Bratislava: Dalibor Karvay a Marek Štryncl s mladými umělci

  1. 1
  2. 2

Interpretácia Dalibora Karvaya, dirigenta Mareka Štryncla a orchestra VŠMU sa vyznačovala originálnym prístupom. Nezabudnuteľná téma prvej časti naplnila sálu bratislavskej Reduty melancholickou náladou (nálada prvej časti je zhruba porovnateľná s atmosférou Mendelssohnovej Symfónie a moll č. 3, op. 56). Karvay poňal koncert naozaj v romantickom štýle. Dovolil si mierne glissanda či rubata, v ktorých sa mohol spoľahnúť na spoluprácu orchestra a dirigenta. Farebné odtiene prvej časti boli výrazné, nie však nevkusne násilné. Dramatizmus v expozícii sa náhle láme v druhej téme, ktorú sólista prevzal až keď lyricky zaznela v orchestri. Karvayova interpretačná dokonalosť sa prejavila tiež vo virtuóznych pasážach (najvýraznejšie hádam v modulačných úsekoch rozvedenia), keď odohral náročný part s úsmevom, počúvajúc hudbu znejúcu v orchestri a tiež v kadencii. V tej sa prejavila jeho citlivosť a vysoké nároky pri práci s tónom, ako aj širšia hudobná predstava, z ktorej vyplýva cieľavedomá architektúra hry. K najoriginálnejším miestam, pokiaľ beriem do úvahy skladbu ako celok, určite patrilo zvláštne a prekvapujúce ukončenie druhej témy v repríze. Na tomto mieste si interpreti dovolili ritardando, nechali hudbu odumierať niekoľko taktov dlhšie, ako je zvykom (rád upozorním, že neporušili ani čiarku v zápise) a až potom, a tempo subito forte, dovolili vytrysknúť energickej virtuozite. Tak dosiahli gradáciu úplne opačným spôsobom, ako sme zvyknutí, pričom efekt bol znamenitý.

V nasledujúcej časti sa nálada mení. Mendelssohnovo kompozičné majstrovstvo teraz, v kontraste k bojovnosti prvej časti, prináša nádhernú „pieseň bez slov“. Hra Dalibora Karvaya bola aj tu živá, plná hĺbky, neupadala do zasnenej polohy. Búrka stredného dielu sa však neprejavila vo vonkajšom hrmení, naopak, interpreti vhodne udržali vnútorné napätie bez monumentálnych prejavov. Dialóg sólistu s orchestrom bol raz v polohe súboja osamoteného umelca, inokedy sa naplno odovzdal zvuku celku. Záveru druhej časti najviac dominovala spevnosť sólového partu.Mendelssohnov husľový koncert nevďačí za svoju obľúbenosť iba ľahko zapamätateľným melódiám, ale aj náladovej vyrovnanosti a pestrosti. Tak sa hravé a vtipné, no virtuózne rondo poslednej časti stavia oproti elegickosti a spevnosti predchádzajúcej hudby koncertu. Zaujímavým momentom bolo, že práve tretiu časť najviac využíval sólista na spontánnu komunikáciu s orchestrom, ktorá, pravda, je tu nevyhnutná. Vyzdvihnúť treba kritické sprievodné party, ktoré boli zahraté presne, pozorne (najmä sprievod hlavnej témy flautou či vedľajšej témy sláčikmi), no zároveň muzikálne. Karvayova predstava hudby ako celku sa preukázala tiež na miestach, keď sa rondová téma v náročnom prevedení stáva menej dôležitým protihlasom k novej, kvázi lyrickej téme v spodných sláčikoch (toto miesto, mimochodom, poukazuje na humornú stránku skladateľovej osobnosti). Koncert sa končil v obrovskom zvuku v majestátnom forte, po ktorom nasledoval nadšený potlesk publika. Sólista ponúkol ešte dva prídavky, v ktorých predviedol snáď všetky druhy husľovej techniky od radového staccata a umelých flažoletov po pizzicato ľavou rukou s absolútnou bravúrou – čo sa prejavilo na neveriacich pohľadoch nie len študentov v sláčikovej sekcii a opätovnému dlhému potlesku.

Dalibor Karvay vďaka vypracovanej technike hry ovláda každý tón a línie hudby vedie presne ako chce a kam chce. Svojou hlbokou muzikalitou ovláda tento vývoj a hudobnou predstavou mu dáva smer. Orchester VŠMU pod taktovkou Mareka Štryncla sa mu určite stal rovnocenným hráčskym partnerom a dokázal na jeho umenie reagovať. Som presvedčený, že sa naplní viera dekanky HTF VŠMU prof. Iriny Čiernikovej, že hudba, ktorú nám podarovali Marek Štryncl, Dalibor Karvay a Symfonický orchester VŠMU priniesla veľa silných okamihov všetkým prítomným a bude v nás dlho rezonovať.

Hodnotenie autora recenzie: 95 %

Koncert Symfonického orchestra VŠMU
Dirigent: Marek Štryncl
Dalibor Karvay (husle)
Symfonický orchester Vysokej školy múzických umení
6. máj 2015 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie Bratislava

program:
– Joseph Haydn: Predohra k opere Lo speziale, Hob. Ia: 10
– Wolfgang Amadeus Mozart: Symfónia C dur č. 41 „Jupiterská“, KV 551
– Felix Mendelssohn Bartholdy: Koncert e mol pre husle a orchester, op. 64

www.htf.vsmu.sk

Foto Facebook Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU Bratislava

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Symfonický orchester VŠMU -M.Štryncl & D.Karvay (Bratislava 6.5.2015)

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na