Díky za optání, daří se mi skvěle

  1. 1
  2. 2

Rozhovor s varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou před novodobou světovou premiérou Zelenkovy Missy Paschalis 

Vzhledem k tomu, že už příští pátek 12. dubna je očekávána hudební událost nejen v našich poměrech docela zásadního významu – 
novodobá světová premiéra Zelenkovy Missy Paschalis, a to v pražském kostele U Salvátora v provedení vašeho souboru, moje první otázka jiná snad ani být nemůže: Jakým řízením osudu se vám tahle partitura ocitla v rukou a co se vám o ní podařilo zjistit?

Všechny partitury Zelenkových děl, která jsme uvedli v novodobých premiérách, byly a jsou k dispozici komukoliv. Pokud mluvíme o řízení osudu, je jím pro mne trochu nepochopitelný fakt, že já jsem prvním, kdo po nich sáhl. Žijeme v době, kdy Zelenkova hudba přepisuje dějiny barokní hudby a já prožívám tento proces jako fascinující dobrodružství. Dnes máme v Ensemble Inégal na repertoáru stěžejní část Zelenkova díla a také velmi dobrý přehled o Zelenkových kompozicích, která na své objevení teprve čekají. Již před mnoha lety upoutal mou pozornost náš letošní objev, velikonoční mše Missa Paschalis ZWV 7. Kromě provedení v Drážďanech se mše pravděpodobně hrála také v Čechách, o čemž svědčí mělnický opis přibližně z roku 1750, další opis z konce 18. století je dnes uložen v Oxfordu.

Je známo, za jakých okolností Missa paschalis vznikla? Případně jaké v jejím případě byly Zelenkovy inspirační zdroje? Kdy byla poprvé provedena a s jakým ohlasem?

Jedná se o takzvanou missu solemnis, tedy zhudebnění mešního ordinária určené pro mimořádně významnou událost nejen s ohledem na liturgickou dobu, ale také vzhledem k organizaci dvorních liturgických ceremonií v Zelenkově působišti v Drážďanech. Tento typ slavnostní mše býval totiž na drážďanském dvoře prováděn jen několikrát do roka v rámci velkých církevních svátků, a to za přítomnosti panovníka, saského kurfiřta a polského krále v jedné osobě. Privilegium ke zkomponování a řízení provedení takového díla náleželo výhradně kapelníkovi drážďanského dvorního orchestru. Je všeobecně známo, že Zelenka ale drážďanským kapelníkem nebyl, v této pozici byl ve dvacátých letech 18. století, tedy v době kdy, Missa Paschalis vznikla, Johann David Heinichen. V muzikologické literatuře se dnes můžete dočíst, že Zelenka v Drážďanech nedosáhl zvláštního uznání, že byly marné jeho naděje a doufání ve jmenování kapelníkem a spolu s teoriemi o jeho jakýchsi údajných pocitech viny, vytváří absolutně fiktivní a chybný obraz Zelenkovy osobnosti jako člověka neúspěšného, nešťastného, osamoceného a tak podobně. Nejen z ověřených skutečností, které máme k dispozici, ale také jednoduše a prostě z povahy jeho hudby vyplývá, že se jednalo o člověka velice vzdělaného, o imponující, ale zároveň velmi pokornou osobnost, o člověka s vyhraněnou osobitostí, šarmem a především s neopakovatelným a zcela originálním smyslem pro humor. Navíc vzdor tomu, že kapelníkem opravdu jmenován nebyl, mu kapelnické povinnosti, v tomto případě možno lépe hovořit spíše o privilegiích, náležely. A to jak v době, kdy zastupoval nemocného a později zemřelého Heinichena, tak také částečně i v době, kdy byla drážďanským kapelníkem jmenována německo-italská celebrita, Johann Adolf Hasse. Zelenka zůstal pro Drážďany “jen“ chrámovým skladatelem, mimochodem stejný titul, i když jen čestný, měl v té době další ne příliš populární skladatel, Johann Sebastian Bach. Jinak řečeno, ani dnes nic nového pod sluncem – hluboko je skryta pravá hodnota, zatímco na povrchu leskne se záře pozlátka.Jaké místo v Zelenkově tvorbě zmíněná kompozice zaujímá? S jakými prostředky v ní Zelenka hlavně pracuje? A je něčím zajímavý i samotný text?

V této mši je všechno, co na Zelenkovi po právu hudební svět obdivuje. Skvělý kontrapunkt a nádherné dvojité fugy, působivá a neotřelá harmonie s využitím pro Zelenku typických chromatismů, výjimečně barevná instrumentace, typicky zelenkovská temná melancholie i nespoutané gejzíry radosti, mnoho překvapení i humoru a přitom navýsost dojemná a hluboká duchovní hudba. Příznačné je pro Missu Paschalis, stejně jako pro další Zelenkovy slavnostní mše, použití žesťových nástrojů, v tomto případě čtyř trumpet společně s tympány. K vaší předchozí otázce bych ještě doplnil, že vzhledem k tomu, že zhruba od doby kompozice Missy Paschalis, tedy doby, kdy byly kapelnické povinnosti Zelenkovi svěřeny poprvé, následovala ještě pěkná řádka objednávek velkých slavnostních mší, měla Missa Paschalis při svém prvním uvedení jistě velký úspěch.

Můžete říci, resp. dokážete odhadnout, v čem bude vaše provedení jiné od toho původního? Ať už co se obsazení týče, tak i interpretace?

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2

Mohlo by vás zajímat