Zpátky v koncertních síních: Podzim s PKF – Prague Philharmonia

Květen je všeobecně považován za nejkrásnější z měsíců v roce a své kouzlo má i v hudebních institucích. Sezona touto dobou obvykle vrcholí a směřuje ke svému velkolepému závěru. Současná situace ovšem nic z tohoto nedovoluje. Pandemie bezprecedentně ovlivnila životy nás všech, a nejinak je tomu v PKF – Prague Philharmonia. Orchestr nemá možnost hrát pro své posluchače ani se setkávat na společných zkouškách. Jelikož jsou však, ještě více než jindy, potřebné i pozitivní impulzy, rozhodla se PKF veškerou svou práci a energii soustředit na nadcházející sezonu. Již na podzim nás totiž všechny čeká zodpovědný, ale především krásný úkol: prolomit ticho, jež v těchto chvílích vládne v koncertních síních.
Zemlinsky Quartet (foto Ilona Sochorová)

Právě slova „PROLOMIT TICHO“ si zvolila PKF–Prague Philharmonia i jako titulek pro koncertní sezonu 2020/2021. Je pak snad celkem příznačné, že se těleso v této sezoně bude orientovat na díla skladatelů, jejichž život nebo tvorba je nelehkými situacemi, i když spíše politickými, silně ovlivněna.

PKF oficiálně otevře sezonu koncertem 14. října 2020 pod taktovkou Marcela Lehningera a to hned dvěma skladbami, které jsou přímo symboly hrdinství a statečnosti. Předehra Egmont, Beethovenova oslava boje za svobodu, se v 50. letech dokonce stala symbolem maďarské revoluce, Symfonii „Eroica“ psal skladatel nadšen Napoleonovými myšlenkami. Zklamaný pozdějšími politikovými činy sice původní věnování smazal, heroický charakter však symfonii zůstal.

Program doplní Koncert pro klavír a orchestr č. 3 českého velikána Bohuslava Martinů, v podání všestranného finského hudebníka Olliho Mustonena. Šéfdirigent PKF Emmanuel Villaume se pak se svým orchestrem setká o měsíc později, 14. listopadu 2020. Na programu budou díla jubilujícího Beethovena, následovatele jeho symfonického odkazu Brahmse a patrně nejznámějšího norského autora, Edvarda Griega, jehož Koncert pro klavír a orchestr a moll zde přednese Jan Simon.

S některými členy PKF se však můžete setkat i mimo orchestrální koncerty. Již 21. září 2020 si budete moci v rámci komorní řady poslechnout hobojistky Lenku Filovou a Jaroslavu Tajanovskou. Na jeviště se postaví společně se Zemlinského kvartetem, jedním s nejúspěšnějších českých kvartet, které má na svém kontě vítězství na Mezinárodní soutěži v Bordeaux i úspěch na soutěži Pražského jara.

Nic dlužna nezůstane PKF ani hudbě novější. Dne 23. října 2020 přivítá na cyklu soudobé hudby Petra Kotíka, legendu české avantgardní hudby. Jeho kompozice předvede vedle hráčů PKF i Ivo Kahánek – tuto hvězdu klasického klavíru si tak budete moct poslechnout v zcela netradiční pozici.

Mohlo by vás zajímat