Zůstal věrný Brnu. Elektromechanik, jehož tenoru aplaudovala Covent Garden

  1. 1
  2. 2

Zpíval pod taktovkou nejzářivějších dirigentských hvězd té doby. Do londýnské Covent Garden, ho přivedl Sir Georg Solti, do berlínské Deutsche Oper Lorin Maazel. Do svých projektů, ať divadelních či koncertních, si ho zvali Zubin Mehta, Charles Munch, Wolfgang Sawallisch, Paul Klecki, Gennadij Rožděstvenskij a další dirigenti světového renomé. Přišla i nabídka z Bayreuthu. Vnuk Richarda Wagnera Wieland Wagner mu nabídl roli Waltera Stolzinga v Mistrech pěvcích norimberských. Vzhledem k Wagnerově úmrtí z hostování sešlo a později z provozně organizačních důvodů nedošlo ani na bayreuthské vystoupení v roli Lohengrina. Obě tyto postavy si ovšem Vilém Přibyl častokráte úspěšně zahrál a zazpíval, a to jak v Brně, tak na dalších operních scénách. Úspěchy v zahraničí slavil i v tehdy početných zájezdech Janáčkovy opery.

Vilém Přibyl nebyl v žádném případě hrdinný tenor. Jeho hlasový projev ovšem ideálně propojoval dramatičnost výrazu s hluboce procítěným lyrismem něžného zabarvení. To jej spojovalo s jiným velikánem české operní scény dvacátého století, Beno Blachutem.Připomeňme si alespoň některé jeho další vynikající role. Z české operní tvorby to byli vedle již zmíněných Lukáš v Hubičce, Jarek v Čertově stěně a Šťáhlav v Libuši. Vynikající byly v jeho podání postavy Ctirada ve Fibichově Šárce a Koziny v Kovařovicových Psohlavcích.

Byl skvělým Borisem v Janáčkově Kátě Kabanové, několik rolí ztvárnil postupně v opeře Z mrtvého domu. Blízká mu byla opera ruská. V Čajkovského Pikové dámě zpíval a hrál Heřmana, v Musorgského Borisi Godunovovi postupně Grišku Otrepěva a Šujského, v Šostakovičově Kateřině Ismajlové Sergeje, Agrippu v Prokofjevově Ohnivém andělu a titulní roli v jeho opeře Semjon Kotko.Své zkušenosti ze smetanovského repertoáru využil perfektně při interpretaci ústřední mužské postavy Jontka v polské národní opeře Halka Stanislava Moniuszka.

Výborně se uplatnil také ve verdiovském repertoáru. Ztvárnil titulní roli Manrica v opeře Trubadúr, Radama v Aidě, Gabriela Adorna v Simonu Boccanegrovi a především se skvěle vypořádal s jednou z nejnáročnějších verdiovských tenorových rolí, s Otellem. Z postav v německé operní tvorbě jmenujme Maxe ve Weberově Čarostřelci, roztomilého francouzského vyslance v Lortzingově Caru a tesaři, z oper dvacátého století Tambora v Bergově Vojckovi a jak tomu bývá u těch nejlepších tenoristů, parádně zazpívané tenorové sólo Zpěváka ve Straussově Růžovém kavalíru.

Šíři svých interpretačních možností prokázal suverénními pěveckými výkony v roli Admeta v Gluckově Alcestě a Dolmona v opeře Jiřího Bendy Walder, jejíž premiéra byla v rámci Miniopery Václava Noska v Divadle Reduta.

Cizí mu nezůstala ani soudobá operní tvorba. Z těch nejvýznamnějších se zmiňme o opeře Dmitrije Šostakoviče Nos, v níž ztvárnil postavu Kovaljova, titulní roli v opeře Paula Dessaua Lukullovo odsouzení, Ženicha v Szokolaypvě Krvavé svatbě, z dalších pak Předsedu soudu v Ščedrinových Mrtvých duších a Lampáře ve světové premiéře opery Mečislava Vajnberga Portrét.

Významná byla rovněž koncertní činnost Viléma Přibyla. Hojně se věnoval klasické i moderní kantátové a oratorní tvorbě. Zpíval pod taktovkou těch nejvýznamnějších dirigentů ve významných koncertních síních četných zemí v Evropě i zámoří (například Los Angeles anebo Montreal). K jeho nejúspěšnějším koncertním číslům patřila interpretace tenorového sóla v Mahlerově Písni o zemi a Zápisník zmizelého.

Zanechal po sobě velkou řadu významných nahrávek, z nichž připomeňme právě jeho nedostižnou interpretaci Zápisníku zmizelého, tenorové sólo v nahrávce Janáčkovy Glagolské mše pod taktovkou Františka Jílka. Krombholcovu nahrávku Dalibora s Naděždou Kniplovou v roli Milady z roku 1968 anebo Pinkasovu nahrávku Dvořákova Jakobína, na niž zpívá part Jiřího, role, v níž nikdy na jevišti nevystoupil.

V polovině osmdesátých let byl Vilém Přibyl stižen záchvatem mrtvice. Jeho následky mu zabránily v dalším působení na divadle. Zemřel v Brně 21. června 1990.

Foto archiv ND Brno, archiv

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat