Čtenáři blogují: Čekat na 70 se vyplatí – Pocta napříč generacemi na Janáčkově konzervatoři

Poslední listopadové dny se nesly na Janáčkově konzervatoři v Ostravě v duchu jejího letošního sedmdesátého jubilea. Na komorním koncertě s názvem „Pocta…“ se v rozmanitém programu představili současní studenti i absolventi.
Janáčkova konzervatoř v Ostravě: Pocta…, 21. listopadu 2023, sál Leoše Janáčka (zdroj Janáčkova konzervatoř v Ostravě)
Janáčkova konzervatoř v Ostravě: Pocta…, 21. listopadu 2023, sál Leoše Janáčka (zdroj Janáčkova konzervatoř v Ostravě)

Koncert Janáčkovy konzervatoře v Ostravě organizoval a zahájil rovněž jubilující klarinetista Petr Bohuš (70), který v úvodu zavzpomínal na své dlouholeté pedagogické působení (od roku 1981) a také na svá studijní léta pod vedením nedávno zesnulého klarinetisty Valtra Vítka. Dramaturgie koncertu se mohla zdát jako pocta klarinetu, ale jak bylo zmíněno, záměrem bylo vzdát hold samotné škole, která vychovala mnoho úspěšných absolventů, z nichž někteří byli současně interprety večera. Svou poctu Petr Bohuš mimo jiné vyjádřil hlavnímu protagonistovi večera Karlu Dohnalovi, který slovem provázel průběh koncertu a svou bezprostředností a humorem napomohl k příjemné a uvolněné atmosféře v sále.

Večer otevřela lyrická druhá věta ze Sonatiny pro klarinet a klavír op. 29 Malcolma Arnolda, ve které nabídla Natálie Kludková posluchačům charakteristickou, krásnou melodii, kde dostatečně využívala výrazové prostředky k podtržení emocionálního obsahu skladby. Melancholickou první větu ze Sonáty pro klarinet a klavír Francise Poulenca představila Barbora Lisická, která ukázala technickou zručnost a expresivní hru v náročnějších melodických a rytmických figurách. Obě interpretace svou klavírní spoluprací podpořil Roman Rucký. Tvorba Francise Poulenca dostala prostor hned dvakrát, posléze byla interpretována Janem Juráněm a Radimem Zezulkou Sonáta pro dva klarinety, která patří ke skladatelově rané tvorbě, pro níž jsou příznačné barevné harmonie a nálady impresionismu. Brilantní technika, vystižení kontrastů a postupná gradace vystihla charakter skladby.

Janáčkova konzervatoř v Ostravě: Pocta…, 21. listopadu 2023, sál Leoše Janáčka – Barbora Šmiřáková a Karel Dohnal (zdroj Janáčkova konzervatoř v Ostravě)
Janáčkova konzervatoř v Ostravě: Pocta…, 21. listopadu 2023, sál Leoše Janáčka – Barbora Šmiřáková a Karel Dohnal (zdroj Janáčkova konzervatoř v Ostravě)

Rudolfa Kubína, který je s Ostravskem pevně spjatý, připomněli klarinetisté Lukáš Broda, Daniel Svoboda a klavírista Lukáš Michel ve skladbě Scherzino pro dva klarinety a klavír, ve které všichni hráči obsahově naplnili název skladby a oslnili svou virtuozitou spojenou s hravostí a lehkostí. Ve stejném složení toto trio hudebně vystavělo závažnější Koncertní kus č. 2 d moll op. 114 pro dva klarinety a klavír Felixe Mendelssohna Bartholdyho, kde zkombinovali vážnost a eleganci a dali prostor harmonické a kontrastní interakci mezi třemi nástroji, kterou skladatel poskytl. V žertovném duchu se nesla 1. část ze suity Off Pist od Svante Henrysona v úpravě pro klarinet a basklarinet v podání Barbory Šmiřákové a Karla Dohnala. Kromě humorné hudební interpretace mohla posluchače zaujmout také „choreografie“ hráčů, kteří se museli postupně posouvat na svých židlích z důvodu počtem stran rozsáhlé skladby bez možnosti otočení not.

Tóny klarinetu obohatily struny houslí Ellen Klodové, která je společně s klarinetistkou Kateřinou Koskovou a klavíristkou Magdalénou Hrudovou členkou uskupení Trio Vario. Společně prezentovali Suitu pro housle, klarinet a klavír op. 157b, kde skladatel Darius Milhaud spojuje prvky tradiční hudby s moderními technikami. Z komplexního provedení skladby, která je plná nečekaných zvratů, čišela díky interpretkám energie, dramatičnost i slavnostnost. Skladatel a klarinetista Luigi Bassi ve své Koncertní fantazii na motivy Verdiho opery Rigoletto pro klarinet a klavír umožnil klarinetistům předvést různé aspekty dovedností, které všechny demonstroval mimořádným provedením Karel Dohnal společně s Lukášem Michelem. Vyjádření dramatického efektu, pečlivá kontrola nad intonací, dynamikou, expresivitou a precizně zvládnutá technická stránka skladby byly důvodem k nadšení posluchačů, kteří oba umělce ocenili bouřlivým potleskem.

Janáčkova konzervatoř v Ostravě: Pocta…, 21. listopadu 2023, sál Leoše Janáčka – Ellen Klodová, Magdaléna Hrudová a Kateřina Kosková (zdroj Janáčkova konzervatoř v Ostravě)
Janáčkova konzervatoř v Ostravě: Pocta…, 21. listopadu 2023, sál Leoše Janáčka – Ellen Klodová, Magdaléna Hrudová a Kateřina Kosková (zdroj Janáčkova konzervatoř v Ostravě)

Možná symbolika by mohla být hledána v poslední skladbě oficiálního programu koncertu, kdy předchozí interprety doplnila Barbora Šmiřáková a společně provedli Klezmer Dance pro dva klarinety a klavír Serbana Nichifora. Kromě několika typických rysů klezmer hudby, jako je modální struktura, specifické frázování, artikulace nebo také taneční rytmus, je spojena také s velkou tradicí a předávání znalostí z generace na generaci. Na to v přeneseném významu poukazoval celý průběh večera. Konec koncertu korunoval společný výstup všech účinkujících ve skladbě Swipesy Cakewalk Scotta Joplina. Nebylo by na tomto ukončení nic neobvyklého, kdyby se hráči nedomluvili na společné kratochvíli a nenechali Petra Bohuše (bez jeho vědomí) sólisticky vyniknout v prvních taktech. Takové překvapení však ještě více povzbudilo radost ze společného inspirativního setkání a ukázalo souznění a přátelství, která (jak bylo patrno) mohou i skrze hudbu časem vznikat.

Janáčkova konzervatoř v Ostravě: Pocta…, 21. listopadu 2023, sál Leoše Janáčka (zdroj Janáčkova konzervatoř v Ostravě)
Janáčkova konzervatoř v Ostravě: Pocta…, 21. listopadu 2023, sál Leoše Janáčka (zdroj Janáčkova konzervatoř v Ostravě)

Janáčkova konzervatoř v Ostravě: Pocta…
21. listopadu 2023, 18:30 hodin
Sál Leoše Janáčka

Program
Malcolm Arnold: Sonatina pro klarinet a klavír op. 29
Francis Poulenc: Sonáta pro klarinet a klavír
Francis Poulenc: Sonáta pro dva klarinety
Rudolf Kubín: Scherzino pro dva klarinety a klavír
Felix Mendelssohn Bartholdy: Koncertní kus č. 2 d moll op. 114 pro dva klarinety a klavír
Svante Henryson: Off Pist
Darius Milhaud: Suita pro housle, klarinet a klavír op. 157b
Luigi Bassi: Koncertní fantazie na motivy Verdiho opery Rigoletto pro klarinet a klavír
Serban Nichifor: Klezmer Dance pro dva klarinety a klavír
Scott Joplin: Swipesy Cakewalk

Účinkující
Petr Bohuš – klarinet 
Lukáš Broda – klarinet
Karel Dohnal – klarinet, basklarinet
Magdaléna Hrudová – klavír
Jan Juráň – klarinet
Ellen Klodová – housle
Natálie Kludková – klarinet
Kateřina Kosková – klarinet
Barbora Lisická – klarinet
Lukáš Michel – klavír
Roman Rucký – klavír
Daniel Svoboda – klarinet
Barbora Šmiřáková – klarinet
Radim Zezulka – klarinet

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat


5 3 votes
Ohodnoťte článek
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments