Alena Štěpánková-Veselá držitelkou pamětní medaile Leoše Janáčka

Profesorka Alena Štěpánková-Veselá obdržela pamětní medaili Leoše Janáčka za mimořádné zásluhy o rozvoj brněnského kulturního života v duchu janáčkovských tradic.
Alena Štěpánková-Veselá 2018 (zdroj Nadace Leoše Janáčka, foto Martin Kotulan)

Nadace Leoše Janáčka uděluje v jubilejním roce 2018 Pamětní medaile, které za mimořádné interpretační výkony, za péči o šíření díla Leoše Janáčka, nebo za zásluhy ediční či muzikologické na poli janáčkovského bádání v minulosti obdrželi např. Jiří Bělohlávek, Gabriela Beňačková, Pierre Boulez, Patrice Chéreau, Jiří Kylián, Charles Mackerras, Richard Novák, Libor Pešek, Svatava Přibáňová, David Pountney, Peter Straka, Theodora Straková, Miloš Štědroň, Inez Tuschnerová, John Tyrrell, Robert Wilson.

Dne 4. listopadu 2018 u příležitosti koncertu pořádaného Klubem moravských skladatelů byla Pamětní medailí Leoše Janáčka oceněna Alena Štěpánková-Veselá. Výčet jejích aktivit je obdivuhodný. Emeritní rektorka Janáčkovy akademie múzických umění (1990-1997) přispěla vedle rekonstrukcí budov akademie významnou měrou také k dokončení rekonstrukce Besedního domu, založila Brněnský varhanní festival, jako někdejší předsedkyně Klubu přátel umění při Filharmonii Brno pomáhala s koncertní činností, třicet let (1967-1997) byla pedagogem na JAMU.

První učitelkou Aleny Veselé na klavír byla Zdeňka Illnerová, žačka Janáčkovy varhanické školy. Její klavírní začátky zaznamenala Zdenka Janáčková, vdova po skladateli. K rozhodnutí přejít od klavíru k varhanám později přispěl lyžařský zájezd na Soláň, díky němuž se Veselá následně seznámila se svým budoucím učitelem Františkem Michálkem. Za svého rektorování uvedla v aule JAMU památnou besedu s Rudolfem Firkušným, a o tři léta později se zasloužila o zbudování důstojného pianistova hrobu na čestném pohřebišti v Brně. Dosud jako neúnavný společenský hybatel brněnského kulturního života působí ve Spolku pro výstavbu koncertní síně v Brně. V letech 1998 – 2001 byla také členkou správní rady Nadace Leoše Janáčka.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky