Tělo: Rozhovor s izraelskou choreografkou Sharon Vazanna

  1. 1
  2. 2
Choreografka Sharon Vazanna je mladou, ale již známou a výraznou tváří izraelského tance. Se svým vlastním souborem Sharon Vazanna Body in Dance uvedla letos v dubnu v trutnovském multifunkčním prostoru UFFO dvě ze svých prací a při té příležitosti nás nechala nahlédnout i pod pokličku své tvorby.

Sharon Vazanna (foto Liron Weisman)

Co pro vás znamená taneční tělo?
Tělo. Exprese. Pohyb. Člověk.

Váš dřívější projekt Bodies, jak název napovídá, se zaměřil na tělo. Co jste při tvorbě objevovali?
Ke spolupráci jsem tehdy přizvala výtvarného umělce Tomera Sapira, abychom hledali hranice fyzického těla. Prozkoumávali jsme všechny možnosti těla, ale zejména jeho otvory a pak také, jaký materiál může vycházet z/do těla samotného. Vnímali jsme tělo jako biologické, organické, specifické, ale také nás zajímalo, jak vlastně může tělo přijímat a reagovat na informace z okolí čili zaměřili jsme se i na tělo sociální. Obecně bylo centrem našeho zájmu tělo, a to nejen konkrétní fyzické, ale i to pocitové, vnímavé a vnímané.  

Začínáte od pocitů, nebo je vaším odrazovým můstkem téma?
Každá inscenace má odlišný výchozí bod. Obecně se domnívám, že začínám od obou současně, že pocity spouštějí myšlenku a myšlenka zase pocity. Vše se postupně vyvíjí a navzájem ovlivňuje.

Sharon Vazanna – Good Children (foto Miloš Šálek, UFFO Trutnov)

Promyšlená a až surreální vizualita je pro vaše práce již charakteristická. Odkud čerpáte inspiraci a jakým způsobem přemýšlíte o spojení disponibilního trénovaného těla, choreografie, objektů, barev…?
V určitých fázích tvorby cítím, že jsme se dostali na tělesný limit. Na jednu stranu tělo nemá žádné limity, ale ony přece jen existují. A právě pro upřesnění myšlenky nebo ujasnění příběhu může napomoci použití nejrůznějších objektů, rekvizit. Například v inscenaci Good Children bylo nemyslitelné, abychom nepoužili baletní špičky, neboť vyprávíme jak o tanečních stereotypech, tak fantazii s tím spjaté. A šli jsme v našich divokých představách až tak daleko, že jsme ze špiček vytvořili ohromný lustr. A pak jsme je také nasadili tanečnici na ruce namísto na nohy. Domnívám se, že právě předměty mohou v příběhu zdůraznit něco podstatného, jinak nesdělitelnou hloubku. A může se tím posunout i mnohem dál a klidně až k extrému a tím otevřít další fantazijní svět, mnohem surrealističtější, z mnoha perspektiv nazírající na realitu.

Ve vaší práci se odráží citlivý vztah k objektům, využíváte rekvizity, dekorace, kostýmní prvky… Jak o předmětech přemýšlíte?
Tak třeba o zmíněném lustru v Good Children můžeme říct, že je to dekorace, ale ona je to současně i část těla, nebo prodloužení sestavy těl, stejně jako je špička součástí rukou nebo nohy baletky. Také může připomínat zavěšené maso, anebo lampičky či starý dům čarodějnice… Myslím, že zrovna uvedený příklad – lustr umožňuje vytvořit neskutečně širokou řadu významů, že dává velký prostor pro představivost a s tím se objevuje hravost. Obecně, vkládáme objekty do odlišného kontextu a necháváme se unášet nejrůznějšími asociacemi.

Sharon Vazanna – High (foto Miloš Šálek, UFFO Trutnov)

Preferujete zapojení každodenní předmětů, nebo sáhnete i po abstraktních, a ne zcela konkrétních objektech?
To záleží na situaci, ale vždy je dobré, když objekt podporuje příběh, když ovlivňuje pohyb, nebo ideálně když se všechno propojí.

Jaký máte vztah k barvám?
Miluji barvy. A myslím, že mám stále v myšlenkách duhu, protože mi připomíná dětství. Každé objevování barevné škály pro inscenaci je pro mě ohromně zajímavé. 

A přemýšlíte o barvách, anebo je vybíráte intuitivně?
Myslím i cítím, oboje zároveň! A to jak v choreografii, při tvorbě konceptu, tak také když spolupracuji s light designérem. Když jsme připravovali Good Children, stalo se něco velmi silného. Osvětlovači Nadav Barneaovi jsem neřekla téměř nic o tom, co ho čeká. Přišel až na první kostýmní zkoušku (kostýmy Shavar Avnet) a Nadav okamžitě věděl, co má dělat a do návrhu doplnil růžové odstíny.

Sharon Vazanna – Good Children (foto Miloš Šálek, UFFO Trutnov)

Jakým způsobem vyvíjíte pohybový slovník projektů? Vaši tanečníci se opírají o kvalitní taneční průpravu, kterou ale podobně jako objekty zasazujete do ne zcela běžných kontextů a vznikají ojedinělé partitury.
Touto otázkou se intenzivně zabývám nejen během inscenačního procesu, ale také jako pedagog a s tím, že čerpám i ze své předchozí taneční kariéry. Věnuji se i výzkumu v oblasti tance a těla, zrovna jsem publikovala článek o integraci tělesnosti a exprese, ve kterém se táži, jak dosáhnout lidské autenticity i pohybové kvality, jak nehierarchizovat taneční techniku nad výraz. Jak ale můžeme toto učit? Studentům například říkám, aby si při každém cvičení na sále představovali, že jsou na skutečném jevišti. Mám pocit, že zvědomení ostatních jakožto kolegů i diváků a přirovnání zkušebny k pódiu může dopomoci k integraci všech důležitých rovin. Hodně mluvíme o komunikaci s vlastním tělem a pak s vnějším prostředím. Ptáme se po důvodech, proč pohyb děláme zrovna takto, jaký je jeho záměr, intenzita. A jakmile vybudujete tuto vnitřní komunikaci, můžete začít přemýšlet o tom, jak ji sdělit navenek divákům, publiku. Ale je to opravdu proces, chce to čas.

Když vyučujete, vedete studenty k imaginaci také jinými než pohybovými technikami?
Hodně píšeme. Například začátky projektu Good Children souvisely s mou novou zkušeností – mateřstvím s prvním synem. Díky němu, jak rostl, jsem si uvědomovala, jak začínají v jeho třech, čtyřech, pěti letech, přicházet školkové návyky, jak věří příběhům a v kontaktu s ním a dalšími jeho vrstevníky mě to samotnou vracelo do dětství. A tak jsme s tanečníky usedli a začali psát o svém dětství. Cílili jsme nejprve na intuitivní psaní, kdy píšete bez zastávek a korekce. Tímto způsobem vyšla najevo spousta podvědomých věcí. A pak jsme vybírali slova a pocity a hráli si s nimi.

Sharon Vazanna – Good Children (foto Miloš Šálek, UFFO Trutnov)

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


0 0 vote
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments