Pražské jaro mladých instrumentalistů: violové meditace Kristiny Fialové

Je záslužné, že dramaturgie Pražského jara nezapomíná na mladé české umělce. V sobotním Matiné I. převažovala meditativní nálada umocněná nádherným zvukem starého italského nástroje, který naplnil Sál Martinů HAMU. Bylo tomu tak i díky krásně vyrovnanému a naprosto klidnému vedení smyčce mladé violistky Kristiny Fialové. Bachovu Sonátu G dur BWV 1027, známou svojí vyrovnaností kontrapunktického trojhlasu a plnou delikates pastorálního charakteru volných vět, nešlo však ve velkém prostoru sálu zcela vychutnat a zvuk cembala se ztrácel. Soudobá hudba vyplnila zbytek koncertu a měla podobný rozjímavý charakter, téměř stejného kompozičního schématu (pomalý úvod, rychlá střední část a rozjímavý závěr). Na rozdíl od Cadenzy pro sólovou violu Krzysztofa Pendereckého obě meditativní skladby českých skladatelů Zdeňka Lukáše a Jiřího Temla využily spíše barevnost zvuku violy a cembala v podání Moniky Knoblochové než náročnější technické možnosti sólového nástroje.Penderecki zužitkoval všech finesy včetně dvojhmatů, zmenšených intervalů, překvapivých rytmických nápadů, flageoletů a nekonečně dlouhých tónů. Energickou a intenzivní Gigue ve střední části následoval úsek připomínající Bachovu Ciacconu.Kristina Fialová analyzovala dílo s nadhledem a širokou dynamickou škálou. Tvorba jejího vibrata je však méně variabilní. Domnívám se, že by svoje technické schopnosti jistě zužitkovala ve skladbách náročnějších. Rychlá věta z Vivaldiho sonáty jako osvěžující přídavek zakončila příjemný dopolední koncert. Škoda jen, že program všech tří Matiné je bez anglického textu. Ten by zajisté ocenili četní zahraniční návštěvníci.

Hodnocení autora glosy: 70 %

Pražské jaro 2015
Matiné I.
Kristina Fialová (viola)
Monika Knoblochová (cembalo)
16. května 2015 Sál Martinů Hudební fakulty Akademie múzických umění Praha 11 hodin

program:
Johann Sebastian Bach: Sonáta G dur pro violu da gamba a cembalo BWV 1027
Zdeněk Lukáš: Meditace pro violu a cembalo, op. 16 (1976)
Krzysztof Penderecki: Cadenza pro sólovou violu (1984)
Jiří Teml: Meditace a rozkoše pro violu a cembalo (1990)

www.festival.cz

Foto Zdenek Chrapek

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Hodnocení

Vaše hodnocení - Matiné I. - K.Fialová, M.Knoblochová (PJ 16.5.2015)

[yasr_visitor_votes postid="166268" size="small"]

Mohlo by vás zajímat