Varhaník Karel Martínek: Jsem rád, že u sv. Víta zvítězila snaha postavit varhany co nejkvalitnější

  1. 1
  2. 2
Mezinárodní varhanní festival v Olomouci začíná již 3. září 2020. Při té příležitosti jsme požádali o rozhovor jeho dramaturga, varhaníka Karla Martínka.

Karel Martínek (foto Vladimír Janek)

Již dlouhou dobu jsi dramaturgem Mezinárodního varhanního festivalu v Olomouci. Kteří interpreti na Tebe po dobu Tvého působení nejvíce zapůsobili svými výkony nebo svou osobností?
Musím říct, že mnoho skvělých varhaníků na mě velmi zapůsobilo ještě předtím, než jsem se stal dramaturgem. Hluboko do paměti se mi vryly koncerty např. Gillian Weirové, Günthera Kaunzingera, Hanse Haselböcka nebo Davida Pizzara. Z těch, které jsem během posledních deseti let slyšel nejen hrát, ale mohl s nimi být i v užším kontaktu, na mě asi nejvíc zapůsobili Jean Guillou, Olivier Latry, Philippe Lefebvre, Ben van Oosten, Martin Sander nebo Daniel Roth.

Kromě svého interpretačního umění se významně věnuješ také varhanní improvizaci. Dojíždíš na soukromé lekce improvizace k Philipovi Lefebvrovi, titulárnímu varhaníkovi katedrály Notre-Dame v Paříži. Jakým se věnuješ improvizačním projektům a kam Tě francouzské improvizační umění posunulo?
Bohužel od požáru katedrály Notre-Dame byly naše lekce improvizace přerušeny. Byly pro mě však neskutečným přínosem. Když pominu to, že naše hodiny probíhaly přímo na velkých varhanách katedrály, což samo o sobě bylo neskutečným zážitkem, přesvědčil jsem se, jak neskutečně rozdílný je přístup k varhanní improvizaci u nás a ve Francii. V naší zemi je improvizace stále dosti okrajovou záležitostí, což se odráží mimo jiné v úrovni a systematice výuky. Na našich konzervatořích se disciplíny jako harmonie, kontrapunkt, hudební formy vyučují povětšinou čistě na teoretické bázi, přičemž improvizace je jedinečnou možností, jak těmto disciplínám porozumět a naučit se je používat v praxi.

Další rozdíl vidím v tom, že u nás je improvizace chápána často jen jako funkční nástroj. Stručně řečeno improvizovat znamená doprovodit nebo harmonizovat melodii, modulovat z tóniny do tóniny, vytvořit předehru či dohru. Vše většinou v rámci klasické harmonie. Během svých lekcí v Paříži jsem poznal sílu kreativity, zjistil, jak využívat zvukových barev nástroje a také mnohem více nahlédl do světa modálních harmonických systémů.

Karel Martínek (foto Vladimír Janek)

Dne 3. září 2020 zahajuješ prvním koncertem letošní ročník Mezinárodního varhanního festivalu. Mohl bys nám představit svůj program, varhany festivalu i další koncerty a interprety?
Celý letošní ročník se nese ve znamení 150. výročí narození Louise Viernea, takže až na jednu výjimku jsou jeho skladby obsaženy v programu všech koncertů. Na svém zahajovacím koncertě přednesu dvě části jeho první symfonie a skladbu Najády z cyklu 24 fantazijních kusů. Kromě toho představím publiku dílo francouzského varhaníka a skladatele (který mj. také na našem festivalu vystoupil) Thierryho Escaiche, jehož hudba mě v poslední době velmi oslovuje – konkrétně to bude Pět versetů na Victimae paschali laudes. Bývá však dobrým zvykem, že zahajovací koncert je zpestřen i jinými hudebními nástroji, tentokrát to bude spojení varhan a žesťového souboru. Zahajovací koncert, stejně jako další dva i koncert poslední proběhnou v katedrále sv. Václava, kde jsou nádherné romantické varhany bratří Riegrů z roku 1886. Na dalších dvou koncertech se představí Nathan Laube (7. 9.), vynikající americký varhaník a jedna z hlavních hvězd tohoto ročníku, který představí zejména hudbu německého romantismu, a Timur Chaliullin z Ruska (10. 9.), který pro změnu provede díla ruských skladatelů v úpravách pro varhany.

Zcela jiný rozměr přinese koncert 14. 9., který proběhne v chrámu Panny Marie Sněžné, kde stojí krásný barokní nástroj J. G. Halbicha z roku 1730. Proto také program tohoto koncertu bude ryze barokní a kromě varhan na něm bude znít i cembalo v promyšleném dialogu v podání vynikajícího německého varhaníka Bernharda Klapprotta. Pomyslný vrchol festivalu pak přinese koncert naprosté špičky světového varhanního umění – titulárního varhaníka pařížské katedrály Notre-Dame Vincenta Duboise 17. 9., který opět v olomoucké katedrále představí čistě francouzský program (výjimkou bude jen slavné Preludium a fuga Es dur J. S. Bacha) završený dvěma částmi poslední – šesté symfonie L. Viernea a improvizací na jeho jméno. Posluchači se tak zcela jistě mají na co těšit.

Ještě donedávna jsi byl varhaníkem v chrámu sv. Mořice, kde jsou největší varhany v republice. Zajímalo by mě, zda se ztotožňuješ s mým názorem: romantický Rieger u sv. Václava je, myslím, zvukově i koncepčně zajímavější. Englerův barokní nástroj (původní barokní varhany sv. Mořice, k nimž byl v 60. letech 20. stol. postaven zbytek nástroje) má svůj hrací stůl elektrifikovaný, moderní přístavba je poplatná době, která varhanám nepříliš přála. Celková koncepce je poměrně dost diskutabilní. Nebo se domníváš, že existuje rovnítko mezi kvalitou nástroje a jeho velikostí? Osobně ho tam nevidím.
Nechci se na tomto místě pouštět do hodnocení varhan u sv. Mořice, protože by to mnohonásobně zvětšilo rozsah tohoto rozhovoru. Tvůj výraz „diskutabilní“ je myslím zcela vystihující, protože diskusí i vášní kolem tohoto nástroje bylo a je stále mnoho. Za deset let působení u sv. Mořice jsem měl možnost poznat pozitiva i negativa těchto varhan a zejména s jejich blížící se opravou si ujasnit svůj názor na to, co je na tomto nástroji cenné a co nikoliv. Myslím, že každý varhaník, který měl to štěstí poznat mnoho nástrojů u nás i v zahraničí, ví, že rovnítko mezi velikostí a kvalitou varhan rozhodně neexistuje. Navíc prvenství mořických varhan není tak jednoznačné – olomoucké varhany jsou největší co do počtu rejstříků a klaviatur, vezmeme-li však v úvahu počet píšťal, pak jsou první varhany u sv. Jakuba v Praze. Znovu ale opakuji, že velikost varhan nic nevypovídá o jejich kvalitě, přestože pro laickou veřejnost je to bezesporu často zajímavější kritérium než zvukové bohatství.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


5 1 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments