Collegium Marianum zve na 20. ročník Barokních podvečerů a kurzy barokní opery

Soubor Collegium Marianum, neúnavný propagátor staré hudby, zahájí 10. března 2020 již dvacátý koncertní cyklus „Barokní podvečery“. Pro jubilejní ročník připravil sedm exkluzivních hudebních večerů. Pozvání přijali přední zahraniční i čeští interpreti, kteří se společně se souborem Collegium Marianum představí v poutavých programech širokého tematického rozpětí.
Collegium Marianum (foto Petra Hajská)

Dramaturgie jubilejního ročníku, který nese podtitul GRANDI MAESTRI, představí tvorbu výrazných osobností italské barokní hudby a jejich vliv na tehdejší hudební produkci v českých zemích,“ vysvětluje Jana Semerádová, umělecká vedoucí souboru Collegium Marianum a dramaturgyně Barokních podvečerů.

Vedle Barokních podvečeru připravuje Collegium Marianum pro studenty a mladé profesionály v pořadí čtvrtý ročník mezinárodních interpretačních kurzů Akademie Versailles, který se uskuteční 18. – 23. února. Hlavním tématem letošních kurzů je francouzská barokní opera ATYS, již zkomponoval Jean-Baptiste Lully v roce 1676 a která se stala nejoblíbenější operou krále Ludvíka XIV. Závěrečné koncertní provedení opery bude přístupné veřejnosti.

Program jubilejního ročníku Barokních podvečerů nabídne virtuózní i kontemplativní skladby či světové premiéry nově objevených skladeb. Hudební skvosty minulosti tak rozezní unikátní historické sály, které stylově i akusticky odpovídají charakteru uváděné hudby. Právě úzká návaznost na architektonické památky Prahy řadí Barokní podvečery k nejoriginálnějším kulturním projektům metropole.

Letošní jarní řadu slavnostně zahájí koncert Maestro delle Nazioni, který je poctou houslovému virtuosovi a skladateli Giuseppemu Tartinimu, jehož 250. výročí úmrtí si v roce 2020 připomeneme. Tartiniho dílo je ostatně leitmotivem celého ročníku Barokních podvečerů. Koncert pod laskavou záštitou pana Williama Lobkowicze se uskuteční v překrásném prostředí Lobkowiczkého paláce a kromě Tartiniho děl představí také skladby Antonia Vivaldiho. Postní koncert představí díla dvou velikánů neapolské operní školy – poutavé Stabat Mater Alessandra Scarlattiho a nově objevenou skladbu ze svatovítské katedrály Giovanni Battisty Pergolesiho. Se sólistkami Hanou Blažíkovou a Markétou Cukrovou čeká posluchače ojedinělý hudební zážitek. Závěrečný koncert jarní řady je inspirován mezinárodní kariérou jednoho z nejvýznamnějších českých barokních skladatelů, Bohuslava Matěje Černohorského. Na program jsou zařazena díla jeho současníků i žáků, s nimiž se setkal v Praze či během svého působení v Assisi a Padově.

Program jarní řady:

10. března 2020, 19:00 hodin
Lobkowiczký palác, Císařský sál, Jiřská 3, Praha 1′
Maestro delle Nazioni
Pocta Giuseppu Tartinimu, houslovému virtuosovi a skladateli
Koncert se koná pod záštitou pana Williama Lobkowicze

COLLEGIUM MARIANUM
Lenka Torgersen – barokní housle
Jana Semerádová – flauto traverso
Marco Testori – barokní violoncello

2. dubna 2020, 19.30 hodin
Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1
Stabat Mater
Alessandro Scarlatti, Giovanni Battista Pergolesi, Antonio Vivaldi

Hana Blažíková – soprán
Markéta Cukrová – alt
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr

29. dubna 2020, 19.30 hodin
Strahovský klášter, Letní refektář, Strahovské nádvoří 1, Praha 1
Mezi Prahou a Padovou
Bohuslav Matěj Černohorský a jeho čeští a italští následovníci

Patricia Janečková – soprán
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr

Akademie Versailles (foto Petra Hajská)

Akademie Versailles
18. – 23. února 2020
Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 – Staré Město

Čtvrtý ročník mezinárodních interpretačních kurzů Akademie Versailles se bude věnovat výhradně francouzské barokní opeře. Operu Atys s pečlivě vybranými studenty a mladými profesionály nazkouší přední znalci francouzské barokní estetiky: sopranistka Chantal Santon Jeffery, režisérka a choreografka Deda Cristina Colonna, flétnista a dirigent Alexis Kossenko a současný umělecký ředitel CMBV Benoît Dratwicki. Studenti se detailně seznámí s principy instrumentální a vokální interpretace, ornamentikou, barokní gestikou, správnou výslovností a deklamací francouzštiny.

Koncertní provedení opery ATYS s barokní gestikou se bude konat dne 23. února ve 14.00 v koncertním sále Pražské konzervatoře. Výsledky své intenzivní společné práce představí veřejnosti téměř čtyřicítka mladých pěvců a instrumentalistů z České republiky a dalších 14 zemí celého světa, například Argentiny, Brazílie, Izraele, Japonska, Rumunska nebo USA. Vstup je zdarma na základě povinné registrace na www.akademie-versailles.cz. Veřejnost je vítána rovněž na úvodní přednášce s názvem Lully, Atys and the French Baroque Opera, kterou povede Benoît Dratwicki dne 18. února v 10.00 na Pražské konzervatoři. I zde je vstup zdarma s podmínkou registrace.

Veřejně přístupné akce v rámci Akademie Versailles 2020:

 1. února 2020 | 10.00, Pražská konzervatoř
  Úvodní přednáška:
  Lully, Atys and the French Baroque Opera
  Benoît Dratwicki (Centre de musique baroque de Versailles)
 2. února 2020 | 14.00, Pražská konzervatoř, koncertní sál
  Závěrečný koncert účastníků Akademie Versailles
  Jean-Baptiste Lully: ATYS (koncertní provedení s barokní gestikou)

LEKTOŘI:
Chantal Santon Jeffery – sólový zpěv, interpretace, ornamentika
Deda Cristina Colonna – gestika, jevištní pohyb, tanec
Alexis Kossenko – orchestr, hudební nastudování, dirigent
Benoît Dratwicki – deklamace, rétorika, výslovnost staré francouzštiny

Akademie Versailles je mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt je připravován centrem historických umění Collegium Marianum ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles, Pražskou konzervatoří a Francouzským institutem v Praze. Jako doprovodný program je součástí dlouhodobé spolupráce mezi mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby a prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]