Operní vzpomínka na Juraje Herze

Operní vzpomínka na zesnulého režiséra Juraje Herze bude poměrně krátká, jelikož režíroval ve svém životě jen jednu operu, a to Růžového kavalíra od Richarda Strausse…

Dehonestace opery pohledem právníka

Časté pobouření v operním světě způsobují operní inscenace, jež jsou extravagantní, násilně aktuální, pobuřující, skandální a já nevím jaké ještě. Musím se v úvodu tohoto…

Opera a Jiří Bělohlávek

Je jasné, že v přívalech vzpomínek na uměleckou dráhu zesnulého pana dirigenta Jiřího Bělohlávka je upřednostňována především jeho koncertní činnost a opera zůstává tak trochu…

Hvězdná čtyřka

Asi se lze bez problémů shodnout na čtyřech jménech největších českých hudebních skladatelů: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček a Bohuslav Martinů. Jmenovaní nebyli jen…

Honba za vysokým cé

Fanoušci opery jistě znají výraz vysoké cé, o odbornících nemluvě. Je předmětem mnoha rozprav, ať skrytých či zjevných. Tajemné a „pošeptmé“ diskuze se většinou týkají…

Káťa Kabanová: Janáček versus Ostrovskij

Je nad veškerou pochybnost jasné, že Leoš Janáček (1854–1928) byl ke kompozici Káti Kabanové inspirován a „popoháněn“ láskou ke Kamile Stösslové. Nasvědčuje tomu již samotný…

Podivuhodný příběh Janáčkovy opery Osud

Janáčkova opera Osud, která vznikla bezprostředně po jeho první slavné opeře Její pastorkyni, bývá na operních scénách uváděna zřídkakdy, a to zřejmě kvůli prapodivnému ději,…

Všichni příbuzní její pastorkyně

Když Leoš Janáček dne 22. února 1903 přehrával své umírající dceři Olze celou Její pastorkynina klavír, jistě netušil, že se tato opera stane trvalou hvězdou…

Legrace v opeře

Vesele nadepsaný článek začnu trochu pochmurně. Poslední dobou se stalo určitou módou hrát operní díla v jejich původní podobě. Určitě nejen já jsem byl svědkem v mnoha…

Černá Janáčkova opera Z mrtvého domu

Poslední Janáčkova opera Z mrtvého domu zažívá v posledních letech nebývalou renesanci. Uvádějí ji přední světové operní domy a znám mnoho lidí, kteří tvrdí, že jde o…

Akustické siločáry opery

Operní svět, ať laický nebo profesionální, pochopitelně velice rád diskutuje o úrovni operních představení, posuzuje hudební či jevištní nastudování toho kterého operního opusu a řeší…

Opera jako schizma

V úvodu této krátké úvahy předesílám, že níže uvedené obsahuje pouze mé subjektivní představy, které nikomu nevnucuji a o kterých si už vůbec nemyslím, že…

Testamenty Leoše Janáčka

Rozporuplná, temperamentní a vášnivá povaha Leoše Janáčka (v křestní listě Leo Eugen Janáček) se jistě projevila i v testamentech, tedy závětích, které na sklonku svého…