Fascinující Dvořákovo trio spolu s PKF při zahájení Smetanovy Litomyšle

  1. 1
  2. 2

Mozartova Symfonie D dur je jedno z korun jeho symfonické tvorby, komponovaná sice ve Vídni (1786), ale podle místa své premiéry označovaná jako „Pražská“. Často nazývaná jako symfonie bez dobově obvyklého menuetu. Tehdy ještě nebyla plně vykrystalizována myšlenka scherza, a proto konvenční menuet by byl znamenal právě pro tuto symfonii jistý přežitek. Dirigent Petr Altrichter se mohl opřít u ansámblu o skladbu, kterou má patrně technicky solidně zažitou, imponovaly dynamické kontrasty hned v první větě. Také výstavba obtížné třetí části Presta se sonátovým řešením se znaky rondovými vyzněla přesvědčivě.

Smetanova Litomyšl 2016: Slavnostní zahajovací koncert - Petr Altrichter - Zámecké nádvoří Litomyšl 2016 (foto Smetanova Litomyšl)
Smetanova Litomyšl 2016: Slavnostní zahajovací koncert – Petr Altrichter – Zámecké nádvoří Litomyšl 2016 (foto Smetanova Litomyšl)

Dirigent neoplývá elegantním, líbivým gestem, jak kdysi říkával profesor Antonín Devátý trefně – „pro paní radovou na balkoně, aby si užila…“ Leč dirigentovo umění tkví v jiných podstatných aspektech, v muzikalitě, přehledu o stylu, schopnostech výrazu i charismatu osobnosti, v umění vydobýt z daného orchestru maximum možného. Tím vším Petr Altrichter zjevně disponuje. Jeho pódiové velké nadšení je dokonce tak značné, ba v jeho letech obdivuhodné, že v doslova frenetickém potlesku od pultu ihned po skončení skladeb nahrazoval ve svém svatém nadšení s předstihem publikum (krom Smetany, kde asi sám tak vnitřně prodchnut silnými interpretačními emocemi nebyl, čemuž se ostatně nedivím).

Skutečným vrcholem večera se stal ovšem Beethovenův Trojkoncert C dur pro housle, violoncello, klavír a orchestr. Díky Dvořákovu triu, které fascinovalo perfektní souhrou.

Smetanova Litomyšl 2016: Slavnostní zahajovací koncert - Dvořákovo trio - Zámecké nádvoří Litomyšl 2016 (foto Smetanova Litomyšl)
Smetanova Litomyšl 2016: Slavnostní zahajovací koncert – Dvořákovo trio – Zámecké nádvoří Litomyšl 2016 (foto Smetanova Litomyšl)

Pan dirigent Altrichter jim až telepaticky vycházel tempicky vstříc, což jsem musel obdivovat. Jeho schopnost doprovodu připomněla báječné dispozice doktora Václava Smetáčka, jenž byl právě velkou mírou citu exaktně předvídat cítění sólistů vyhlášený. Beethoven byl natolik dokonalý v rytmu, že by obstál jistě i pro studiový typ nahrávky. Což je okolnost, kterou v live provedení lze konstatovat jen málokdy. Je to samo o sobě ode mne odvážné konstatování, neb mikrofony jsou tvrdým a zcela nekompromisním kritikem. Ba tím největším možným, s režií ve studiu rozhlasu mám určitou zkušenost.

Beethovenova skladba přináší zajímavý rozdíl mezi koncertantními hlasy. Oproti velmi technicky náročným partům nástrojů smyčcových je zde klavírní part, jenž se u Beethovena obvykle vyznačuje značnými komplikacemi, ale zde je celkově v dobově zvyklostním charakteru (ostatně skladba je příležitostná, rozměry Eroiky v těsném sousedství či houslového koncertu postrádá). Krásně vyšla druhá část Larga, jehož první část zněla neobyčejně kultivovaně ve hře orchestru, druhá část v nádherných plastických frázích violoncella Tomáše Jamníka, poté dokonale v celém koncertantním souboru. Rondo alla Pollacca je vskutku polonézového charakteru, je páteří výstavby finální části trojkoncertu. Z episod je podstatná ona poslední, allegrová, s imitačními postupy hlasovými. Ve skvělém vystupňování virtuosním graduje finále neobyčejně efektně, ba až s vnější brilantností u Beethovena skoro netypickou. Tato brilance ovšem posloužila Dvořákovu triu, v němž vedle zmíněného violoncellisty vynikal houslista Jan Fišer virtuozitou hry a krásným, ušlechtilým a nosným zvukem, klavírista Ivo Kahánek jemným úhozem a pevným rytmem (řada klavíristů by mu mohla právě onu až metronomickou schopnost tempické pevnosti leda závidět!). Po doznění jsem bral opětovný prvotní nakažlivý aplaus pana dirigenta již jako logický, neboť zde mohl tleskat nejen báječnému Dvořákovu triu, ale přesvědčivě i sám sobě!

Smetanova Litomyšl 2016: Slavnostní zahajovací koncert - Zámecké nádvoří Litomyšl 2016 (foto Smetanova Litomyšl)
Smetanova Litomyšl 2016: Slavnostní zahajovací koncert – Zámecké nádvoří Litomyšl 2016 (foto Smetanova Litomyšl)

Jak jsem zmínil, za obdivuhodně perfektní považuji souhru tria s orchestrem. Pokud bych měl procenty vyjádřit Beethovenův Trojkoncert na této velmi renomované půdě Smetanova festivalu, což musím brát do úvahy, neváhal bych dát plných 100%. V dojmu celku večera budu trošičku střízlivější při samozřejmé relativitě jakýchkoliv čísel v oblasti umění, jichž jsem si plně vědom. Vstupní koncert festivalu byl rozhodně vydařeným entrée do jeho osmapadesátého ročníku. Standing ovation po Beethovenově Trojkoncertu se mi jevilo naprosto oprávněné, zcela na místě, ač jinak v Čechách v poslední době jest jevem poněkud devalvujícím.

Hodnocení autora recenze: 90%

Smetanova Litomyšl 2016
Slavnostní zahajovací koncert
Dirigent: Petr Altrichter
Marie Fajtová (soprán)
Dvořákovo trio
– Ivo Kahánek (klavír)
– Jan Fišer (housle)
– Tomáš Jamník (violoncello)
PKF – Prague Philharmonia
9. června 2016 Zámecké nádvoří Litomyšl

program:
– Bedřich Smetana: Scherzo z Triumfální symfonie E dur, op. 6
– Wolfgang Amadeus Mozart: Recitativ a árie pro soprán a orchestr „Bella mia fiamma, addio…“
– Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 38 D dur „Pražská“
– Ludwig van Beethoven: Trojkoncert pro housle, violoncello, klavír a orchestr C dur op. 56

www.festival.smetanovalitomysl.cz

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Slavnostní zahajovací koncert (Smetanova Litomyšl 2016)

[yasr_visitor_votes postid="214944" size="small"]

Mohlo by vás zajímat