Ústecká opera a balet: Kdo zvedne horký brambor?

  1. 1
  2. 2

Právě minulý týden v pátek uplynula lhůta, do které se mohli hlásit zájemci o ředitelské křeslo v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Vyhlášení tohoto výběrového řízení je zatím nejnovějším kamínkem v mozaice otazníků nad budoucností ústecké scény, jejíž pozoruhodná historie se datuje od počátků minulého století. Město začalo nového ředitele divadla teď hledat kvůli zásadním výhradám, které má k hospodaření dosavadního managementu v čele již pět sezon s Tomášem Šimerdou. Přesněji řečeno: Ústecké divadlo dostává peněz čím dál méně, a to v řádu miliónů korun. Zatímco vedení divadla opakovaně tvrdí, že příspěvek na provoz je v posledních letech naprosto nedostatečný, město kohoutek dotací stále vehementněji utahuje, když před nedávnem místní politikové navíc nastolili otázku, zda by financování ústeckého divadla neměl převzít kraj.


Tady je několik otázek, které jsme položili dosavadnímu řediteli Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem Tomáši Šimerdovi, jehož by měl v dohledné době vystřídat nástupce, vzešlý z již zmíněného výběrového řízení:

Hned zkraje poprosím o aktuální informace: Jaká je současná finanční situace ústeckého divadla? Skutečně hrozí insolventní řízení, tak jak se o tom objevily informace v médiích? Pokud ano, jak reálná je tato hrozba? A co by to v praxi pro divadlo znamenalo?

Insolventní řízení v tuto chvíli nehrozí, protože se nám – přes ztížené finanční podmínky – daří hradit veškeré závazky.

Opravdu – pokud se nic nezmění – nebude od října ve vašem divadle na platy? Co budete dělat?

Příslušný zákon říká, že zřizovatel příspěvkové organizace je povinen do konce následujícího roku uhradit vzniklou ztrátu. Jsem přesvědčen, že vedení města Ústí nad Labem je si této povinnosti vědomo a finanční prostředky poskytne.

Jaká je naděje, že se současnou nepříznivou finanční situaci ústeckého divadla podaří aspoň trochu stabilizovat? Ať už ze strany úřadů či politiků anebo třeba sponzorů?

Řešení leží plně v rukách vedení města, které je zřizovatelem divadla. Nepovažuji za reálné, že by se řešení našlo prostřednictvím sponzorského daru ve výši šesti milionů.

 


Zaznamenal jste v souvislosti s existenčními problémy ústeckého divadla nějaké aktivity ze strany Ministerstva kultury?

Pouze na soukromé bázi. Ale nevnímám to ze strany Ministerstva kultury jako nějaké zanedbání či přehlížení problému, protože jsem – po zkušenostech z minulého režimu, který vše řešil centrálně – velkým zastáncem principu odpovědnosti na obecní úrovni. Město Ústí nad Labem si musí ujasnit, zda chce mít operní divadlo či nikoliv. Rozhodne-li se divadlo zrušit, bude to mít jistě pro politickou reprezentaci při příštích volbách nějaké důsledky. Ale taková jsou pravidla demokracie.

Nejeden radní vám vyčítá, že prohlubujete ztrátu a tvrdí, že rozpočet divadla prostě musíte přizpůsobit příjmům, resp. příspěvkům na provoz, které dostáváte. Proč jste to neudělal?

Pozor! Ústecké divadlo není opakovaně ve ztrátě!! Dostalo se do ní pouze v roce 2010, kdy nebyly naplněny předpokládané finanční příspěvky Ústeckého kraje a Ministerstva kultury, navíc se oproti roku 2009 zvýšily povinné odvody státu. Na pravděpodobnou ztrátu jsem vedení města upozornil již v dubu 2010 a vedení města vzalo moji informaci na vědomí s tím, že bude hledat řešení. Kdybych tehdy dostal jednoznačný pokyn, že s penězi musím vyjít, bylo by to sice velmi nepříjemné, ale nezbylo by mi, než tak učinit. Vytýkat mi, že jsem žádná opatření nepřijal, je zpozdilé, je to alibismus a snaha svalit vinu na mne.

Náměstkyně ústeckého primátora pro kulturu Zuzana Kailová prý nevidí důvod, proč by divadlo s přidělenými penězi nemělo nevystačit. Mylí se snad? Pokud ano, nezasvěcený člověk se může ptát, zda jste komunikaci s kompetentními úředníky na ústeckém Magistrátu a s příslušnými regionálními politiky přece jen v minulosti nepodcenil…

Pokud jde o komunikaci: Komunikovat můžete pouze s někým, kdo o komunikaci stojí. O přijetí u paní náměstkyně usiluji od dubna, ale s nulovým výsledkem – nemá pro mne čas. Paní Kailová je funkci náměstkyně sice již několik let, ale nikdy se o problematiku řízení divadla ani o to, na jakých principech příspěvková divadla u nás fungují, hlouběji nezajímala. Její názory je tedy možno považovat za názory laika.

Nepomohlo by vašemu divadlu finančně– byť třeba jen částečně – daleko častější využívání vzájemných koprodukcí? Popřípadě uvažovat o provázání aktivit s operou a baletem v Liberci?

Koprodukce na inscenaci ušetří pár desítek tisíc, v lepším případě statisíců. Naším problémem jsou chybějící miliony! „Provázání aktivit“ s libereckým divadlem jsme již zažili, když jsme do Liberce pravidelně jezdili s naším baletem. Jinak nevím, jak si případné „provázání“ představovat.

V minulých měsících se o neutěšené situaci v ústeckém divadle nejednou psalo, objevily se i zprávy o tom, že vás kritizují vaši vlastní zaměstnanci. Jak tuhle věc vidíte vy?

Jsem u divadla již příliš dlouho na to, abych nevěděl, že se vždy najdou nějací nespokojenci a „šťouralové“. Jsem ale přesvědčen o tom, že s většinou zaměstnanců jsme „na jedné lodi“.

 


Jak to teď aktuálně vypadá s vaším ředitelováním v Ústí, resp. s termínem vaší smlouvy? A jak s výběrovým řízením na vaše místo? Co vám osobně i zaměstnancům v divadle k tomu kompetentní lidé z radnice řekli? Pokud stále platí, že se do nového výběrového řízení hlásit nechcete, proč?

Výběrové řízení na mé místo bylo vypsáno, aniž by se vedení města obtěžovalo mne o tom informovat. V žádném případě se nebudu hlásit na místo, na které jsem byl jmenován na základě úspěšně vykonaného výběrového řízení. Celá situace je z mého pohledu absurdní.

Ví se, kdy by měl být výsledek výběrového řízení zveřejněn a ke kterému datu by měl váš nástupce přijít? Znamená to, že poté z divadla odejdete?

S žádostí o odpovědi se musíte obrátit na vedení města Ústí nad Labem.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
7 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments