Co prokázal antropologický výzkum Bachovy kostry?

  1. 1
  2. 2

V roce 2006 byl vypsán projekt nizozemské skupiny vědců (Richard Zegers, Mario Maas, Ton Koopman a George Maat), ve kterém měly být ostatky lipského kantora opět vyneseny na světlo nového vědeckého zkoumání. Projekt byl předložen staršovstvu kostela sv. Tomáše. Jedním z cílů bylo odebrat vzorky DNA z kostry a porovnat je s DNA Bachova syna Carla Philippa Emanuela (1714–1788), pohřbeného v hamburském kostele sv. Michala. Bohužel, staršovstvo novou exhumaci Bachova hrobu zamítlo.

Výzkum se tak ubíral ve stopách Hise a Rosenthala. V rámci moderního bádání se podařilo prohlédnout kostry dvanácti novodobých žijících varhaníků, ale jejich rentgen neprokázal ani u jednoho „varhanickou nemoc“.

Výzkumný tým z roku 2009 tak došel k prozatímní hypotéze, že kostra, uložená v kostele sv. Tomáše Johannu Sebastianu Bachovi nepatří. Hrob byl podle vědců nalezen na základě velmi pochybné ústní tradice, materiál rakve je přeceňovanou informací, dokonce i Hisovy důkazy o obzvláště vyvinutém hudebním talentu a sluchu, založené na frenologickém výzkumu lebky, jsou z moderního pohledu problematické. Podezření budí i velký interval mezi Rosenthalovým výzkumem roku 1949 a první publikací jeho poznatků až roku 1962, včetně tvrzení, že His chybně zaměnil enthesophytes za arthrosis deformans. V případě enthesophytes pak bylo roku 2009 dokázáno, že přítomnost této vady není nutným důkazem toho, že se jedná o varhaníka.

Obavy lipského staršovstva jsou pochopitelné: Kdyby se prokázalo, že v Bachově hrobě leží jiné tělo, nebude toto zjištění vrhat dobrý dojem ani na dosavadní vědecký výzkum v Lipsku, ani na svatotomášskou komunitu jako takovou.

Konečné rozhřešení hádanky tedy čeká na výzkum DNA. Pokud církevní autority dají k další exhumaci povolení, budeme se moci konečně dozvědět pravdu – ať už je realita jakákoliv.

  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat


Komentáře. Respektujte prosím pravidla diskuze.

Please Login to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na