V dobřanském kostele postaví bachovské varhany

Kostel sv. Mikuláše v Dobřanech na jižním Plzeňsku by měl získat unikátní varhany, za nimiž by se měli sjíždět hudebníci a varhaníci z celé Evropy. Do vzácné barokní varhanní skříně chtějí v Dobřanech postavit takový nástroj, na jakém komponoval většinu svých stěžejních varhanních skladeb Johann Sebastian Bach. Složení a podobu varhan má určit mezinárodní komise odborníků, kterou jmenoval nadační fond Přátelé dobřanských varhan.
Témata:varhany
Dobřany, varhany v kostele sv. Mikuláše (zdroj Přátelé dobřanských varhan)

Nástroj, který vznikne, nebude mít zřejmě nikde jinde v Evropě obdoby, řekl předseda správní rady nadačního fondu Jiří Štancl. Než ale kostel na dobřanském náměstí rozezní hudba z bachovských varhan, potrvá to ještě několik let. Štancl odhaduje deset až patnáct let, první odhady nákladů hovoří zhruba o 20 milionech korun. Technicky zřejmě nebudou mít varhany žádnou velkou zvláštnost. Jejich unikátnost bude v tom, že budou co nejvěrnější podobou nástroje, na kterém Bach skládal zásadní část své tvorby v kostele ve Výmaru na začátku 18. století. Tyto varhany ale shořely při ničivém požáru kostela a nikdo už nikdy nevytvořil nástroj se stejným zvukem a rozsahem. Dnes tak už není možné slyšet Bachovy skladby autenticky zahrané na nástroji, jaký měl v době jejich vzniku autor k dispozici.

Z výmarských varhan se dochoval obrázek, ale nedochovala se jejich zapsaná dispozice, tedy souhrn a soupis rejstříků. Ale odborníci znají nějaké poznámky samotného Bacha, jak interpretovat některé části jeho skladeb, a z toho se dá usuzovat, jak ty varhany mohly vypadat,” řekl Štancl. Dispozici varhan se pokusí sestavit mezinárodní komise složená ze tří varhanářů a varhanních virtuosů z Německa, ze tří Čechů a jednoho Itala. Podle jejich návrhu se pak vypíše výběrové řízení na zhotovitele nástroje. “Jsou to znalci Bacha a znalci tradiční stavby varhan. Předpokládáme, že bachovský ideál varhan dokážou sestavit,” dodal Štancl.

Dobřany, varhany v kostele sv. Mikuláše (zdroj Přátelé dobřanských varhan)

S myšlenkou na vznik bachovských varhan přišli členové křesťanské Koinonie Jan Křtitel z Plzně-Litic, která v Dobřanech působí. Na podporu projektu se už uskutečnilo asi 14 benefičních koncertů, koinonie také například prodává víno, které dostala darem od sicilského vinaře. Další benefiční akce i případné žádosti o dotace se budou připravovat.

V kostele sv. Mikuláše se nyní nachází dvoumanuálový nástroj s pneumatickou trakturou, postavený firmou Schiffner v 19. století. Tyto varhany jsou nefunkční a prakticky již neopravitelné. Zachovaly se píšťaly stojící v prospektu nástroje a několik dalších. Vzdušnice a další části jsou již nepoužitelné. Varhany obsahují 20 rejstříků, rejstříková dispozice je následující:

  • Hlavní manuál: Principal 8, Gamba 8, Bourdun 8, Dolce 8, Flauta harmonica 4, Octav 4, Cornett 3 f., Mixtur 2 2⁄3, 4 f.
  • Horní manuál: Flöte princip. 8, Aeoline 8, Gedeckt 8, Vox celestis 8, Flöte 4, Doublett 2 2/3 4f.
  • Pedál: Subbas 16, Cello 8, Violonbas 16, Subbas 16 a další dva neoznačené rejstříky.

Dále je stroj vybaven Tutti, Forte, Mezzoforte, Piano, Crescendo, Gen. Koppel, Man. Koppel, dvě spojky pedálové a dvě spojky oktávové. Na hracím stolu je nápis Heinrich Schiffer, Prag. Nefunkční nástroj je vestavěn do starší barokní skříně, která bude po vynětí nástroje odborně restaurována a do ní následně vložen nástroj nový. Píštaly a vzdušnice nefunkčního Schiffnerova nástroje budou zachovány a deponovány na bezpečném místě. Nesou totiž cenné informace o rukopisu Schiffnerovy dílny; je důležité tyto fragmenty mapující české varhannářství zachovávat.

Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na