Cullberg Ballet a studie zábavního průmyslu

Nová scéna Národního divadla v Praze přijala v pohnutých dnech přírodní katastrofy hosty ze Švédska, kteří přivezli publiku inscenaci značně kontrastující s náladou v zemi. Ekmanův triptych s podtitulem Studie…