FOK uvede varhanní recitál Přemysla Kšicy

    Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK zařadil do vánočního programu dopolední recitál varhanního mistra Přemysla Kšicy. Na programu budou skladby Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelsohna-Bartholdyho,…

    FOK chystá slavnostní zahájení sezóny

    Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK zahájí 87. koncertní sezónu koncerty s klavíristou Lukášem Vondráčkem. Zahajovací koncerty proběhnou 13. a 14. října 2021 od 19:30.…

    FOK uvede koncert k poctě Mozarta a Haydna

    Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK odehraje první koncert ze svých komorních řad nazvaný Mozart & Haydn. Sólisté FOK, kvarteto pěveckých sólistů a Kühnův smíšený…