Česká filharmonie zahajuje 123. sezonu

V pražském Rudolfinu se dnes uskuteční koncert České filharmonie k zahájení její 123. sezony. Zazní Symfonie č. 2 c moll Vzkříšení Gustava Mahlera. Orchestr povede nový šéfdirigent a hudební ředitel Semjon Byčkov. Jako sólisté se představí sopranistka Christianne Karg a mezzosopranistka Elisabeth Kulman. Sborového partu se ujme Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka.
Česká filharmonie – Semjon Byčkov (foto © Petra Hajská)

Druhá Mahlerova symfonie je dílo v pěti větách pro soprán a alt sólo, smíšený sbor a velký orchestr. Byla komponována v letech 1888 až 1894 a poprvé provedena roku 1895. Mahler byl podle svých slov inspirován k sepsání symfonie na pohřbu svého přítele, dirigenta Hanse von Bülowa, když se mu v kostele sbor zpěváků na kůru jevil jako andělé, kteří se svým zpěvem dotýkají nebes. Skladatel pro symfonii použil a upravil texty Achima von Arnima, Clemense Brentana a Friedricha Klopstocka.

ČF v Rudolfinu 17., 18. a 19. října uvede Sinfonii pro 8 hlasů a orchestr Luciana Beria a Symfonii č. 7 d moll Antonína Dvořáka. V případě Beriovi Sinfonie půjde o mimořádnou událost. Toto dílo v Praze naposledy zaznělo před dvaceti lety. K vrcholům pražské sezony mají patřit koncerty Simona Rattla, Franze Welsera-Mösta, Giovanni Antoniniho a Christopha Eschenbacha stejně jako programy hlavních hostujících dirigentů Jakuba Hrůši a Tomáše Netopila. Objeví se i Pierre-Laurent Aimard, Nikolaj Luganskij, Joshua Bell a Frank Peter Zimmermann.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky