Bacha představí v červenci v Praze Barocco sempre giovane, Ensemble Inégal, Vilém Veverka, Shalev Ad-El nebo Philippe Bernold

Výběr z obsáhlého díla Johanna Sebastiana Bacha představí v Praze renomovaní interpreti z České republiky a zahraničí. Nově vzniklá platforma Bach for All se zasazuje o ucelenou interpretaci Bachovy tvorby a vytvoření „bachovského“ festivalu, který by reflektoval zejména tradici provozování Bachova díla v německy hovořících zemích. Program prvního ročníku festivalu, který se uskuteční mezi 14. a 28. červencem letošního roku v Praze, představí sedmnáct koncertů, při kterých se posluchači mohou setkat s hudbou Johanna Sebastiana Bacha.

Otevření festivalu se uskuteční v chrámu Matky Boží před Týnem. Týnský chrám je místem, kde se bude Bachova hudba „otevírat“ během festivalu ještě několikrát. Na zahajovacím koncertu se představí mladý houslový virtuóz Filip Pogády.

Filip Pogady (zdroj bach for All / pogady.com)

Nadějná houslová hvězda není v České republice tak známá, přitom má slovenské kořeny a první hudební vzdělání získala na Brucknerově konzervatoři v Linci. V současní době žije Pogády ve Spojených státech, kde navštěvoval Manhattan School of Music ve třídě slavného houslisty Pinchasa Zukermana. Společně s ním vystoupí slovenská Capella Istropolitana (Pogády vystoupí 16. července i se svým houslovým recitálem). Zato Francouz Philippe Bernold je v Česku častým hostem. Bernold je čelním představitelem současné francouzské klasické scény a před nedávnem dirigoval úspěšný závěrečný koncert Janáčkova máje v Ostravě. Na festivalu Bach for All se představí jako flétnista na koncertě s Capellou Istropolitana 15. července. Mimo dirigentskou kariéru je profesorem hry na flétnu na konzervatoři v Paříži.

Philippe Bernold (zdroj Bach for All)

Cembalo, které je s Bachovou tvorbou nezapomenutelně spojeno (stejně jako varhany), je v programu festivalu několikrát zastoupeno. Se svými cembalovými recitály se představí česko-německá cembalová legenda Barbara Maria Willi v Lichtenštejnském paláci a Vojtěch Spurný. Ten na stejném místě a představí komplet Goldbergových variací 20. července večer. Festival se 19. července přesouvá do Břevnovského kláštera v Praze, kde vystoupí mladý nadějný český varhaník Pavel Svoboda na varhany v Basilice Sv. Markéty v areálu kláštera. Varhanní recitály pokračují 21. července, kdy se představí rakouský host Peter Frisée. Ten je vůdčím varhaníkem mladé rakouské generace a v Praze zahraje na varhany v Týnském chrámu. Slovák Vladimír Kopáčik připomene svým recitálem letošní výročí 500. započetí reformace koncertem v kostele sv. Havla 22. července. Za zmínku stojí i koncert 26. července, kdy na velké svatojakubské varhany v Basilice sv. Jakuba zahraje jejich titulární varhanice Irena Chřibková. Ta doprovodí členku Opery Národního divadla Ludmilu Vernerovou a trumpetistu Jana Vernera.

22. července večer zahraje v Tereziánském sále Břevnovského kláštera Karel Vrtiška oba cykly Bachova Dobře temperovaného klavíru. Vrtiška je nadějným mladým českým klavíristou, který vyniká precizní řemeslnou hrou a silným hudebním cítěním. V pondělí 24. července vystoupí již jmenovaný Ensemble Inégal.

Ensemble Inégal (zdroj Bach for All)

Soubor získal značné renomé pro svoji vysoce ceněnou interpretaci klasické hudby od renesanční, přes barokní, až po hudbu současnou. Dnes je soubor ceněným vyslancem mezi českými hudebními soubory, a kdo z posluchačů soubor zná, neměl by si nechat ujít provedení Bachovým kantát za řízení Adama Viktory v kostele svatých Šimova a Judy. Další dny 25. a 26. července pokračuje v Bachově hudbě další oceňovaný a přední český soubor Barocco sempre giovane. Oba koncerty se uskuteční v kostele Nejsvětějšího Salvátora Akademické farnosti, která je partnerem festivalu. První koncert povede izraelský dirigent a cembalista Shalev Ad-El, kterého měli posluchači již možnost několikrát v České republice slyšet a druhý koncert představí sólistu Viléma Veverku. Přední český hobojista přestaví některé vybrané Bachovy koncerty pro hoboj a mimo Barocco sempre giovane ho doprovodí houslistka Iva Kramperová.

Bach for All otevírá možnosti i talentovaným mladým hudebníkům. Ti často dokáží interpretovat Bacha bez kterýchkoli předsudků. Šest studentů Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění se proto představí na společném violoncellovém recitálu 27. července v kostele sv. Ducha. Závěrečný koncert festivalu se uskuteční 28. července večer, znovu v Chrámu Matky Boží před Týden. Barokní orchestr Pražské konzervatoře, Kühnův smíšený sbor a sólisté Michela Popik – Kuštěková, Jolana Slavíková, Markéta Cukrová, Jaroslav Březina a Jiří Miroslav Procházka představí Magnificat D-dur a Velikonoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Koncert připravil a bude řídit Jakub Kydlíček.

Barokní orchestr Pražské konzervatoře (zdroj Bach for All)

 

Autor textu: Jakub Kubíček

www.bachforall.cz

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]