Collegium 1704 uvede Mozartovu korunovační mši i Telemannovy Brockes-Passion

Přestože situace na jaře 2020 živému umění nepřála, barokní orchestr Collegium 1704 využil toto období k hledání nových cest ke svému publiku pomocí online platforem.
Collegium Vocale 1704, Václav Luks 2019 (foto Petra Hajská)

Na koncerty pražské sezóny a účinkování v rámci zahraničních turné (např. ve Vídni, Versailles, Moskvě nebo Amsterdamu) navázal soubor Collegium 1704 špičkovými výkony v rámci přenosu benefičního koncertu České filharmonie či online koncertu na Pražském jaru. Po řadě velmi úspěšných vlastních online projektů, které zasáhly publikum po celém světě a vyvolaly zájem jak mezi odbornou veřejností, tak mezi běžnými posluchači, se soubor nadšeně vrací k živému vystupování.

Koncertní řadu sezóny 2020/2021 rozšířil na osm koncertů a zahajuje ji netradičně již 19. září 2020 ve Dvořákově síni Rudolfina, o den později v drážďanském Annenkirche. Možnost opět se setkávat na koncertech se oslaví oratoriem G. F. Händela Mesiáš. Diváci se mohou těšit také na podzimní část komorního cyklu Collegia Vocale 1704. Dva koncerty proběhnou v kostele sv. Šimona a Judy, třetím koncertem zahájí Collegium 1704 své působení v Produkčním domě Vzlet. Do nové sezóny vstupuje soubor s novým logem a novým vizuálním stylem, na všech koncertech nás budou provázet ilustrace Michala Bačáka.

Program zahajovacího koncertu 19. září 2020 předznamenává charakter celé sezóny, která se ponese v „mesiášském“ duchu. Ke slavnostnímu zahájení v mimořádném zářijovém termínu jsme zvolili ikonické oratorium Georga Friedricha Händela Mesiáš, tentokrát s vynikajícími českými sólisty Hanou Blažíkovou, Markétou Cukrovou, Jaroslavem Březinou a Romanem Hozou.

Následující koncert 20. října 2020 postaví vedle sebe Magnificat Johanna Sebastiana Bacha a Missu Omnium Sanctorum Jana Dismase Zelenky. Bachovo zhudebnění mariánského chvalozpěvu Magnificat patří k několika málo dílům lipského kantora, ve kterých vychází z latinské textové předlohy a stírá tak hranice mezi luteránskou a katolickou hudbou. Přesto Bachovo ukotvení v luteránské tradici kontrastuje s emocionálním stylem Zelenkovy tvorby pevně zakořeněným v tradici katolické. Missa Omnium Sanctorum je Zelenkovým posledním zhudebněním mešního ordinária a patří k jeho vrcholným dílům.

Jediným koncertem, na kterém v této sezóně zazní jiný než duchovní repertoár, bude Bella mia fiamma 11. listopadu 2020. Vynikající kanadská sopranistka Karina Gauvin představí árie z oper Wolfganga Amadea Mozarta a Josefa Myslivečka. Kromě slavné a technicky velmi náročné árie Bella mia fiamma, addio, kterou Mozart napsal v Praze, zazní také árie Hraběnky z třetího dějství opery Figarova svatba W. A. Mozarta E Susanna non vien. Dílo Josefa Myslivečka bude na koncertě zastoupeno árií Nacqui agli affani z opery Demetrio, Sinfonií z opery Ezio a Ouverture no. 2 A dur. Program zakončí Mozartova Sinfonia no. 41 C dur Jupiter.

Na letošním vánočním koncertě Santissimo Natale 22. prosince 2020 se přeneseme do období italského baroka. Pro neapolské autory bylo zrození Spasitele zdrojem nevyčerpatelné inspirace, a hudba doby adventu a Vánoc v sobě spojuje prvek rozjímání s radostí z příchodu Mesiáše. Koncert zahájí Concerto grosso fatto per la Notte di Natale, v pořadí osmý z dvanácti velkých koncertů Arcangella Corelliho. Program doplní jiskřivá vokální a instrumentální díla Alessandra Stradelly, Alessandra Scarlattiho a Cristofara Caresany.

S uplynulým rokem se letos rozloučíme netradičně již den před Silvestrem, tedy 30. prosince 2020. Korunovační mše patří k jednomu z nejznámějších liturgických děl Wolfganga Amadea Mozarta, toto skvostné dílo doplní jeho další drobné duchovní skladby, ve kterých můžeme obdivovat mistrovské zvládnutí kontrapunktu, smysl pro účelnost a samo-zřejmě bezbřehou invenci jejich tvůrce.

Zajímavým dramaturgickým počinem je uvedení žalmu De profundis Jana Dismase Zelenky 15. února 2021. Tato skladba spadá svým vznikem do období let 1724–1725, kdy Zelenka komponoval jednotlivé části mešního ordinária, z nichž Václav Luks zkompletoval imaginární mši Missa 1724, kterou vydalo Collegium 1704 na jaře roku 2020 na svém dosud nejnovějším CD. Na tomto koncertě zazní také Missa Matris dolorosae A. Caldary, kterou měli diváci možnost shlédnout na online koncertě natočeném v Pražské křižovatce v dubnu 2020.

Velikonoční koncert 1. dubna 2021 přinese jedinečné dílo Georga Philippa Telemanna Brockes-Passion. Toto dílo nastuduje Collegium 1704 vůbec poprvé ve své historii. Ve své době velmi oblíbený text hamburského básníka Heinricha Brockese překvapivě nestaví děj na hlavních postavách pašijového příběhu, ale na postavě Dcery siónské. V této roli se představí vynikající belgická sopranistka Deborah Cachet, která s Collegiem 1704 slavila úspěchy během turné s operou Les Boréades J. Ph. Rameaua v lednu 2020, v Praze ji však publikum dosud nikdy neslyšelo. Poprvé na tomto koncertě vystoupí s Collegiem 1704 také česká mezzosopranistka Václava Krejčí-Housková.

Sezónu 2020/2021 uzavře Collegium 1704 26. dubna 2021 díly Johanna Sebastiana Bacha na koncertě, který nese název Mesiáš v Bachových kantátách. S tématem Spasitele v Bachových kantátách se rozloučíme se sezónou sestavenou z různorodých děl převážně duchovního repertoáru, které ale spojuje hluboká emocionalita lidská i hudební.

Komorní řada Collegium Vocale 1704
Podzimní částí sezóny navážeme na úspěšný komorní cyklus Collegium Vocale 1704. Na koncertě 14. října 2020 se můžeme těšit na Lobe dem Herren meine Seele Heinricha Schütze a Cantate Domino Giovanniho Gabrielliho, 4. listopadu 2020 přineseme duchovní díla francouzských skladatelů, Magnificat Marca-Antoina Charpentiera a Messa Ad majorem Dei gloriam Andrého Campry. V prosinci se z Kostela sv. Šimona a Judy přesuneme do Produkčního domu Vzlet, kde zazní Mirabile mysterium Jacoba Galluse Handla a Čtyři vánoční moteta Francise Poulenca.

Na 3 koncerty podzimní části sezóny Collegia Vocale 1704 je možné zakoupit abonmá.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat