosech a efektivitě se hodně často lže, protože opery se bojí sdělit, jak jsou drahé. Totálním oddělením se vyjasní náklady i výnosy a jediné, co zbyde je dohadování o dělba hracích dnů v ND a StD. Toť vše.

 8. Ať čtu jak chci,nikde v článku p.Srstky jsem se nedočetl nic o dvou nekvalitních souborech! Myslím,že úroveň souborů odpovídá finanční možnostem divadel a jenom fanatik by mohl chtít v době krize,kdy chybí peníze na všechno(zdravotnictví,školství…),světovou,nebo alespoň evropskou úroveň. To nespraví zádná reorganizece,uskrovnit se teď musí i operní diváci!

 9. předchozí: Já to našel :-) Hle:

  …"Tedy si lze zřejmě představit z tohoto úhledu pohledu i další společnou existenci dvou operních domů v Praze, zvláště pak, pokud by byly vyprofilované, tím pádem i odlišné a hlavně na vysoké umělecké úrovni. Vysokou uměleckou úrovní nemyslím nic abstraktního tak, jak se tento výraz často používá. Tedy jde mi o profesionální výkony sólistů, orchestru a sboru, výpravnost inscenací a události ve smyslu režijního uchopení inscenace. Určitě by takové počiny přinesly zvýšený příliv jak tuzemských, tak zahraničních diváků. Ale to je nutné bohužel v operním žánru vždy přepočítávat na peníze. Ano, opera je prostě drahé umění."…

 10. pro předchozího: ano možná mám amerikanismy ve slovníku, protože pracuju u zahraničních konzultantů a jsem profesně deformovaná, ale myslím si totéž, co tady v mnoha komentářích psal pan Kraus. :-) Nicméně mne to neomlouvá a svůj projev bych měla také kultivovat, i když sem píšu jen ze zájmu :-) Budu se příště snažit víc.

 11. Vážená Šárko, Vy se mi snad zdáte, nebo co? Jsem členem sboru ND a zajímalo by mne, co vůbec o nás víte a co jste vůbec zač, že máte odvahu sem psát Vaše hámotiny. Šla jste alespoň někdy kolem Národního divadla a byla jste alespoň na nějaké opeře? Jestli se nebojíte, tak se u nás stavte, dostanete podrobnou přednášku o tom, v jaké kondici se v současnosti sbor nachází a za jakých podmínek pracuje. Zatím jen stručně:
  a) Všichni členové pěveckého sboru prošli řádným veřejným konkurzem a většina z nich je schopná zpívat i sólově, což může potvrdit současný šéf opery, který nedávno vyhlásil předzpívání na některá sóla a přihlásilo se množství členů sboru.
  b) Dochází k neustálému direktivnímu snižování našeho stavu a ke snižování platů. Máme historicky nejmenší počet 58 členů, kdy lze již ztěží provádět některé větší opery (Libuše) a nástupní plat absolventa vysoké umělecké školy je 14 870 Kč hrubého. K dispozici potom jsme prakticky celý den (dopo zkoušky, večer představení) a 7 dnů v týdnu. Někdy hrajeme až 22x (viz leden 11). Přesto se současná umělecká úroveň zcela zázračně udržuje na vysoké úrovni.
  c) Máte dojem, že by i přesto, že je někdo ve výkonu slabší (ale stále platný), měl být vyhozen třeba 2 roky před důchodem, když sboru Národního divadla věnoval při celkem mizerných podmínkách celý život, odzpíval si tam svoje a nic jiného neumí?
  Jestli ano, tak sem snad ani nechoďte, protože dostanete rovnou na zadek.

 12. Ano, s panem Krausem také souhlasím, ale s Vámi Šárko ne. Důležité o co se bojuje je, že se může jedním rozhodnutím zničit něco co se řadu let buduje. Založit soubor není jen tak … Vše se musí časem vyprofilovat a tak toto rozhodnutí může téměř nenávratně poškodit českou kulturu. Praha je turisticky atraktivní místo (zhruba 70% návštěvníků tvoří turisté). Už jen ze zmíněného je jasně vidět, že dvě divadla mají v Praze opodstatnění a přináší ji i samozřejmě další peníze. Proto se přímo nabízí otázka spolufinancování Prahou a ne mít jen jeden soubor opery, baletu a činohry na čtyři budovy. Nutno k tomu také dodat, že opera a balet nemůžou hrát každý den. Jsou prostě nějaké fyzické limity, které se nedají překonat, pak už je to hazard se zdravím. Tímto počtem docházíte jasně k tomu, že se minimálně v jedné budově nebude hrát, respektive zákonitě bude menší počet představení, tím i menší výdělek, ale také menší atraktivita pro turisty…
  Už z těchto důvodů je nutno postupovat velmi citlivě a ne něco zničit během jednoho roku. Osobně si myslím, že jde o tak důležitou věc, že není možné ji provést v tak krátkém čase. Je to otázka k široké diskusi, ale i delšímu časovému horizontu, než nám nyní nabízí MK.

  Když už je potřeba tak šetřit, proč se nezveřejní audit Národního divadla?? a neudělá se zde personální audit?
  V Národním divadle je tolik možných úspor…

 13. Vážení,
  já si tady pročítám všechny ty články o dění v pražské opeře. Je mi smutno z toho, co se děje, ale především z toho, jakým stylem se o tom lidé vyjadřují. Snad pod žádným příspěvkem v diskusi není plnohodnotný podpis – kolikrát se tady kydá na některé lidi taková špína, tak sprostě, tak demagogicky, tak zkresleně, tak falešně, urážejí se ministři, úředníci… A nikdo se nepodepíše. Pracovníci operních domů po jednáních sedají k internetu a píšou, co e jim nelíbí – tajně, anonymně, zbaběle. Nepostaví se a nepromluví – anonymně urážejí, špiní… To opravdu není nikomu trapné. Mně je 65, o kulturu se odjakživa zajímám, ale nemůžou po ní volat lidé, kteří anonymně urážejí a lžou, vynášejí informace z pracovních jednání apod. Je mi smutno a stydno z toho, kam jsme se za poslední roky dostali…
  Milan Pavel, Praha

 14. A zase jsme u toho,že MK s odborníky by mělo vybrat dvě,tři varianty provozu SOP , ND a StD propočítat a pak se rozhodnout. Ale ne vždy nejlevnější,musí být nejlepší,protože kvalita něco stojí.A propočíst by se to dalo. Protože MK musí dostávat účetní závěrky jednotlivých operních domů,jak v pololetí,tak na konci roku. Takže ekonomická rozvaha se dá velmi rychle udělat. Pokud jsou na MK ekonomové,právníci a odborníci přes živé umění. Až bude koncepce hotová,pak ihned zahájit diskuzi.
  Petr

 15. Ještě k Honzovi a anonymovi 15:17. Jste též chytří jako rádio. Ještě jsem nikdy neslyšel, aby muzikant za málo peněz hrál falešně. Slyšel jsem ale rčení, že za málo peněz je málo muziky. Ačkoliv je toto rčení logické, v ND to neplatí. Orchestr i sbor za málo peněz předvádí roky velmi mnoho moc hodně muziky. No a když jste tak chytří a jezdíte do Rakouska, Německa atd., poradím Vám jednoduchý fígl, aby se ještě více zlepšila kvalita a umělecká úroveň ansámblu a to i bez nesmyslných restrukturalizací. Řekněte zřizovatelům, ať dají řadovým umělcům v ND stejné platy jako v Rakousku a Německu atd. a uvidíte malý zázrak, který přijde sám v podobě přirozené konkurence. Vypíše se konkurz a u dveří bude stát dav zájemců o místo. Omezíme věk uchazečů na 35 let jako tam a ještě si budeme vybírat jako Káča v jedné opeře od Dvořáka.

 16. Neanonymní Milane Pavle, Praha (pokud se tak opravdu jmenujete vy, "jediný spravedlivý"). Taky je mi všelijak, ale kvůli podstatě problému. Zřizovatel ND a SOP, ministerstvo kultury, postupuje chaoticky dva kroky vpřed a jeden zase zpátky. Na základě jediné sondy do jediné zahraniční země chce vyřešit problematiku pražského operního (i neoperního) divadla a to pokud možno rychle! Není jen Německo, jsou i jiné země, jiné organizační struktury. Teprve na základě několika (!) podobných sond mohou o daném problému diskutovat ti, kteří se vyznají v provozu takových institucí. A předpokládejme, že má ministerstvo kultury v záloze několik odborně i lidsky vyzrálých osobností, jimž by budoucí provoz divadel mohlo odpovědně svěřit.
  A ještě maličkost: sami si rozhodujeme, zda se podepíšeme nebo ne. Ve volné diskuzi není přece jméno diskutujícího podstatné.

 17. Tahle debata mi připadá jako paralela se současnou situací ve zdravotnictví. Zatímco se denně ztrácí neznámo kam spousta peněz, na solidní zaplacení zdravotníků a členů operních domů "nejsou peníze"… Říkají to ti, kteří o odlivu peněz daňových poplatníků do soukromých kapes, resp. stranických pokladen leccos tuší.

  V této zemi se vytunelovalo už dost, a zdá se, že ti "šikovní" jsou stále při chuti. Hl.m.Praha by samozřejmě měla přispívat na provoz SOP – a mělo by to pro Magistrát být ctí. To by ovšem peníze nesměly mizet v nedohlednu (Opencard, Blanka atd.)

  Pokud tato vláda se nedomluví se zdravotníky i umělci ND+SOP, prokáže jen, že není schopná problémy naší země řešit. Tím nechci říct, že bych u momentálně opozičních stran viděla serioznější osoby.

  Pokud si někdo stěžuje na nekvalitní výkony umělců, dovede si vůbec představit, jak se jim asi hraje v takovéhle nejisté situaci, a kdy navíc nemají umělecky, manažersky i lidsky kvalitní management?

  Výběr kvalitních lidí na vedoucí místa jsou záležitostí zřizovatele, pokud tam takový člověk není, je to selhání MK.

  Kdyby ND a SOP vedli kvalitní, pro věc zapálení lidé, možná by se našli na částečné financování i sponzoři ze soukromé sféry…
  Tím nemám na mysli StD Stagionu a přátele Bílé hlavy, ale lidi, kterým na opeře v Praze záleží…

  Ještě by mě zajímalo, proč není v měsíčním programu uváděno obsazení jednotlivých představení operních představení. Jednu dobu to bylo uváděno a i to byl pro mne důvod jít do divadla v Praze na operu častěji, protože jsem chtěla slyšet/vidět přestavení s určitými umělci. I na Adama Plachetku nebylo odpolední představení 15.1. úplně vyprodáno. Nejspíš proto, že nikdo nevěděl, že bude v Praze zpívat… 27.1., kdy to známo bylo, bylo hlediště plné a velmi spokojené…
  Takže vidím rezervy i ve špatném marketinku !!!

 18. Je otřesné, že se mezi milovníky opery najdou lidé, jako paní Šárka a podobní, kteří nemají úctu k umělcům, kteří jsou nuceni tvořit za takových podmínek. Já si svých kolegů z obou divadelních domů vážím, konkurzy jsou tvrdé a práce, která vítěze čeká, je mizerně ohodnocená a ještě si musí nechat nadávat za svou uměleckou úroveň. Je to hanba.
  Vojtěch Jouza

 19. Mám-li se vůbec s Vámi pane anonyme 17:22 bavit a reagovat na Vaše chytání za slovíčka, tak vizte, že jste kromě anonyma ještě vyděrač, který si bere mé kolegy jako rukojmí. Vaše jednání velmi připomíná metodu MK, kdy současně s uvedením záměru restrukturalizovat SOP a ND hrozí rekonkurzy. Funguje to spolehlivě, spousta uměleckých zaměstnanců již nyní má strach a bude držet ústa. Pan ministr to dokonce před chvílí zopakoval na TV Prima. A abych tedy opětoval Vaši zábavnou střelbu od boku, o uměleckou kvalitu kolegů strach nemám, ale budou-li platy v ND dokonce větší než mají kolegové v Rakousku a Německu, pak se všichni odtamtud nahrnou do Národního divadla a zde se umělecká kvalita ještě zvýší, zatímco v Rakouských a Německých souborech se zase sníží. To může nastat ovšem za předpokladu, že česká veřejnost přistoupí na tvrzení ministerstva (studie pana Hermana), že v historické budově Národního divadla až na výjimky opera vůbec nemá místo…

 20. Cituji:
  "Delimitacemi by byla do SOP převedena část uměleckého osazenstva Hudebního divadla v Karlíně (velice obtížné!) a v SOP by se pěstovala vedle opery i klasická opereta a to za účasti pražské radnice."

  Tahle myšlenka mě už taky s hrůzou napadla, když se objevily informace o tom, ze Divadlo Ta Fantastika zavírá svůj sál a rozprodává vybavení… On se už muzikál Carmen v Karlíně přece hraje, takže už mají jednu nohu uvnitř… Divadlo je po povodních za státní peníze zrekonstruované…
  Kudykam v SOP byla druhá noha mezi dveřmi.
  Je to moc dobře vymyšlené !
  Operu reorganizacemi zdecimujeme a zahlušíme a lidem budeme vymývat mozky muzikály. Komupak se líbí nějakej Bizet, ne?

 21. Z asvou uměleckou úroveň si nemusí nikdo, kdo je dobrý nechat nadávat. Opravdu legrace, co z lidí z orchestru vypadává. Kdybyste byli trochu hrdí a trochu schopní, tak napíšete. Jo není to ono, snažíme se, ale nejde to. A ne se obhajovat tím, že za málo peněz málo muziky. Článek sedí a vy kolegové se styďte. Bohužel vám Šárka otevřeně šlápla na kuří oko. Není to náhodou tak, nejste v šatně plní strachu co bude? Rekonkurzů se někteří bojíte jak čert kříže. Co budete do důchodu dělat, že? Kolik z vás mi to říká. Styďte se hlavně za to, co dokážete v diskusi na internetu vyplodit a jak hloupou děláte vizitku oběma orchestrům i sboru.

 22. kdo jsi, anonyme z 19:20?
  tvůj styl je v podobném duchu, jako ten Šárčin – oba asi máte na konkurzech a vystresování členů souboru ND/SOP eminentní zájem – ptám se – proč? Komu sloužíte, jaké zájmy máte?

  Jen dodatek:
  I člověk s řidičským průkazem a 20letou praxí, jezdící bez nehod by měl trému, kdyby měl jít znova na testy – protože každého "lze nachytat", když to má někdo v plánu !

 23. Anonyme z 19.20. Zkuste si to po mně přečíst ještě jednou. Nějak reagujete na něco jiného, než jsem psal. Mimoto nejsem členem žádného z divadelních orchestrů. Apropos, co budete do důchodu dělat vy? Přeji Vám hodně úspěchů a hodně štěstí, pokud byste si musel hledat po padesátce nové místo, když teď budou všude ty rekonkurzy.
  Vojtěch Jouza

 24. Pro Vojtěcha Jouzu – Asi nevíte o konkurzech do souborů nic. Hudebník, který má ambice uspět, musí zahrát, zazpívat vzorek, který si připravil a cvičil pro tento účel. Často se připravuje několik měsíců, často i let, aby byl z výsledkem spokojen. Člověk, který takovým konkurzem prošel před 20 lety je skvělý rutinér repertoáru, ale sólový konkurzní titul zahraje hůře, než adept nový. Hypoteticky tedy uspěje člověk, který repertoár nezvládá a třeba nikdy nezvládne v kvalitě rutinéra. Jak tedy dle Vás najít vítěze? Další příklad z oboru zpěvu. Znám spoustu skvělých sboristů, kteří nespočetněkrát své kvality prokázali, ale když mají zpívat sólo, nevydají ani hlásku. Přitom by strčili do kapsy i některé sólisty, nebýt trémy. Krom toho sólové kusy na konkurzy už necvičí. Je to práce psychosomatická a suchý úřednický pohled je velmi zavádějící.

 25. Asi zde došlo k nedorozumění. Všech umělců, kteří pracují v obou divadlech si vážím. Posteskl jsem si zde nad tím, že někteří lidé jsou schopni psát o jejich nedostatečné umělecké úrovni. To je urážlivé. V žádném případě si nemyslím, že by se měli v uměleckých institucích dělat rekonkurzy. Omlouvám se, asi to nebylo z mých příspěvků jasné.
  Vojtěch Jouza

 26. Milá Šárko a spol., ono to tady bylo už řečeno, ale asi ne dostatečně jasně. Nejde o to, že umělci si řeknou "za ty prachy se nemusim snažit", ale o to, že 15 hruboše je neuživí (zvlášť mladé s rodinami), takže musí shánět kšefty. A vzhledem k tomu, že v oboru jsou možnosti omezené, tu jde jeden za přepážku do banky, jiný opravuje auta apod. Pak už těžko zbývá čas na cvičení a zdokonalování (i když vy byste to jistě zvládla). Nejsem člen ND či SOP, ale příbuzný, takže tyto problémy vidím zevnitř. Nás vždy živila matka (prům.příjem v soukromě firmě, nicm. i tak dvakrát tak vysoký než měl otec), ale otci jsme nikdy nevyčítali, že si takto vybral a naopak jsme byli hrdí, že umí něco skutečně smysluplného a navíc dělá práci, která ho baví (byť měl možnosti a znalosti na jiný, podstatně lépe hodnocený, obor). Okolí často říká "tak proč nejde dělat něco jiného?". Jistě, tu možnost má každý. Ale já vždycky odpovídám, že zatímco houslista může jít pokládat podlahy, ten podlahář za něj představení odehrát nepůjde. Važme si umělců, kteří dali přednost kultuře před ekonomickou jistotou, protože kdyby takhle uvažoval každý, už tady dávno žádná divadle nemáme!!! Smutné je, že veřejnost tato povolání stále vnímá jako prestižní a nechápe, proč si umělci stěžují. Cituji jednoho známého: "aha, orchestr, ty jo, tak to bude mít tak 50, ne?" Bez komentáře :-( K těm důchodcům – těžko se můžete divit, že mají strach. Mladí mohou jít ještě studovat nebo se realizovat jinde, ale co asi může dělat někdo pět let před důchodem, když byl 30 let v divadle a ačkoli dřív se na odborné úrovni zabýval dejme tomu elektronikou, tak dnes už by se těžce nechytal? To má jako jít na pokladnu do Kauflandu??? Očekávám vaše fundované rady!

 27. Asi to dostatečně jasně řečeno nebylo. Je jasné a pochopitelné, že se umělci bojí o svá místa. Ale není fér, aby tyto obavy maskovali řečmi o kulturní tragédii. To měla asi Šárka na mysli. Kolegyni (45 let, rozvedená, dvě děti) z práce propustili, protože se teď snižují stavy. Bratrovi a jeho přítelkyni, kteří pracují ve stejné firmě, snížili plat o 2000. Ona jako velmi mladá účetní bere kolem 15000 hrubého. Kamarádovi snížili plat o 5000 a donutili ho tak odejít. Strach o místa a budoucnost teď máme všichni. Akorát někdo má možnost si vzít za rukojmí pacienty, jiný zase mluví o kvalitní kultuře.
  Pochybuji, že Vámi zmiňovaný muzikant má po 30 letech v divadle 15 hruboše. To má možná nastupující. To ale není nějaké specifikum umělců. Prostě všichni, kdo jedou podle tabulek, mají málo.

 28. Mně se strašně líbí,jak se na každé forum vždycky nalepí "Češi",kteří se začnou plýst do věcí,do kterých jim nic není.Nevidím nic špatného na tom,že si tu umělci stěžují a mají tento server za jediné místo,kde si můžou "ulevit"..Já nevím,pokud si budou prodavačky z Tesca stěžovat na svoji profesi na stránkách tesco.cz,nechápu,proč bych tam měl jít a psát,at nefnukají,že já mám taky málo.Proč se do těch lidí navážíte?Co z toho máte?Já vám povím,dobrej českej pocit,že někdo je taky ve svrabu….Víte co,tak ND zrušíme,budeme si pouštět Seherezádu a Česko má supernýmandy a za pár let můžeme zase lozit s klackama po stromech.My si totiž ani nic jinýho nezasloužíme…S pozdravem Jan Šimon

 29. Podle vaší logiky (Prodavačky z Tesca ať si stěžují na tesco.cz) by si umělci měli stěžovat na narodni-divadlo.cz nebo opera.cz. Tak ať to dělají. Už teď proměnili tenhle ještě nedávno zajímavý server ve snůšku tlachů. I jinak jste mimo mísu: že se má zrušit divadlo je jedna věc a že se to použije jako zástěrka, druhá. A nebojte, ND nikdo nezruší, dost dobře to nejde.

 30. Vážený Šárčin kamaráde, jeden barák se má zavřít, dvě stě lidí bude doslova na dlažbě, rozhodují šíbři – kulturní tragédie se tady již děje, ale ne ze strany kumštýřů, kultura je i chování, úcta, sociální empatie. Ti, kdo tento marasmus rozjeli, ti se schovávají za hesla "za vyšší kvalitu, diváci nám píší, ministerstvo si myslí, stav po klinické smrti….", mno, to tady už jednou bylo, že? Trochu pokory k osudům a profesím druhých by neškodilo.

 31. Jsem člen sboru a veškerý tlak z médií a nejasnosti plynoucí z MK mě přinutily zamyslet se nad svým postojem k mé profesi. Doteď jsem zpíval s radostí a bez ohledu na to, jestli s tímto nasazením vydržím až do důchodového věku. Názory paní Šárky a spol můj postoj pomalu mění. Důležitější je uspět u rekonkurzu a vydržet se svěžím hlasem až do důchodu, jinými slovy šetřit hlasový aparát a trošku to flákat. Pak i v 65letech budu schopen zpívat skvěle, aniž by to divák uslyšel. Tudy vede cesta jak na rekonkurzy a kvalitní hlas v důchodovém věku. Nejsem si jist, že to bude cesta ke zkvalitnění souboru, alespoň se zbávím pocitu zodpovědnosti, se kterým jsem doposud na jeviště vstupoval. Jez do polosyta, pij do polopita budeš dlouho živ. Zpívej s polovičním nasazením a zůstaneš. Bohužel jsem asi více srdcař, takže to nedokážu. Hlas mi okolo 60let odejde. Alespoň jsem dal návod kolegům, jak s tím zkvalitňováním a rekonkurzy naložit. :-)

 32. Buďte klidní, hlasy Vám neodejdou, protože jestli MK prosadí koncepci Zdráhalovy party, tak se v historické budově Národního divadla opera dělat až na výjimky nebude. Kdo by chtěl toto tvrzení "odborníků" vyvracet, nechť si probere všechny články a vystoupení, kterých se pan Zdráhal s rádcem Hermanem dosud veřejně dopustili.

 33. Bohužel Šárka a spol poněkud nechápou, že ND není marketingová firma s deseti zaměstnanci, kde by vše vyřešil míting, brífing, brainstorming…:)
  Dále mne také pobavila poznámka v jednom komentáři, že hlavně záleží, jak kvalitní operu budou chtít v Praze mocipáni mít. Jak naivní – těm jdem hlavně o to, zajistit se během čtyř let na tři generace dopředu a nějaká VOPERA, jak často říkají, je u nich tak na 286. místě.

 34. Zajímavé je, že se místo řešení co bude s divadly (budovami) jako takovými, jaký provoz tam bude a kdo to zaplatí, tak se řeší, zda se bude propouštět či nikoliv. Bohužel je však třeba oddělit odborářskou a lidskou stránku od té technické. Pokud bude zajištěno, že reorganizace povede k tomu, že i za sto let, bude operní a baletní kultura v Praze na vysoké úrovni, tak nelze hledět na to, že by se mělo sto lidí propustit.

  Neberte mne za slovo, že by to bez sta lidí nemohlo fungovat. Chci jen říst, že když se něco má změnit, je třeba mít vizi, stanovit si dlouhodobé cíle, byť by ty krátkodobé byly pro nějakou skupinu negativní.

  Ovšem nakonec je stejně chyba v nás jako občanech. Kde jsou mecenáši? Bez nich to prostě nepůjde.

  A jak vy všichni milovníci opery agitujete u svých známých, aby se stali milovníky opery? Zjistíte, že opera zajímá minimum lidí. Já se snažil udělat v práci agitku na Hofmannky, tak jsem jim pustil árii loutky (je vtipná) a všichni mi řekli, že na takový jekot by nešli, ani kdyby byla vstupenka zadarmo a ještě to celé trvá tři hodiny. Ovšem když přišly minulý týden nabídky na muzikál Děti ráje, tak se z naší divize 50 lidí, přihlásilo 37…

 35. Pro anonyma 11. února 2011 23:12
  Není podstatné zda ve vašem okolí jaso lidi zvědaví na operu. Důležitější je fakt, že jak v ND, tak v SOP je průměrná návštěvnost okolo 70procent.
  Je to cifra, která by měla být pro MK důležitá, jestliže uvažuje o smysluplnosti obou domů.
  Vize o kterých píšete je ve fázi názorů bez zájmu MK o kvalitu pozdějších produkcí. Jde jen o nekoncepční pokus, kdy MK nechce sdělit, kolik financí chce vynaložit na produkce, které zabespečí jimi avizovanou evropskou úroveň. Pokud tak nečiní, jen provozují aktivitu pro aktivitu, při které vůbec nejde o kulturu (operu, balet) jako takovou, nýbrž jen činnost, která má z pozice úředníků býti vyvíjena. BO

 36. K předchozímu příspěvku:
  Jenže právě ona dlouhodobý koncepce tu zoufale chybí. A MK ji pravděpodobně ani předložit nehodlá, protože zřejmě půjde o nějaké zákulisní věci, které se jen tak ven nedostávají. A tím pádem ani není jakákoliv záruka, že nějaká transformace povede ke zkvalitnění čehokoliv.

  Vrstva mecenášů tady téměř není, bohužel. Od čtyřicátých let 20. století byly systematicky potlačovány právě ty společenské vrstvy, které takto ve zdravé společnosti působily. V současné ČR to funguje tak, že když už se vytvoří určitý okruh lidí, kteří mají zájem podporovat umění a školství, změní se daňový systém, který to učiní velmi nevýhodným.

  Podle mě je řešení toto. Stát převzal před půlstoletím kontrolu nad kulturním dědictvím. Je tedy za něj zodpovědný a pro současnou dobu by jej s dalšími samosprávami měl zajistit. A zároveň by měl konečně začít vytvářet vstřícné podmínky pro vznik mecenášské vrstvy, která umožní vznik sdružení, které se časem budou moci účinně podílet na fungování kulturních institucí. A právě jen stát může použít nástroje, které tento vývoj umožní. Zatím se vždy děl jen pravý opak – napravo i nalevo…

 37. Nyní se pozastavím nad operními kritiky. Není problém porovnat kvalitu MET s SOP, nebo ND. Z fleku bych vychrlil podobné články jako např. paní Drápelová. Pokud se nezajímají o to, že v SOP nedostávají prostředky ani na platy zaměstnanců, pak je srovnání s MET čistě povrchní a bez zájmu o hlubší problém.
  Jak ND, tak SOP má pod sebou MK. Je spoluzodpovědné za kvalitu, která se divákům nabízí. Nezaznamenal jsem od kritiků ani jednu výtku, která by k MK směřovala. Např. proč alespoň jednou za rok nepřijede světová hvězda, která by stálé produkce oživila leskem, který je snad srovnatelný jen z dob, kdy v Praze, tehdy v Německém divadle, vystoupil Caruso. Paní Drápelová jednou napsala něco ve smyslu, že finance nejsou v případě objektivní kritiky důležité. Chtěl bych vidět její články na produkce MET s rozpočtem SOP.
  Mám pocit, že by neuškodilo alespoň občas napsat, že MK operu a balet spíše dusí, než podporuje.
  O současných krocích si vůbec nemyslím, že jde o zkvalitnění, protože ministerští úředníci neví, co to je, ani kolik na kvalitu v evropském měřítku mají z rozpočtu přispět. BO

 38. Úspěšná koexistence dvou operních souborů v Praze na přelomu na konci 19. a na začátku 20. století byla dána koexistencí dvou oddělených skupin publika: pražských Němců a německy mluvících židů na jedné straně a Čechů a česky mluvících židů na straně druhé. Německé publikum operní produkce v Národním divadle nenavštěvovalo, a české publikum zase bojkotovalo produkce v Německém divadle. Nástupem fašismu v Německu došlo k rozvratu německo-židovského publika a tím i k úpadku Německého divadla v Praze – včetně koncertů, operety a činohry která se tam hrála. Následný holokaust, válka, vyhnání a vyvraždění Němců a komunistický přístup k opeře operní publikum dále zdecimovalo.
  Nutno také poznamenat, že část členů těchto operních souborů byli učitelé, studenti univerzit a pod. a opera nebyla jediným zdrojem jejich příjmu, a to ani v dobách zlatých let.
  Současné pražské operní hleště tvoří ze 30% prázdná místa, 20% jsou Češi a 50% turisté – organizační "škatulatahejbejtese" tato čísla nezmění. Je nutno přizpůsobit strukturu nabídky struktuře poptávky.
  Staváč může dávat Mozarta pořád dokola (zejména pro turisty) plus činohru, ND český (kvůli tradici) resp. česky zpívaný repertoár plus činohru a SOP bloky oper světového repertoáru v originále plus balet plus operetu plus velké koncerty.
  Jedině stabilní vedení s osobními mezinárodními kontakty s umělci první ligy přináší sponzory, operní hvězdy, vyprodaná hlediště, televizi i rádio. To vedení ale nesmí být hříčkou v rukou stranických a ministerských funkcionářů, jak je tomu v Praze již minimálně 60 let a bude bohužel i nadále, bez ohledu na připravované a záhadné organizační struktury škatulat.

 39. Pro toho anonymního, co by poslal prodavačky z tesca na tesco.cz a co tvrdí, že na opera.cz a narodni-divadlo.cz diskusní fóra nejsou: Žádné diskusní fórum není ani na tesco.cz (když už itesco.cz). Takže jestli se na tomhle portálu rozčiluje nad propouštěním umělec nebo ta prodavačka, vyjde asi tak nastejno. Všimněte si, že říkám nad propouštěním, ne rušením divadla.

 40. Přesně jste to vystihl,že vedení by nemělo být hříčkou ministrských úředníků. Jenže praxe je úplně jiná. Když vedení SOP chtělo jít svou cestou, nechtělo denně poslouchat,p. Zdráhala,který tomu nerozumí, shánělo sponzory,napsali svou vizi,tak je MK donutilo k rezignaci. Protože přihlížet k likvidaci uměl.souboru SOP p. bývalý ředitel nechtěl. A tak byl pověřen vedením p. Dolanský,který tyto úředníky MK poslouchá. A tak si představuje MK vedení jejich organizací. Dlouhodobá vize,ta se nějak pak možná najde. Důležité je přečkat 4 roky ve funkci.
  Petr

 41. anonymní 11. února 2011 23:12 :

  Tak to je přesné. Opera totiž skutečně drtivou většinu lidí absolutně nezajímá. A co víc: odpuzuje.

  To vás obdivuji, že jste dělal v práci tu "agitku". Já bych se něčeho takového ani neodvážil, protože by mě asi hnali svinským krokem. Napostá většina mých kolegů jako první věc po příchodu do práce udělá to, že pustí rádio Blaník, protože tam hrají "hezké písničky".

  S takovými lidmi, kterých je v tomhle státě 99 procent, je těžké na vyšších místech argumentovat, jak je opera "pro národ" strašně důležitá.

 42. Předchozí: Že jo :-) Taky se nestačím divit. Lidé, kteří se bojí o místo (to dokážu pochopit) se zaštiťují hesly, že dělají Haute Culture a přitom v mnoha případech neumí ani základy pravopisu či pregnantně a neurážlově vyjádřit svůj názor (viz mnoho komentářů, ze kterých čpí, že jde o lidi, kteří sedí v orchestru nebo sboru jednoho, či druhého operního domu). Pak věřím, že jestli umí noty tak, jako měkké a tvrdé i, je zkvalitnění provozu tak trochu marná práce :-)) Ale jako sonda mezi členy orchestru a sboru, kteří se zde v komentářích prezentují sami a dobrovolně, nedostižné :-)))

 43. Jasně shrnuté varianty. Je vidět, že jich je skoro nepočítaně. Teď to dát na stůl, vyčíslit a vybrat to, co bude pro Prahu nejvhodnější. Kdo to udělá? Zubař? Těžko! Je mimo. I když je to práce ministerstva, není toho schopno. Takže z toho je jen paskvil, kdy ministerstvo rozviřuje spekulace, vzápětí je popírá a žvaní svá stanoviska podle toho, co se kde na internetu objeví. Hrůza co to máme za vládu. Pak nám tady stovkami komentářů oblbují hlavy odboráři, kteří celou věc posouvají do roviny citové a vydírají. Ano asi se bude propouštět. Všichni jsme si utáhli opasky a v soukromé sféře už před dvěma lety, takže nevím, proč by se to nemělo týkat neefektivního a umělecky nepříliš kvalitního provozu SOP, na který stát nemá. Ale je potřeba vybrat ekonomicky i umělecky lepší variantu. A tady se bojím, že právě tohle ministerstvo nedokáže. A že možná zase podlehne uplakaným odborářům z orchestru. Rudolf

 44. Souhlasím a panem Vojtěchem Jouzou. Nejspostší mi připadá, že se má šetřit na aktivně pracujících lidech v kultuře, ve zdravotnictví – mluví se o utahování opasků, a přitom jedna vláda za druhou dovolí, že MILIARDY peněz mizí v černých dírách nejrůznějších tunelů… I v tomto případě se zdá, že se chystá další tunel, proto se bude kácet les no a přitom padne "pár třísek" – no a co?
  A my všichni na to civíme a nezmůžeme se na slovo…. Nebo se konečně vzchopíme ?

 45. Pro Anonymní řekl(a):
  12. února 2011 0:57

  Jak se prosím počítá návštěvnost s ohledem na zájem lidí o operu, většinou mi ani nikdo při vstupu nevezme část útržku vstupenky ( a to by mě taky zajímalo jak požární dozor ví, kolik tam má na představení lidí) a pokud chcete počítat návštěvnost podle počtu prodaných lístků tak mám doje, že některé řady jsou prodány a zaplaceny cestovkami, které ale většinou žádné lidi neseženou – jen můj dojem. Zájem o operu mezi českým publikem je opravdu mizivý.

 46. A teď ještě ke kvalitě umělců ND. Nelze paušalizovat, ale proč se tedy zde přítomní dámy a pánové umělci nezasadíte o to, aby se ke každému představení v roce, mohli na stránkách ND nebo SOP vyjádřit sami diváci KONKRÉTNĚ. Již jednou jsem o to žádal dopisem ředitele ND, ale bez odezvy. Zde je prostor pro Váš první krok, konkrétní čin !!!

 47. Souhlasim s 2.příspěvkem Zdenka Pottera – jen se obavam, aby se to nezvrhlo v dehonestaci jednotlivcu nekterymi perverznimi prispevateli.

  Take si myslim, ze vsem trem divadlum chybi aktivni marketing – pred predstavenimi – prubezne informovat, kdo je na programu a cim je ten umelec pozoruhodny. Nam se napriklad velmi zamlouvala mladičká "Donna Anna" Marie Faitová (?) ve Stavovském 15.1. ve večernim představení a mrzí mě, že si nemohu zjistit, kdy a co bude zase zpívat. Rozhodne bychom na její představení opět přišli. Když nevíme,kdy zpívat bude, nepůjdeme nikam a tak minimalne 2 mista, mozna i vic zůstanou neobsazena, protoze bychom pozvali nase velké děti nebo přátele s sebou. To mam na mysli mj. tim aktivním marketinkem – aby zájem o operu mezi mladými u nás neupadal.

 48. To balet ND až v poledne zveřejňuje obsazení na druhý den. Výmluva na případné zranění tanečníků neobstojí, když v jiných divadlech to jde. To pak člověku nezbývá, než se v baru za divadlem seznámit s tanečníky a ti mu pak horkou linkou sdělují, kdy tančí. Ale plno lidí nemá odvahu oslovit svou hvězdu a tak jejich peníze nikdy nebudou utraceny za vstupenku…

 49. Dnes byla v SOP Kouzelná flétna. Tipuji, že zaplněnost hlediště činila 90 procent a to bez vlivu, jestli lidé využili nabídek cestovek.
  Vpodstatě je trapné obhajovat smysluplnost SOP, nebo ND. Tyto instituce se v průběhu dějin obhájily. Otázkou je, jestli svůj status obhájí MK. :-)

Napsat komentář