Znojmo: Velikonoční hudba u sv. Kříže

Čtenáři Opery Plus blogují

Včera, v neděli 8. 4. 2018, se v kostele sv. Kříže ve Znojmě konal koncert nazvaný Velikonoční hudba.

Kostel Nalezení sv. Kříže (zdroj flickr.com / foto Michael Kůr)

Koncert zahájil děkan pan František Bartoš. Téma většiny skladeb bylo spojeno s tímto křesťanským svátkem. Představilo se celkem pět hudebních těles. Největší ohlas získali s písněmi od Karla Řezábka nejmenší zpěváci – vokální skupina SouHlásky, v níž jsou seskupeny děti od tří do devíti let. Fungují teprve od podzimu loňského roku pod vedením Gabriely Lazárkové a Dominika Bláhy, který děti bravurně doprovodil na kytaru. Další skvělou prezentaci předvedla vokální skupina Minima, tvořená z větší části maminkami na mateřské dovolené – v jejich podání a cappella zazněly skladby od Adama Kriegera, Jana Nováka a dalších. Vedoucí tohoto uskupení je Gabriela Lazárková. V pořadí třetím hudebním tělesem byl Chrámový sbor sv. Kříže, jenž je nedílnou součástí provozu dominikánského kostela. V současnosti je sbormistrem Jiří Kudrna, který vystřídal Jarmilu Ludvíkovou. Písně od Jiřího Břízy, Giovanniho Battisty Martiniho, Williama B. Bradburyho, G. Pierluigiho da Palestriny a dalších rozezněly doslova celý kostel.

Vokální skupina Mosty je na znojemské hudební scéně již stálicí. Pod vedením Petra Koláře zazpívali písně anonymních autorů s aranží P. Koláře a písně z východní liturgie. Za úplnou novinku lze považovat kvarteto sbormistrů, které je fakticky neexistujícím vokálním tělesem. Ve složení Gabriela Lazárková, Jarmila Ludvíková, Jiří Kudrna a Petr Kolář zazpívali píseň Ubi caritas a spirituál I’ve Just Come From The Fountain. Na závěr se představil orchestr Znojemští hudebníci, který se schází pouze příležitostně, vždy před danými koncerty a pokaždé v jiném obsazení. Mezi jeho členy jsou učitelé, lékaři, absolventi konzervatoří, studenti, inženýři, ale i jiní hudební nadšenci. Společně s Chrámovým sborem s. Kříže provedli Mozartova Missa in B, KV 275 a Ave verum corpus, KV 618, dobře byla zvládnutá i pěvecká sóla – soprán (Gabriela Lazárková), alt (Tereza Pavelková), tenor (Ladislav Pospíchal), bas (Petr Kolář), dirigoval Jiří Kudrna.

Pro ty, kteří zde byl přítomni, byl tento koncert zcela jistě silným uměleckým zážitkem.

I váš text v této rubrice rádi uveřejníme. Naše adresa: [email protected]