420PEOPLE OFFline v interaktivním večeru

  1. 1
  2. 2

420PEOPLE jsou souborem, jehož založení provázelo nadšení pro tanec a houževnatá víra, ideální směs, díky které se během několika let stal nedílnou součástí naší současné taneční scény, otevřený komunikaci a nápadům, jak jej popularizovat. Jejich projekty a premiéry i vlastní angažovanost v tanečním dění v České republice jsou toho stále důkazem. I v této sezoně pokračují dál v dříve proklamovaném plánu přivážet do Prahy hosty ze zahraničí a vytvářet netradiční produkce jen pro domácí publikum, pro oživení, poučení nebo jen tak pro potěšení všech smyslů. Právě jako nyní, kdy připravili pro návštěvníky Divadla Archa živý večer tance a hudby OFFline.Název vlastně patří k produkci hlavního hosta – nizozemské skupiny OFFprojects – ale hodí se pro celý program, naznačuje, že divák tu musí být skutečně přítomen všemi smysly, tady a teď v realitě kolem sebe, v přítomném okamžiku a ve společenství s ostatními. Trochu surreálné hravosti dodalo programu oživené prostředí Divadla Archa, kde v předsálí na návštěvníky čekala instalace, na které si mohli vyzkoušet, jak dalece spolehlivé či nespolehlivé jsou lidské smysly, především zrak, jak snadno se dá ošálit mozek a ohlásit věci, které nejsou, jsou jinde nebo jinak… Někdy bylo vidět jistou zdrženlivost, s níž se dospělý chápe kaleidoskopu nebo záludného dalekohledu, který místo přibližování oddaluje, může to celé být nevinná hra, úvod na rozproudění energie, anebo také malý test, zda se nám vůbec chce vstoupit do neznámého stavu bezprostřednosti.Samotný program začal reprízou choreografie Václava Kuneše REEN, která měla premiéru v listopadu 2010 na Nové scéně Národního divadla.

Vznik této choreografie byl tehdy specifický: Václav Kuneš jako choreograf odhalil svou pomyslnou tvůrčí dílnu a nechal skupinu mladých publicistů a zájemců o tanec sledovat vývoj díla, jak se postupně rodilo na baletním sále Nové scény za vzájemné interakce tanečníků a hudebníka. Choreografie se od té doby proměnila spíš v detailech, ale vzhledem k tomu, že vždy vzniká s živým doprovodem, je pokaždé originální. Od první premiéry zůstali v obsazení z šesti původních interpretů jen dva a nadto byl toho večera v Arše i řádně rozšířen hudební doprovod. REEN vznikl původně za spolupráce s tanečníkem a hudebníkem Amosem Ben-Talem, k němuž se tentokrát přidala komorní sestava alternativně rockové kapely Please The Trees, která zakončila celý program vlastním malým koncertem.Choreografie sama nedoznává výrazných změn, všechny sekvence jsou na sebe navázané tak, jak byly, hudební podklad sice vzniká živě na místě a nyní byl o poznání více improvizovaný, ale základní rytmické struktury jsou pro každou část stále stejné. Amos Ben-Tal u mixážního zařízení a s elektrickou kytarou a mikrofonem je tím, kdo udává rytmus, natáčí si první zvukové smyčky, které se pak mixují jako podklad, na nějž lze improvizovat přidáním kytarových rifů nebo dalšího rytmického doprovodu. Živá hudba ve větším obsazení dodala choreografii velkou sílu, tanečníci vyplnili prostor svou energií vycházející v pohybu a prostor byl téměř hmatatelně zaplněn i akusticky. A hudba nepochybně i přispěla k sehranosti tanečníků jako týmu.

Pohyb je plný dynamických proměn, ale také vláčný. Zůstala zachována i vtipná situace s mikrofonem, mnoho diváků vidělo choreografii poprvé, takže zvědavost, co se ze smyčky s dlouhými pomlkami vyklube. Choreografie gradovala až do samého závěru. REEN není příběhem, je volným odrazem inspirace. Jeho základním tématem je návrat, tedy cesta za více či méně jasným cílem, místem či lidmi, cesta osamělá nebo společná. Střídají se skupinové formace, duety, které zdůrazňují komunikaci mezi tanečníky, jejich interakci, vzájemnou oporu, reakci jednoho na druhého, zklidňování a vedení, usměrňování bez agrese. Mohou to být individuality, které se setkávají náhodně na cestě, anebo skupina mířící za společným cílem. Prostor pro vlastní projev využil každý z nich, Šárka Bočková (která přebrala také v Mirage taneční part Zuzany Herényiové) vnášející na jeviště ženskost i sílu, věčně elegantní a subtilní Nataša Novotná, bezprostřední Helena Arenbergerová, vážnější a přesný Milan Odstrčil, zdrženlivý Kenta Kojiri a klukovský Štěpán Pechar, všichni tak rozdílní, a přece perfektně spolupracující.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Kuneš: REEN (420PEOPLE)

[yasr_visitor_votes postid="108529" size="small"]

Vaše hodnocení - Ben-Tal: OFFline (OFFprojects)

[yasr_visitor_votes postid="108532" size="small"]

Mohlo by vás zajímat