Zástupci vzdělávacích oborů hudební a výtvarná výchova zaujali stanovisko k pojetí vzdělávací oblasti Umění a kultura

Zástupci vzdělávacích oborů hudební a výtvarná výchova reagují na aktuální tendence v pojetí vzdělávací oblasti Umění a kultura, které jsou formulovány během diskuzí, jež v rámci revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání organizuje Národní pedagogický institut ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu. Uvedené stanovisko vzešlo z jednání na mezioborové konferenci HV a VV, která se uskutečnila online formou ve středu 2. února 2022. Byli zde přítomni zástupci oborových asociací, didaktici z pedagogických fakult i učitelé z praxe.

Ilustrační foto (zdroj Freepik)
Ilustrační foto (zdroj Freepik)

Jako zástupci vzdělávacích oborů oblasti Umění a kultura si uvědomujeme nutnost průběžně aktualizovat obsahy našich předmětů tak, aby byly v souladu s měnícími se potřebami žáků a směřováním připravované školské revize. V souvislosti s probíhajícími revizemi Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání sledujeme aktuální tendence Národního pedagogického institutu směřující k proměnám vzdělávací oblasti Umění a kultura. Zejména se jedná o posílení a hlubší systémové zakotvení dalších uměleckých oborů – filmová a audiovizuální, dramatická, taneční a pohybová výchova – ve vzdělávání na základních školách.

  • Tuto snahu o remodelaci oblasti Umění a kultura na pět oborů považujeme v situaci, kdy jsou obsahy a hodinová dotace oblasti redukovány na minimum, za nereálnou a destabilizační. Přesto deklarujeme připravenost pokračovat v další vzájemné a obohacující spolupráci se všemi uměleckými obory. Pro další jednání o pojetí oblasti navrhujeme následující řešení:• Ponechat hudební a výtvarnou výchovu ve školách jako samostatné všeobecně vzdělávací předměty kontinuálně ve všech ročnících ZŠ a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
  • Obsahy dalších uměleckých výchov nadále realizovat integrativně ve vzdělávacích oborech HV a VV, dále prostřednictvím průřezových témat v rámci mezipředmětových vazeb, jako výběrové nepovinné předměty či další smysluplné a funkční formy dle aktuálních podmínek a možností jednotlivých škol.

Stanovisko mimo jiné podepsali PhDr. Milan Motl, Ph.D. za Asociaci učitelů hudební výchovy a PaedDr. Jan Prchal za Společnost pro hudební výchovu ČR.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments