Týden s hudbou. Živá hudba a představení, TV a online záznamy

Na přelomu listopadu a prosince je tu aktuální přehled toho nejzajímavějšího ve vašem okolí doplněné o aktuální kino, televizní, rozhlasové a internetové přenosy.
Témata:Barokní orchestr Pražské konzervatoře Bennewitzovo kvarteto Bohumír Stehlík Boni pueri Camerata Janáček Česká filharmonie Česká studentská filharmonie Český filharmonický sbor Brno Český rozhlas Vltava Collegium 1704 Collegium Vocale 1704 ČT art Czech Ensemble Baroque Quintet Dětský pěvecký sbor Radost Praha Dny Bohuslava Martinů Emmanuel Villaume Filharmonie Brno Ivo Kahánek Jakub Hliněnský Jana Jarkovská Jana Kurucová Janáčkova filharmonie Ostrava Janáčkovo trio Jaroslav Brych John Axelrod Jonathan Leibovitz József Balog Juraj Hollý Kateřina Blažková Kateřina Krejčová Kevin John Edusei Komorní filharmonie Pardubice Konzervatoř Plzeň Krása Quartet Kühnův dětský sbor Kühnův smíšený sbor Lukáš Kozubík Lukáš Pospíšil Lukáš Vondráček Marek Štilec Markéta Janoušková Maroš Potokár Matěj Forman Michaela Šrůmová Moravská filharmonie Olomouc Moravské divadlo Olomouc Musica Poetica Nikol Bóková Opera Diversa Opera Schrattenbach Orchestr Národního divadla Orquestrina Petr Altrichter Petr Nekoranec Prague Philharmonia Pražský filharmonický sbor Pražský žesťový soubor Pražští komorní sólisté Radek Baborák Richard Jones Robert Kružík Roman Hoza Royal Opera House Covent Garden Semjon Byčkov Simona Houda Šaturová Slovenská filharmónia Slovenský filharmonický zbor Sophie Dervaux Stanislav Vavřínek Štátna filharmónia Košice Svatováclavský hudební festival Symfonický orchestr Českého rozhlasu Thomas Lang Tomáš Brauner Trio Emida TV Noe Václav Luks Zbyněk Müller Zhang Zuo Zsolt Hamar


John Axelrod (foto Stefan Bottesi)
John Axelrod (foto Stefan Bottesi)

Praha

Symfonický orchestr Českého rozhlasu vystoupí v pondělí 28. listopadu v 19:30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina s dirigentem Johnem Axelrodem. Zazní Burleska pro klavír a orchestr d moll RichardaStrausse (sólista Ivo Kahánek) a z díla Ericha Wolfganga Korngolda suita z filmu Dobrodružství Robina Hooda a Symfonie Fis dur, op. 40. Koncert živě přenáší Český rozhlas Vltava.

Trio Emida Elišky Brožkové Pospíšilové (klarinet), Miroslavy Časarové (soprán) a Daniela Wiesnera (klavír) vystoupí v úterý 29. listopadu od 18:00 hodin v kostele Panny Marie Sedmibolestné u alžbětinek.

Barokní orchestr Pražské konzervatoře zahraje v úterý 29. listopadu, ve středu 30. listopadu a ve čtvrtek 1. prosince vždy od 18:00 hodin v kostele sv. Šimona a Judy scénické zpracování České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v režii Matěje Formana. Zpívá Kühnův smíšený sbor (sbormistr Jaroslav Brych) a sólisté.

V úterý 29. listopadu v 19:30 hodin v Atriu na Žižkově slaví Krása Quartet desáté výročí od svého založení. Na programu zazní díla Franze Xavera Richtera, Hanse Krásy a na závěr smyčcový oktet Felixe Mendelssohna Bartholdyho za pomoci Štěpána Ježka, Pavly Mazancové, Jana Foresta a Tomáše Strašila.

Pražský filharmonický sbor bude ve středu 30. listopadu v 10:00 hodin v Sále Pražské konzervatoře zpívat edukační koncert Pohádka Vánoc. Pod taktovkou Lukáše Kozubíka spoluúčinkuje Dětský pěvecký sbor Radost Praha.

Pražský filharmonický sbor (foto Tomáš Krist)
Pražský filharmonický sbor (foto Tomáš Krist)

Šéfdirigent Semjon Byčkov spojí tento týden ve středu 30. listopadu a ve čtvrtek 1. prosince a v pátek 2. prosince vždy od 19:30 hodin v Dvořákově síni Rudolfina Českou filharmonii a Českou studentskou filharmonii. Zazní Symfonie č. 5 c moll, op. 67 Osudová Ludwiga van Beethovena a Symfonie č. 5 d moll, op. 47 Dmitrije Šostakoviče.  

Flétna v krajině času je název koncertu Jany Jarkovské, Bohumíra Stehlíka a Markéty Janouškové ve čtvrtek 1. prosince od 19:00 hodin v klášteře svaté Anežky České. Zazní skladby Johanna Joachima Quantze, Pavola Šimaie, Germanine Taillferre, Nina Roty, Jiřího Temla, Georga Philippa Telemanna a Sylvie Bodorové.

Fagotistka Sophie Dervaux a Pražští komorní sólisté se představí v pátek 2. prosince v 19:30 hodin v kostele sv. Šimona a Judy. Zazní Orchestrální suita C dur BWV 1066 Johanna Sebastiana Bacha, Koncert pro fagot a smyčce Jeana Françaixe a Komorní symfonie c moll, op. 110a Dmitrije Šostakoviče.

Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 tento týden s Václavem Luksem vystoupí v kulturním centru Vzlet v pátek 2. prosince od 19:30 hodin s díly španělských a portugalských skladatelů šestnáctého a sedmnáctého století. Veřejnou generální zkoušku je možné navštívit tamtéž ve čtvrtek 1. prosince od 14:00 hodin.

Kühnův dětský sbor v sobotu 3. prosince od 11:00 hodin, 15:00 hodin a v 18:30 hodin třikrát zazpívá svůj vánoční koncert.

PKF – Prague Philharmonia vystoupí v sobotu 3. prosince v 19:30 hodin v Dvořákově síni Rudolfina pod taktovkou Emmanuela Villauma. Zazní Studie pro smyčcový orchestr Pavla Haase, Koncert pro violoncello č. 2 H 304 Bohuslava Martinů (sólista Lukáš Pospíšil) a Symfonie č. 9 e moll, op. 95 Z Nového světa Antonína Dvořáka.

Akademičtí komorní sólisté vystoupí v pátek 2. prosince v 19:30 hodin v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce pod taktovkou Zbyňka Müllera v rámci cyklu HAMU Ti nejlepší. Zazní Splněný sen Pavla Nesita, Fantazie pro housle a orchestr Josefa Suka (sólistka Kateřina Krejčová), Koncert pro klavír a orchestr G dur Maurice Ravela (sólistka Kateřina Blažková) a Symfonie č. 1 D dur Klasická Sergeje Prokofjeva.

Bennewitzovo kvarteto (foto Kamil Ghais)
Bennewitzovo kvarteto (foto Kamil Ghais)

Bennewitzovo kvarteto v sobotu 3. prosince v 19:30 hodin v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce na festivalu Dny Bohuslava Martinů zahraje Smyčcový kvartet č. 1 H 117 Bohuslava Martinů, Smyčcový kvartet č. 4 Bély Bartóka a Smyčcový kvartet č. 11 C dur, op. 61 Antonína Dvořáka.

Adventní koncert v neděli 4. prosince v 11:00 hodin zazpívá Kühnův dětský sbor. Spoluúčinkuje Orchestr Národního divadla a Pražský žesťový soubor.

Adventní koncerty na II. neděli adventní zahraje v neděli 4. prosince od 15:00 a 17:30 hodin v Sukově síni Janáčkovo trio. Zazní klavírní tria Felixe Mendelssohna-Barholdyho, Antonína Dvořáka, Jiřího Gemrota a další skladby.

Brno

Czech Ensemble Baroque Quintet pořádá v pondělí 28. listopadu od 19:00 hodin ve Starobrněnském augustiniánském klášteře koncert Madrigal včera a dnes. Zazní skladby Heinricha Schütze, Claudia Monteverdiho a Lukáše Hurníka. V 18:30 před koncertem bude možné absolvovat prohlídku místní klášterní knihovny.

Czech Ensemble Baroque Quintet (zdroj Czech Ensemble Baroque Quintet )
Czech Ensemble Baroque Quintet (zdroj Czech Ensemble Baroque Quintet )

Sdružení Musica Poetica pořádá v úterý 29. listopadu v 19:30 hodin ve Freskovém sále Staré radnice koncert španělské hudby a sefardských písní Espaňoleta.

Filharmonie Brno pod taktovkou Roberta Kružíka uvádí tento týden ve čtvrtek 1. prosince a v pátek 2. prosince vždy od 19:00 hodin v Janáčkově divadle Adagio pro orchestr Leoše Janáčka, Písně potulného tovaryše Gustava Mahlera (sólista Roman Hoza) a Symfonii c moll, op. 27 Asrael Josefa Suka.

Opera Diversa v rámci svého Diverzního podzimu v sobotu 3. prosince ve 14:00 a 16:00 hodin uvádí v Redutě dětské opery Městská strašidla Martina Kyšperského, Ondřeje Kyase a Zdeňka Krále.

Ostrava

Koncert klavíristky Nikol Bókové a Cameraty Janáček pod taktovkou Maroše Potokára se uskuteční v pondělí 28. listopadu v 19:00 hodin v Kině Vesmír. Zazní Musica Slovaca Ilji Zeljenky, Aria per archi Ottorina Respighiho, Symfonie č. 3 Medjugorie pro klavír a 10 smyčcových nástrojů Pavla Zemka Nováka, Preludium a fuga č. 5, op. 87 Dmitrije Šostakoviče v orchestraci Josefa Staňka, Partita pro smyčcový orchestr Bohuslava Martinů a Předehra na hebrejská témata pro klarinet, klavír a smyčce, op. 34 Sergeje Prokofjeva.

Nikol Bóková (zdroj Jan Vala)
Nikol Bóková (zdroj Jan Vala)

Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou Maroše Potokára vystoupí ve čtvrtek 1. prosince v 18:00 hodin v kině Vesmír. Zazní skladby Ludwiga van Beethovena, Bedřicha Smetany, Wolfganga Amadea Mozarta, Petra Iljiče Čajkovského, Jacquese Offenbacha, Sergeje Prokofjeva a Pietra Mascagniho.

Olomouc

V Olomouci probíhá 17. ročník festivalu soudobé hudby Opera Schrattenbach 2022. V kapli Božího Těla v Uměleckém centru Palackého univerzity v pondělí 28. listopadu od 17:00 hodin zazní kolektivní opera Sara’s smile Sáry Medkové, Ivo Medka a Víta Zouhara.

Členové orchestru Moravského divadla Olomouc zahrají ve středu 30. listopadu v 17:00 hodin ve Ville Primavesi slavné operní árie a filmové melodie.

Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou Zsolta Hamara uvede ve čtvrtek 1. prosince a v pátek 2. prosince v 19:00 hodin v Redutě Landscape pro smyčce Andrzeje Panufnika, Koncert pro klavír a orchestr č. 3 E dur Bély Bartóka (sólista József Balog) a Symfonii č. 4 d moll, op. 120 Roberta Schumanna.

József Balog (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)
József Balog (zdroj Moravská filharmonie Olomouc)

Ostatní regiony Čech

Český filharmonický sbor (sbormistr Petr Fiala) a Komorní filharmonie Pardubice vystoupí pod taktovkou Stanislava Vavřínka v pondělí 28. listopadu od 19:00 hodin ve Fibichově sále v Chrudimské besedy. Zazní Requiem d moll K 625 Wolfganga Amadea Mozarta (sólisté Andrea Ľuptáková, Marie Vrbová, Michal Kuča a Václav Jeřábek). Program doplní Lyrická symfonie Petra Fialy (recitují Zdislava Začalová a Vítězslav Šlahař).

Komorní filharmonie Pardubice s Markem Štilcem uvede v sobotu 3. prosince od 19:00 hodin v Sukově síni pardubického Domu hudby v novodobé premiéře Vánoční kantáty Leopolda Koželuha. Zpívají Michaela Šrůmová, Petr Nekoranec, Jakub Hliněnský a Český chlapecký sbor Boni pueri.

V neděli 4. prosince v 10:30 hodin ve Foyer Vendelína Budila v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla se uskuteční matiné studentů konzervatoře Plzeň.

Ostatní regiony Moravy a Slezska

Adventní koncert Dámy hudby souboru Musica poetica se uskuteční v sobotu 3. prosince v 17:00 hodin ve Veselí u Dalečína. Zazní díla F. Caccini a B. Stozzi.

Slovensko

Zee Zee (zdroj Janáčkova filharmonie Ostrava)
Zee Zee (zdroj Janáčkova filharmonie Ostrava)

Slovenská filharmonie s dirigentem Petrem Altrichtrem vystoupí ve čtvrtek 1. prosince a v pátek 2. prosince od 19:00 hodin v Koncertní síni SF. Zazní Koncert pro klavír a orchestr č. 24 c moll K 491 Wolfganga Amadea Mozarta (sólista Zhang Zuo „Zee Zee“) a Symfonie č. 2 B dur Lobgesang, op. 52 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Spoluúčinkuje Slovenský filharmonický sbor (sbormistr Thomas Lang) a sólisté Simona Houda Šaturová, Jana Kurucová a Juraj Hollý.

Státní filharmonie Košice pod taktovkou Tomáše Braunera zahraje ve čtvrtek 1. prosince v 19:00 hodin v Domě umění Divertimento Leonarda Bernsteina, Koncert pro klarinet, smyčce, harfu a klavír Aarona Coplanda (sólista Jonathan Leibovitz) a Svěcení jara Igora Stravinského.

Kino

Od středy 23. listopadu do neděle 11. prosince můžete v kinech v České i Slovenské republice sledovat přenosy inscenace opery Gioacoma Pucciniho Bohéma Royal Opery House. V inscenaci Richarda Jonese a v hudebním nastudování Kevina Johna Eduseie. V hlavních rolích zpívají Ailyn Pérez, Juan Diego Flórez, Andrey Zhilikhovsky, Danielle de Niese a Ross Ramgobin.

Streamy, televizní a rozhlasové přenosy

Symfonický orchestr Českého rozhlasu vystoupí v pondělí 28. listopadu v 19:30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina s dirigentem Johnem Axelrodem. Zazní Burleska pro klavír a orchestr d moll RichardaStrausse (sólista Ivo Kahánek) a z díla Ericha Wolfganga Korngolda suita z filmu Dobrodružství Robina Hooda a Symfonie Fis dur, op. 40. Koncert živě přenáší Český rozhlas Vltava.

Ivo Kahánek (foto Dušan Martinček)
Ivo Kahánek (foto Dušan Martinček)

V pondělí 28. listopadu od 20:15 hodin si na ČT Art poslechněte záznam koncertu Pražského komorního orchestru k sedmdesátému výročí tohoto tělesa s díly Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Ludwiga van Beethovena. Spoluúčinkuje Lukáš Vondráček.

V úterý 29. listopadu od 22:15 hodin TV Noe zařazuje záznam koncertu Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704 z ostravského Svatováclavského hudebního festivalu 2016 v ostravském evangelickém Kristově kostele s díly Johanna Sebastiana Bacha a Jana Dismase Zelenky.

Slovenské Rádio Devín zařazuje vždy od úterý do čtvrtka od 23:00 hodin program Musica slovaca s díly soudobých domácích autorů. Tento týden v úterý 29. listopadu uslyšíme díla Miro Bázlika, ve středu 30. listopadu Vladimíra Bokese, Juraje Beneše a dalších a ve čtvrtek 1. prosince experimentální díla Daniela Mateje.

Záznam koncertu Radka Baboráka a Orquestrina na Crossroads 2021 uslyšíte ve středu 30. listopadu ve 12:50 hodin na TV Noe.

Na webu Helsinské filharmonie si od čtvrtka 1. prosince 20:00 hodin SEČ poslechněte koncert s dirigentem Osmo Vänskäm. Zazní Labutě Väinö Raitioa, premiéra Songs of Meena Olli Kortekangase, Symfonie č. 4 Joonase Kokkonena a In Memoriam, op. 59 Jeana Sibelia.

Metropolitní opera New York (foto Archiv)

Dokument o stavbě newyorské Metropolitní opery si můžete poslechnout ve čtvrtek 1. prosince od 22:00 hodin na ČT Art.

Na ČT Art si v neděli 4. prosince od 20:15 hodin můžete připomenout koncert k sedmdesátinám Semjona Byčkova z festivalu Dvořákova Praha 2019. Na programu zazněl Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35 Petra Iljiče Čajkovského (sólista Renaud Capuçon) a Symfonie č. 6 h moll, op. 74 Pera Iljiče Čajkovského.
Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments