Týden s hudbou

Přinášíme Vám nový přehled akcí, které se konají u nás jak živě, tak online.
La Traviata, Lisette Oropesa (foto Fabrizio Sansoni, zdroj Lisette Oropesa)
La Traviata, Lisette Oropesa (foto Fabrizio Sansoni, zdroj Lisette Oropesa)

Praha

V pondělí 4. října vystoupí v Dvořákově síni Rudolfina od 19:30 klavírista Lukáš Klánský společně dechovým kvintetem Slowind Quintet. Zazní sonáty Domenica Scarlattiho, Malá komorní hudba, op. 24/2 Paula Hindemitha, Divertissement pro klavírní sextet, op. 6 Alberta Roussela, kompozice Silhouettes and Shadows slovinské skladatelky Niny Šenk a Sextet Francise Poulenca.

Tamtéž, v úterý 5. října od 20:00 přednese Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem na mimořádném koncertě Symfonii č. 1 D dur „Titán“ Gustava Mahlera.

V úterý 5. října v 19:30 účinkuje ve Smetanově síni Obecního domu se svým recitálem kubánsko-americká sopranistka Lisette Oropesa s klavírním doprovodem Rubéna Fernández-Aguirrea. Zazní písňová tvorba a árie Saveria Mecadenteho, Gaetana Donizettiho, Franze Schuberta, Francise Poulenca, Georgese Bizeta, Gioachina Rossiniho, Giuseppe Verdiho, Francesca Ciley, Julese Masseneta a Giacoma Meyerbeera. Koncert pořádá agentura Nachtigall Artists.

Ve středu 6. října provede v Dvořákově síni Rudolfina od 19:30 smyčcové kvintety Antonína Dvořáka a Johannesa Brahmse Bennewitzovo kvarteto se svými hosty Wiesem de Boevé (kontrabas) a Pavlem Niklem (viola).

V pátek 8. října od 18:00 v Českém muzeu hudby vystoupí Karl-Heinz Steffens se svými přáteli. Zazní Trio pro klarinet, violoncello a klavír v a moll, op. 114 Johannesa Brahmse, Čtyři kusy pro klarinet a klavír, op. 5 Albana Berga a Trio d moll op. 3 pro klarinet, violoncello a klavír Alexandera Zemlinského.

Skladatelské sdružení Konvergence hostí v pátek 8. října v 19:30 v kostele svatého Vavřince v Hellichově ulici vídeňský Ensemble Lux. Uslyšíme díla Sofie Gubajduliny, Michaely Pálka-Plachké, Benta Sørensene, Jiřího Lukeše a Thomase Wallyho.

V neděli 10. října v 11:00 zahraje ve Španělské synagoze Zemlinského kvarteto Smyčcový kvartet č. 3, op. 19 Alexandera Zemlinského a Smyčcový kvartet C dur „Disonantní“ Wolfganga Amadea Mozarta.

Téhož dne se od 15:00 hodin v Rudolfinu uskuteční společný koncert orchestru žáků základních uměleckých škol a jejich mentorů – hráčů České filharmonie. Zazní Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“ Antonína Dvořáka.   

Nedělní večer ve Státní opeře (od 19:00 hodin) bude ve znamení děl Alexandera Zemlinského. Na programu je premiéra fragmentu opery Malva (instrumentace Antony Beamount), moteto Hochzeitgesang pro tenor, smíšený sbor a varhany, orchestrální smíšené sbory Frühlingsglaube a Geheimnis. Program zakončí Lyrická symfonie. Jako sólisté se představí Jana Sibera, Josef Moravec, Jiří Hájek, Johanni van Oostrun a Michael Nagy. Orchestr Státní opery řídí Karl Heinz Steffens.

Brno

Národní divadlo Brno v sobotu 9. října od 18:00 uvede premiéru nové inscenace opery Benjamina Brittena Peter Grimes v nastudování Marko Ivanoviće a režii Davida Radoka. V hlavních rolích se představí Joachim Bäckström, Jana Šrejma Kačírková, Jana Hrochová, Andrea Široká, Tereza Kyzlinková, Svatoplik Sem, Jitka Sapara Fischerová, Jan Štáva, Jiří Hájek, Vít Nosek, Petr Levíček a David Nykl.

Český filharmonický sbor Brno se svým sbormistrem Petrem Fialou vystoupí v kostele blahoslavené Marie Restituty v neděli 10. října v 19:00. Na programu je výběr motet Antona Brucknera, Bohuslava Matěje Černohorského a Wolfganga Amadea Mozarta. Program doplní oratorium Křest svaté Ludmily Petra Fialy. Spoluúčinkují Pavlína Švestková (soprán), Vítězslav Šlahař (recitace), Martina Venc Matušínská (flétna) a Martin Jakubíček (varhany).

Ostrava

Janáčkova filharmonie Ostrava s dirigentem Domingem Hindoyanem zahájí novou sezonu koncertem v Domě kultury ve čtvrtek 7. října v 19:00. Zazní světová premiéra Soni Vetché Střihy, písňový cyklus Šeherezáda Maurice Ravela (sólistka Kateřina Kněžíková) a symfonická suita Šeherezáda, op. 35 Nikolaje Rimského-Korsakova.

Olomouc

Moravská filharmonie Olomouc vystoupí ve čtvrtek 7. října v Redutě od 19:00 s dirigentem Janem Kučerou. Na úvod zazní premiéra nové skladby Jana Kučery k 30. výročí Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci následovaná Koncertem pro housle a orchestr e moll, op. 64 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (sólistka Hana Jasanská) a Symfonií č. 5 c moll, op. 67 „Osudovou“ Ludwiga van Beethovena.

Festivaly

Moravský podzim

Brněnský Moravský podzim v úterý 5. října od 19:00 uvede v Besedním domě koncert ansámblu Le Poème Harmonique. Zazní tradiční francouzské písně 15. – 19. století,

Tamtéž, ve středu 6. října v 19:00, si dalším koncertem připomeneme letošní 100. narozeniny skladatele Jana Nováka. Ensemble Opera Diversa s dirigentkou Gabrielou Tardonovou představí z jeho tvorby Jarní tance, Koncert ód, Písně Sulamity (sólistka Kristina Vaculová), Koncert pro Euridiku (sólista Vít Dvořáček) a Dvojspřežní koncert (sólistky Lucie Schinzelová a Kristýna Znamenáčková).

Klavírní recitál Jakuba Sládka zazní v Besedním domě ve čtvrtek 7. října od 19:00. Uslyšíme díla Bohuslava Martinů, Jana Nováka, Nikolaje Metnera a Sergeje Vasiljeviče Rachmaninova.

Vyvrcholením oslav století Jana Nováka bude víkendový maraton Joannis Novak 100. Pět současných premiér zazní v pátek 8. října v Besedním domě od 19:00 v podání Brno Contemporary Orchestra s dirigentem Pavlem Šnajdrem. Uslyšíme skladby Jakuba Rataje, Lenky Noty, Barryho Wana, Davida Carpentera a Jany Vöröšové.

V sobotu 9. října se uskuteční řada menších akcí po celém Brně. V univerzitním kině Scala budou v 10:30 provedeny Novákovy Kouzelné písně pro flétnu, hlas a bubínek na lidovou poezii v podání Anety Podracké Bendové a Marie Mikhailovy. Tamtéž od 11:00 bude promítán film Kočár do Vídně (1966) se skladatelovou hudbou. Od 13:00 bude pokračovat beseda věnována Novákově osobnosti a tvorbě s dcerami Dorou Novak-Wilmighton a Clarou Novákovou, skladatelovým bratrancem basistou Richardem Novákem a muzikology Stanislavem Tesařem a Martinem Flašarem.

Od 14:00 zazní Sonata gemella pro dvě flétny v podání Karolíny Korcové a Elišky Hronkové. Ve 14:20 bude prezentována připravovaná kniha Martina Flašara a Pavla Žůrka Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu: Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959). V 15:00 hodin se uskuteční v Besedním domě dílna Hudebně-výtvarně-chemicko-fyzikální laboratoř Ukradená vzducholoď. Kantáta Jana Nováka Testamentum bude provedena Brněnským akademickým sborem a sbormistrem Pavlem Šnajdrem v Café Morgal v Místodržitelském paláci od 15:20. V tělocvičně na Údolní od 16:00 a poté v atriu Fakulty sociálních studií MU v 17:15 projekt Hodina tělocviku klavíristky Sáry Medkové a videoartu Davida Strnada. Následující Hodina latiny bude provedena sborem Vox Iuvenalis se sbormistrem Janem Ocetkem a basistou Richardem Novákem. V MusicLab se od 21:30 uskuteční v podání Mirror Ensemble premiéry Daniela Šimka a Antona Marka. U Královny Elišky na Mendlově náměstí vystoupí od 23:30 sbor Vox Iuvenalis se sbormistrem Janem Ocetkem. Zazní Servato pede et pollicis ictu, devět čtyřhlasých smíšených sborů na Horatiovy texty (1974) Jana Nováka.

V neděli 10. října v 10:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jezuitské ulici provede Ensemble frizzante Novákovu Missu Philadephiae. Víkendový maraton Jana Nováka ukončí poznávací zájezd do Nové Říše, skladatelova rodiště společně s koncertem Ensemblu frizzante. Komentované prohlídky kláštera a dalších míst skladatelova rodiště povede muzikolog Stanislav Tesař.

Archaion kallos

Ve středu 6. října v 19:30 účinkují v pravoslavném chrámu svaté Kateřiny Alexandrijské v Kateřinské zahradě Ensemble Hillaris, polský protopalis Marcin Abijski a řecký protopalis Ioannis Tsounis. Součástí programu jsou skladby pozoruhodného hudebního rukopisu ze Supraślu datovaného do období 16.–17. století.

Ve čtvrtek 7. října v 19:30 v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici vystoupí Ensemble Polyfonion s uměleckým vedoucím Igorem Angelovem. Uslyšíme bulharskou pravoslavnou hudbu přelomu 9. a 10. století doplněnou o premiéru Liturgie svatého Jana Zlatoústého Igora Angelova.

Lednicko-valtický hudební festival

V pondělí 4. října od 9:00 a 11:00 se v Lednici – Valticích uskuteční vzdělávací koncerty pro školy. Vystoupí Trio Českého rozhlasu. Žáci uslyší skladby Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händela a Jana Dismase Zelenky.

Houslista Javier Lupiáñez a Ensemble Scaramuccia vystoupí ve středu 6. října v zámecké kapli ve Valticích v 19:00. Zazní sonáty Antonia Vivaldiho.

V pátek 8. října v 19:00 v kostele sv. Jakuba Staršího v Lednici vystoupí houslistka Amandine Beyer a ansámbl Gli Incogniti. Zazní koncerty pro housle, violoncello a cembalo Antonia Vivaldiho.

V sobotu 9. října v 19:00 v lednickém kostele svatého Jakuba Staršího vystoupí altistka Delphine Galou, houslista Alessandro Tampieri a Accademia Bizantina. Zazní díla Antonia Vivaldiho.  Koncert živě přenáší TV Noe.

Collegium Marianum (umělecká vedoucí Jana Semerádová) se sopranistkou Patricií Janečkovou vystoupí v neděli 10. října v 17:00 kostele Navštívení Panny Marie v Břeclavi – Poštorné. Uslyšíme skladby Antonia Vivaldiho, Antonia Caldary a jejich současníka Františka Jiránka.

Lípa Musica

Ve čtvrtek 7. října v 19:00 se v Městském divadle Děčín uskuteční dvě taneční choreografie umělecké dvojice Ondřeje Vinkláta a Štěpána PecheraDekkadancers. První dílo nazvané Křehký vrch o síle bratrské lásky na hudbu Roneho a Amona Tobina představí oba choreografy, v druhé produkci Stabat Mater na hudbu Marca Rosana oba tanečníky doplní Nikol Šneiderová.

V pátek 8. října v 19:00 vystoupí v kině Hvězda v Kamenickém Šenově Prague Cello Quartet s úpravami broadwayských muzikálů Andrew Lloyd-Webera, Claude Michela Schönberga a Justina Hurwitze doplněný o muzikál Kdyby tisíc klarinetů Jiřího Šlitra.

V neděli 10. října v 19:00 v Divadle F. X. Šaldy v Liberci znovu vystoupí Dekkadancers s choreografiemi Křehký vrch a Stabat Mater.

Regiony

Severočeská filharmonie Teplice ve čtvrtek 7. října vystoupí s dirigentem Petrem Vronským od 19:00 v teplickém Domě kultury. Zazní Předehra pro orchestr H 345 Bohuslava Martinů, houslový koncert Trigon Lukáše Hurníka (sólista Roman Patočka), Píseň bohatýrská, op. 11 Antonína Dvořáka a Sinfonietta Leoše Janáčka.

V plzeňském Divadle Josefa Kajetána Tyla se se svým matiné v neděli 10. října od 10:30 představí nový sólista opery Jan Hnyk s klavírním doprovodem Martina Marka.

Musica Florea s dirigentem Markem Štrynclem představí v neděli 10. října od 17:00 hodin v kutnohorském kostele svatého Jana Nepomuckého program k 300. výročí blahořečení tohoto světce. Zazní písně k poctě českého patrona z pera českých autorů doplněné o díla Johana Sebastiana Bacha a Antonia Vivaldiho.

Slovensko

Janáčkova filharmonie Ostrava s dirigentem Domingem Hindoyaem vystoupí v sobotu 8. října v 19:30 v bratislavské Koncertní síni Slovenské filharmonie. Zazní koncertní předehra Karneval, op. 92 Antonína Dvořáka, písňový cyklus Šeherezáda Maurice Ravela (sólistka Kateřina Kněžíková) a symfonická suita Šeherezáda, op. 35 Nikolaje Rimského-Korsakova.

Státní opera Banská Bystrica uspořádá ve středu 6. října v 18:00 hodin koncert k životnímu jubileu sólistky Evy Lucké.

Státní filharmonie Košice zahájí 53. sezónu zahajovacím koncertem ve čtvrtek 7. října v 19:00 v Domě umění. S dirigentem Robertem Jindrou bude provedena předehra k opeře Pád Arkuna Zdeňka Fibicha, komorní kantáta Hectora Berlioze Smrt Kleopatry (sólistka Jolana Fagašová) a Symfonie E dur Hannse Rotta.

V pondělí 4. října od 18:00 v rámci prvního ročníku festivalu Pro Musica Nostra Gömöriensi v evangelickém kostele v Kraskově vystoupí flétnistka Michaela Koudelková za doprovodu cembalistky Moniky Knoblochové a Libora Maška. Zazní triové sonáty a další díla Georga Philippa Telemanna, Nocla Matteise, Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Joachima Quantze, Antonia Vivaldiho a Arcangela Corelliho.

V úterý 5. října v evangelickém kostele v Koceľovcích se představí ansámbl Le nuove musiche. Posluchači uslyší skladby anglického a italského baroka.

Ve Štítníku ve středu 6. října od 18:00 v evangelickém kostele vystoupí Collegium Wartberg 415 s díly Angela Contiho, Tielmana Susata, Daniela Georga Speera, Giovanniho Gabrieliho, Georga Friedricha Händela a dalších.

V evangelickém kostele v Ochtiné ve čtvrtek 7. října od 18:00 se představí trumpetista Tomasz Ślusarczyk a varhaník Wacław Golonka. Pestrý program uvede díla Johanna Pachelbela, Johana Jakoba Frobergera, Františka Xavera Brixiho, Georga Friedricha Händela a řady dalších.

Závěrečný koncert festivalu Pro Musica Nostra Gömöriensi se uskuteční v sobotu 9. října v 18:00 v evangelickém kostele v Rimavském Brezovu bude patřit vokálním souboru VocaMe. Uslyšíme středověkou hudbu reprezentovanou tvorbou Hildegardy von Bingen, školy Notre Dame a dalších.

Čeští umělci v zahraničí

Collegium 1704 vystoupí v sobotu 9. října v Auditoriu Františka I. v Kongresovém paláci v Tours. Posluchači uslyší Symfonii č. 40 g moll (KV 550) a Requiem d moll (KV 625) Wolfganga Amadea Mozarta. Příští týden tento program uslyšíme v pražském Rudolfinu.

Kino

V rámci Sezóny Met: Live in HD 2021-2022 v sobotu 9. října od 18:45 bude v 22 kinech z newyorské Metropolitní opery po celé České republice promítán přímý přenos Boris Godunov Modesta Petroviče Musorgského. Jako sólisté se pravděpodobně představí René Pape, David Butt Philip, Maxim Paster, Alexej Markov, Ain Anger, Stanislav Trofimov. Provedení bude řídit Sebastian Weigle.

Streamy a televizní přenosy

Na webu Pařížské filharmonie byl zveřejněn záznam koncertního provedení Ravelovy opery Dítě a kouzla v podání Symfonického orchestru a Sboru Radio France pod taktovkou Mikko Francka.

Na serveru Operavision bude v sobotu 9. října zveřejněn záznam opery Leoše Janáčka Její pastorkyňa v inscenaci londýnské Covent Garden pod taktovkou Henrika Nanásiho a režii Clause Gutha. V hlavních rolích zpívají Asmik Grigorian, Karita Mattila, Nicky Spence, Saimir Pirgu, Elena Zilio, David Stout, Jeremy White, Helene Schneiderman, Jacquelyn Stucker, Angela Simkin, April Koyejo-Audiger a Yaritza Véliz. Opera byla nastudována v českém originále. 

Ve středu 6. října v 20:15 si na ČT Art poslechněte dokument o stavbě pařížské Opery Garnier.

Na TV Noe nepropásněte v sobotu 9. října od 19:00 hodin koncert Delphine Galou a souboru Accademia Bizantina v přímém přenosu z Lednicko-valtického hudebního festivalu. 

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments