Benefiční koncert Smíchovské komorní filharmonie se v Lichtenštejnu vydařil

Čtenáři Opery Plus blogují 

V Lichtenštejnském paláci v Praze – sídle Hudební akademie múzických umění se sedmého červnového večera konal benefiční koncert, pořádaný za účelem pomoci lidem postiženým Alzheimerovou chorobou, jehož finanční výtěžek bude věnován České alzheimerovské společnosti – obecně prospěšné organizaci, která vznikla v roce 1996 na základě setkávání a spolupráce profesionálů z oboru gerontologie – lékařů, sester, sociálních pracovníků, studentů sociální práce aj., kteří pomáhali a pomáhají pacientům bojujícím s touto těžkou nemocí.

Lichtenštejnský palác v Praze (foto archiv)
Lichtenštejnský palác v Praze (foto archiv)

Program benefičního koncertu byl složen ze skladeb Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena. V koncertním sále Lichtenštejského paláce nesoucím jméno hudebního skladatele Bohuslava Martinů je interpretovaly výrazné osobnosti – klavíristka a hudební pedagožka HAMU Ladislava Vondráčková, houslistka Gabriela Demeterová a celkovou úroveň koncertu dotvářela Smíchovská komorní filharmonie pod vedením dirigenta Josefa Vondráčka.

Na úvod koncertu zazněla předehra k Mozartově opeře Figarova svatba. Dirigent Josef Vondráček dával svižná a razantní tempa – členové Smíchovské komorní filharmonie ji kompaktně interpretovali. Poté si posluchači měli možnost vychutnat Mozartův Klavírní koncert č. 21 C dur. Jeviště téměř tři čtvrtě hodiny patřilo klavíristce Ladislavě Vondráčkové, která tuto náročnou skladbu odehrála zpaměti. V jejím celkovém vystoupení zbýval prostor pouze pro Mozartovu hudbu. (V pasážích, kdy ruce „odpočívaly“, bylo zajímavé sledovat její absolutní soustředění. Bylo zřejmé, že ve své mysli prožívala s hudebníky Smíchovské filharmonie každou notu Mozartovy skladby.) Její práce s kantilénou byla vynikající – ať hrála melodickou linku pravou či levou rukou, popřípadě v okamžicích zkřížení rukou na klaviatuře, kdy pravou rukou hrála střídavě v horních a spodních oktávových polohách – melodické téma bylo hudebně vždy jasně srozumitelné. Virtuózní výkon Ladislavy Vondráčkové byl odměněn dlouhotrvajícím potleskem a do dalšího průběhu koncertu nastavil laťku náročnosti do značné výše.

Houslistka Gabriela Demeterová interpretovala Beethovenovu Romanci F dur op. 50 s velkou jistotou a bravurními finesami. Vzhledem k relativně menšímu rozsahu skladby však její vystoupení nedosáhlo obdobné monumentality. Závěr koncertu náležel Smíchovské komorní filharmonii pod vedením dirigenta Josefa Vondráčka a tvorbě Ludwiga van Beethovena. Interpretace svity Zrození Promethea op. 43 dala v sólových partech vyniknout mladým talentovaným hudebníkům – Ivě Matouškové (flétna), Martině Čabanové (hoboj), Věře Kestřánkové (basetový roh), Robertu Pošvářovi (fagot), Matyáši Kellerovi (violoncello) a Haně Mullerové (harfa), kteří přesvědčili o svém talentu.

Benefiční koncert pořádaný ve prospěch lidí postižených Alzheimerovou chorobou se vydařil. Posluchači si vychutnali vynikající výkony účinkujících a všichni prokázali solidaritu s těmi, k nimž se osud nezachoval nejlépe. Dvojnásob to platí pro ty, kteří se podíleli na přípravě tohoto benefičního koncertu.

I váš text v této rubrice uveřejníme. Naše adresa: [email protected].

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]