Beethovenova Devátá v Bratislavě

Óda na radosť: Valčuha a Slovenská filharmónia

Druhého a tretieho júna sa uzatvorila 67. koncertná sezóna v podaní Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru. Interpretácia Deviatej symfónie vyvolala rovnomenné pocity, aký mal záverečný koncert názov: Óda na radosť.

Óda na radosť - Slovenská filharmónia, Juraj Valčuha - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava 2016 (foto © Ján Lukáš)
Óda na radosť – Slovenská filharmónia, Juraj Valčuha – Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava 2016 (foto © Ján Lukáš)

Slovenská filharmónia, ktorá sa lúči so svojím šéfdirigentom Emmanuelom Villaumom, prežila úspešný rok. Ako sme už spomínali pri ohliadnutí sa za pôsobením dirigenta (nájdete tu), počas tejto sezóny sa zvyšuje návštevnosť, svetoví sólisti zviditeľnili Bratislavu na svetovej hudobnej mape a v neposlednom rade dostane filharmónia od štátu vyšší príspevok do rozpočtu. Zbor Slovenskej filharmónie pôsobí častejšie aj v operných inscenáciách v zahraničí a ostatné materské telesá z Reduty majú za sebou úspešné turné napríklad v Španielsku (filharmónia) alebo v Japonsku (Slovenský komorný orchester).

Na portáli Opera Plus sme recenzovali desiatky filharmonických koncertov, vždy boli hodnotené viac pozitívne ako negatívne. Vyslovený škandál sa v Redute nevyrobil, no vyvážme pozitíva aj druhou stranou: Častí návštevníci filharmonických koncertov poznajú limity domácich telies a vidia príčiny, kvôli ktorým spomaľujú svoj umelecký rast. Dobré je, že na odstránení tých najvýraznejších sa počas sezóny pracovalo – zbor znie po prijatí nových členov výborne a medzi divákmi sa postupne odstraňuje konzervatívnosť. Uverili svojmu orchestru a dramaturgovi, a raritne uvádzané či premiérové diela majú v Redute stále lepšiu odozvu. Stále však filharmónii občasne škodí sekcia dychových nástrojov a nesúrodý zvuk celku.

V týchto intenciách bolo pravdepodobne pre dramaturga milou povinnosťou naprogramovať záverečný koncert stále prebiehajúcej sezóny. Keďže Slovensko bude počas druhého polroka predsedať Rade EÚ, výber nebol zložitý: Základ programu tvorila posledná dokončená, Deviata symfónia d moll Ludwiga van Beethovena.

Óda na radost - Slovenská filharmónia, Juraj Valčuha - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava 2016 (foto © Ján Lukáš)
Óda na radosť – Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Juraj Valčuha – Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava 2016 (foto © Ján Lukáš)

Beethovenove symfónie čitateľom tohto portálu netreba predstavovať podrobne. Beethoven v Deviatej ako prvý skladateľ využil vo štvrtej časti spev; dovtedy boli symfónie iba inštrumentálne. Zhudobnená báseň Óda na radosť, ktorú napísal Friedrich Schiller, sa v roku 1985 stala hymnou Európskej únie.

Popri Slovenskom filharmonickom zbore a Slovenskej filharmónii sa predstavili sólisti, ktorí s filharmonikmi spolupracujú často a patria k tomu najlepšiemu, čo na slovenskej interpretačnej scéne je.

Výraznou postavou našej dirigentskej proveniencie je Juraj Valčuha, kombinujúci precíznosť ruskej školy a živelnosť a vášeň francúzskeho prostredia. Koncerty pod jeho vedením sú vždy zárukou kvalitného orchestrálneho zvuku. Aj Beethovenova Deviata v jeho podaní nebola ukážkou memorovania, ako je u väčšiny dirigentov zvykom. Valčuha dirigoval orchester s partitúrou, no nástup udával každému nástroju a celý orchester mal pevne pod kontrolou.

Óda na radost - Juraj Valčuha - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava 2016 (foto © Ján Lukáš)
Óda na radosť – Juraj Valčuha – Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava 2016 (foto © Ján Lukáš)

Sólové party spievali sopranistka Adriana Kohútková, altové sólo mala Terézia Kružliaková (inak mezzosopranistka), tenorom bol Tomáš Juhás a basové sóla interpretoval Peter Mikuláš. V prípade tohto kvarteta umelcov stačí povedať, že spievali ako vždy – filharmonický divák ich dobre pozná, ich technická úroveň je vysoká a Beethovenova Deviata navyše neponúka natoľko rozsiahly priestor sólistom, aby si to vyžadovalo obšírnejšiu charakteristiku. Slabšou stránkou koncertu boli lesné rohy (a pripomíname, že je to dlhodobá výhrada) a nevýrazná basová sekcia zboru. Výrazné boli sólové vstupy, tutti časti so zborom a Valčuhova práca so zborom.

Óda na radost - Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava 2016 (foto © Ján Lukáš)
Óda na radosť – Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor – Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava 2016 (foto © Ján Lukáš)

Predprípravou na Beethovenovu symfóniu bola Parafráza na úvod Deviatej symfónie rakúskeho skladateľa Friedricha Cerhu. Parafráza vznikla v roku 2010, trvá štrnásť minút a obsahuje typické prvky modernej atonality zrelého skladateľa. Hoci sa „Deviatkou“ inšpirovali viacerí skladatelia, z časových a zrejme aj kontrastných dôvodov sa v programe neobjavila napríklad Brahmsova Prvá symfónia. Cerhovo dielo do kontextu večera zapadlo svojou prípravou na samotné majstrovské dielo. Navyše sa potvrdil fakt, ktorý sme už spomínali – diváci prijímajú i diela, ktoré nepoznajú, pretože veria svojmu orchestru.

Óda na radost - Slovenská filharmónia, Juraj Valčuha - Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava 2016 (foto © Ján Lukáš)
Óda na radosť – Slovenská filharmónia, Juraj Valčuha – Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava 2016 (foto © Ján Lukáš)

Počas budúceho polroka, teda aj na začiatku 68. koncertnej sezóny, bude Reduta hlavným sídlom mnohých reprezentatívnych akcií v rámci predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Ťažko dopredu odhadovať, ako sa táto skutočnosť prejaví aj vo frekvencii koncertov. Ak ich ostane toľko ako počas tejto sezóny, orchester bude mať mnoho príležitostí zlepšovať sa v smeroch, ktoré sú jasne vytýčené. Ak bude koncertov menej, môžu sa filharmonici sústrediť na zahraničné cesty a priamu propagáciu našej hudobnej scény. Oba scenáre sú pozitívne: Vychádzajú z pozitívnych pocitov voči celej koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie.

 

Hodnotenie autora recenzie: 90 %

Óda na radosť
Dirigent: Juraj Valčuha
Zbormajster: Jozef Chabroň
Adriana Kohútková (soprán)
Terézia Kružliaková (alt)
Tomáš Juhás (tenor)
Peter Mikuláš (bas)
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
2. a 3. júna 2016 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava
(napísané z koncertu 2. 6. 2016)

program:
Friedrich Cerha: Parafráza na úvod Beethovenovej 9. symfónie
Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 9 d moll, op. 125 s Ódou na radosť

www.filharmonia.sk

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Hodnocení

Vaše hodnocení - Slovenská filharmónia -J.Valčuha, Slovenský filharmonický zbor -J.Chabroň (Bratislava 2./3.6.2016)

[yasr_visitor_votes postid="214056" size="small"]

Mohlo by vás zajímat