Frederic Rzewski oslavil 82. narozeniny

V úterý 13. dubna 2020 oslavil 82. narozeniny americký skladatel žijící v Belgii Frederic Rzewski.
Frederic Rzewski (zdroj nonesuch.com)

Frederic Rzewski se narodil roku 1938 ve Westfieldu v Nové Anglii (Massachusetts) do rodiny s polskými kořeny. Pod vedením Waltera Pistona, Rogera Sessionse, Randalla Thompsona a Miltona Babbita vystudoval mezi lety 1954-1960 kompozici na Harvard University a Princeton University.

Rok 1960 strávil Rzewski v Itálii studiem u Luigiho Dallapicolaho a koncertní činností se svým kolegou, flétnistou Severinem Gazzelonim, se etabloval na poli soudobé hudby také jako interpret – klavírista. V roce 1966 spoluzakládal společně s kolegy Alvinem Curranem a nedávno zesnulým Richardem Teitelbaumem soubor Musica Elettronica Viva (MEV) s cílem soustředit se elektroakustickou formou na improvizační aspekt hudby.

Motivaci za vznikem ansámblu lze chápat jako kolektivní snahu o poskytnutí alternativy k estetickému formalismu artificiální hudby „Darmstadtu“. Působnost MEV se neomezovala pouze na oblast absolutní hudby. Pevné místo ve tvorbě skupiny měly i projekty se silně aktivisticky politickým kontextem. Nalézáme mezi nimi i témata jako napětí mezi vládami a menšinami, boj za práva homosexuálů nebo útlak industriální pracující třídy.

Vliv MEV, a to jak na úrovni čistě hudební, tak mimohudební, je citelný i v Rzewského autorsky autonomních skladbách z pozdější doby, v nichž kombinuje elementy rovnocenně odvozené z oblasti konvenčně notované hudby a improvizace. K poslechu lze doporučit například rozsáhlé reprezentativní kompozice jako 36 variací na téma “People United Will Never Be Defeated”, De Profundis nebo chorální skladbu Stop the War.

Rzewského styl je popisován jako eklektický, s citlivostí k dobovému kontextu námětu díla. Často syntetizuje rozdílné tradice a hudební jazyky z různých koutů světa s ustálenými postupy západní klasické i avantgardní hudby.

Od roku 1977 žije Rzewski v Belgii, kde vyučuje skladbu na Conservatoire Royal de Musique de Liège. V průběhu své kariéry v různém režimu vyučoval také na Yale School of Music, University of Cincinnati, State University of New York at Buffalo, Royal Conservatory of the Hague, Hochschule der Künste in Berlin a Hochschule für Music in Karlsruhe.

Mohlo by vás zajímat