Hudební kurýr (14)

  1. 1
  2. 2
Letmý pohled na události ze světa hudby, které se udály v druhé polovině března 2016. Koncert s českými kořeny v Bambergu. Festival v Curychu se bude konat pouze ve dvouletém cyklu. Další žebříček vysokých hudebních škol. Violista žaluje Královskou operu v Londýně za ztrátu sluchu. Podaří se klavíristce Mitsuko Uchida vybrat koncertní nástroj Steinway pro novou síň v Hamburku? Dva německé orchestry vzdálené pouhých 33 kilometrů se slučují. Jak hrát dokonale Bartókův Houslový koncert č. 2? Výborná zpráva od Jiřího Trtíka. Gratulujeme.

Koncert s českými kořeny v Bambergu
Bamberští symfonikové slaví své sedmdesáté výročí s německým prezidentem Joachimem Gauckem a živým vysíláním v bavorském rozhlase.

Joachim Gauck (foto archiv autora)
Joachim Gauck (foto archiv autora)

Většina členů při jeho založení před sedmdesáti lety přišla z Prahy (Deutsches Philharmonisches Orchesters Prag), Karlových Varů a ze Slezska. Benefiční koncert bude dirigovat ještě před nástupem Jakuba Hrůši Jonathan Nott. Program zahrnuje díla Wolfganga Amadea Mozarta, Bedřicha Smetany a Gustava Mahlera. Výtěžek z koncertu půjde ve prospěch německé hospicové a paliativní asociace a sdružení Hospice Bamberg.

Dne 20. března 1946 se Bamberger Tonkünstlerorchester předvedl poprvé. Orchestr se stal hudebním vyslancem Německa – často ve spojení se zahraničními návštěvami bývalých prezidentů. Řada „Benefičních koncertů spolkového prezidenta“ sahá až do doby, kdy byl v čele státu prezident Richard von Weizsäcker, který od roku 1988 každoročně pořádal koncerty v Berlíně. Od funkčního období spolkového prezidenta Horsta Köhlera se konají každoročně dva koncerty v různých spolkových zemích. Kéž by tomu bylo podobně i u nás.


Festival v Curychu se bude konat pouze ve dvouletém cyklu

Festspiele Zürich (foto archiv autora)
Festspiele Zürich (foto archiv autora)

Tyto změny byly společně schválené nadací a uměleckou komisí Festspiele Zürich, festival by tak měl být v dlouhodobém horizontu konsolidován. Umělecká náplň bude v budoucnosti plánována v delším časovém horizontu, avšak termín bude přeložen na začátek června a délka bude zkrácena na tři týdny. Financování festivalu by podle vedení mělo být i do budoucnosti zajištěno i přes odmítnutí navýšení příspěvku města. Velkou část nákladů nese Kanton Curych a především sponzoři a nadační fondy. Na realizaci se podílí jak místní opera, Tonhalle, Muzeum Kunsthaus, Schauspielhaus Curych a dalších pětadvacet institucí.
více zde


Další žebříček vysokých hudebních škol

Výsledky 2016 QS World University Rankings upozorňují na špičkové vzdělávací instituce výkonného umění hodnocené podle dvaačtyřiceti kritérií. Ty zohledňují jak akademickou pověst, tak možnost uplatnění i výsledky výzkumu. Na prvním místě je newyorská Juilliard School, která dosáhla celkového součtu 98,8 bodů ze 100.

The Juilliard School (foto John Cooper)
The Juilliard School (foto John Cooper)

Druhé místo obsadila Universität für Musik und darstellende Kunst Wien a na třetím místě je hodnocena Royal College of Music v Londýně, která dosáhla 94,1 bodů. Londýnská Royal Academy of Music zaujímá páté místo, zatímco Philadelphia Curtis Institute třinácté, Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin dvacáté, moskevská Čajkovského konzervatoř sedmadvacáté a Liszt Academy of Music v Budapešti třicáté. Pražská AMU je spolu s ostatními uvedena v druhé polovině žebříčku (51-100).
více zde


Seiji Ozawa po dlouhé nemoci u pultu Berlínské filharmonie

Poté, co byl v roce 2010 operován s rakovinou jícnu a po loňském pádu, kdy si devětasedmdesátiletý dirigent zlomil bederní obratel, bude 8. a 10. dubna 2016 Seiji Ozawa dirigovat Berlínskou filharmonii.

Seiji Ozawa (foto archiv autora)
Seiji Ozawa (foto archiv autora)

S orchestrem japonský dirigent spolupracuje téměř padesát let a v roce 1992 mu byla udělena medaile Hanse von Bülowa. Na koncertě zazní Mozartova Serenáda pro dechové nástroje KV 361, kterou orchestr provede bez dirigenta. Následně zazní Beethovenova Overtura „Egmont“ a Fantasie pro klavír sbor a orchestr c moll s Peterem Serkinem jako sólistou a ve spolupráci se sborem Rundfunkchor Berlin. Další informace naleznete na zde .


Violista žaluje Královskou operu v Londýně za ztrátu sluchu

Významný člen orchestru žaluje Královskou operu pro zničení svého sluchu a kariéry během zkoušek na Wagnerovu Valkýru. Chris Goldscheider tvrdí, že jeho sluch byl nevratně poškozen nadměrným zvukem dechových nástrojů, sedících v orchestru za ním. To vedení The Royal Opera popírá, přestože téměř čtvrtina hráčů trpí sluchovými potížemi. BBC viděl v soudních dokumentech, že zvuk v některých částech opery dosahuje sto třiceti sedmi decibelů, což je srovnatelné se zvukem tryskového letadla. Syn skladatele hraje na violu od svých deseti let a před vstupem do Královské opery byl členem Royal Liverpool Philharmonic a BBC Symphony.

Chris Goldscheider (foto archiv autora)
Chris Goldscheider (foto archiv autora)

Představitel Unie hudebníků říká, že existuje mnoho příčin způsobujících poškození sluchu. Podle jeho slov jsou „dirigenti odpovědní za dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti“. Případ Chrise Goldscheidera vrhá světlo na málo známý, avšak často diskutovaný problém, který budou pozorně sledovat všichni, kteří se pohybují ve světě klasické hudby.

Jak soud dopadne, budeme čtenáře Opera Plus i orchestrální hudebníky informovat.


Podaří se klavíristce Mitsuko Uchida vybrat koncertní nástroj Steinway pro novou síň v Hamburku?

Pro novou budovu Elbphilharmonie v Hamburku je nutno vybrat dvanáct nových koncertních křídel Steinway. Výběrem byla pověřena Mitsuko Uchida, která přednese první sólový recitál 11. ledna 2017.

Mitsuko Uchida (foto archiv autora)
Mitsuko Uchida (foto archiv autora)

Tato světoznámá klavíristka, známá svým senzibilním tónem a vysokými nároky na kvalitu nástroje, vybírala již nástroje pro lipský Gewandhaus nebo koncertní sál v Clevelandu. Problémem je však (stejně tak tomu bylo s nástrojem v Sukově síni Rudolfina) vybrat nástroj pro ještě nedokončený a akusticky nevyzkoušený prostor nového stánku hudby. Požadavkem je nástroj pro virtuózní repertoár, který však bude znít vřeleji a bude se více hodit pro komorní hudbu a písňové recitály, než pro vystoupení se symfonickým orchestrem. Hamburský patriotismus velí upřednostnit místní značku před nástroji Bösendorfer, Fazioli nebo Yamaha.

Definitivní výběr proběhne v létě 2016. Firma každý den vyrábí šest až sedm exemplářů a jistě se Mitsuko Uchida za jeden z nich v lednu posadí a bude kouzlit úžasné barvy a nálady.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat