Bratislava: Genezis – kniha stvoření folklórní optikou SĽUKu

  1. 1
  2. 2
Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) svojou poslednou premiérou Genezis uviedol do repertoáru hudobno-tanečný program, ktorý optikou moderného pohybu varíruje folklórne motívy do vizuálne atraktívnej show v réžii Juraja Nvotu.
Juraj Hamar, Juraj Nvota: Genezis – Slovenský ľudový umelecký kolektív 2017 (foto © Ctibor Bachratý)


Genezis – kniha stvorenia folklórnou optikou SĽUKu

Dramaturgický počin SĽUKu v podobe predstavenia Genezis nadväzuje na divácky úspech predstavenia Slovenské Vianoce z roku 2014 a je logickým reflektovaním tradicionalistického a silne religiózneho charakteru Slovenska. Vychádzajúc z folklórneho „kultúrneho dedičstva“, ktoré pri obradoch v pomerne hojnom množstve čerpá z kresťanskej tradície, ponúka veľmi svieži hudobno-vizuálny zážitok. Zhodením pomyselných zväzujúcich reťazí tradície v tomto prípade folklór neznevažuje a ani nedeformuje, otvára sa novým formám a technológiám, a príťažlivou „novotou“ ho približuje súčasnému divákovi.

Program tvorí šesť po sebe idúcich scén, ktoré sú inšpirované knihou Genezis. Prvou scénou je Stvorenie sveta a prvých ľudí. Boží hlas (František Kovár) v nej so svojimi dvoma pomocníkmi-anjelmi kreuje počas šiestich dní svet do podoby, ako ho poznáme dnes. Divák sleduje vznik svetla a tmy, živých a neživých vecí a v neposlednom rade ľudí. Celý obraz je mimoriadne pestrý, od metaforického tanca vody cez štylizované sexi červy až po popisné a spektakulárne vyobrazenie zvieracej biodiverzity (priam ako z Levieho kráľa). Stvorenie prvého človeka Adama nasleduje zrod Evy a s ňou prichádzajúce pokušenie vo forme zakázaného jablka. Ich vyhnanie z raja je výsledkom božieho hnevu a dramaturgickým moralizujúcim prvkom. Bez akejkoľvek väčšej drámy dej priamo prechádza k príbehu bratov Kaina a Ábela. Idylický začiatok obrazu predstavuje bratskú lásku. Každý z bratov sa venuje inej oblasti, čiže nie je medzi nimi konkurenčný boj. Prežiarené javisko zaplavia personifikované tance „obilia“ a „ovečiek“ – odľahčujúce tanečné obrazy akoby vystrihnuté z diel naivných maliarov. Žiarlivosť či závisť nad zdanlivým úspechom toho druhého vyústia do bratovraždy v štýle capoeiry.

Temné chmáry rozptýli svojim spevom Dominika Hromníková, ktorá v tmavých šatách s neuveriteľne teatrálnou partou na hlave ovládne scénu zaliatu mihotavým svetlom plameňov. Clivá balada je predelom, po ktorom nasledujú súvisiace obrazy Skazenosť ľudstvaPotopa. Opakovanie choreografických citácií z predchádzajúcich obrazov ako Vznik vody / Potopa, Vznik zvieratstva / Nalodenie na Noemovu archu vzbudzujú v divákovi pocit akéhosi stotožnenia sa s inscenáciou, na chvíľu sa stráca očakávanie (možno strach z neznámeho) a vládne zdieľaná radosť z poznaného. Piatym obrazom je Babylonská veža, v ktorej ľudstvo túži dosiahnuť až k samotnému Bohu. Tanečný obraz s akrobatickým vyvrcholením – vystavaním veže – pokračuje vznikom rôznych jazykov a logicky predstavenie uzatvára obraz Rodokmeň ľudstva, v ktorom sa v záverečnom tanečnom obraze zlomkovito predstavia tance rôznych kútov sveta. Záver à la Black or White od Michaela Jacksona nesie v sebe posolstvo ľudskej rovnosti a tolerancie, je romantizovaným obrazom dnešnej globalizovanej spoločnosti, v ktorej dokážu bok po boku existovať vedľa seba rôzne kultúry.

Tradiční diváci SĽUKu väčšinou očakávajú od tohto popredného telesa výpravné krojované, ale najmä tradičné tance a obrady. Prístup dramaturgie uviesť biblické príbehy prostredníctvom moderných vyjadrovacích prostriedkov by sa mohol javiť ako značné riziko. No autorský tím prišiel s nápadom inscenovať ich vtipnou, až grotesknou formou, ktorá sa podobá na slávny animovaný francúzsko-československý film Stvorenie sveta. Podobne ako v Hoffmanovom filme, aj SĽUKársky Genezis je plný nenásilného humoru, čistej naivity, pozitivizmu a krásnej jednoduchosti.

Choreograf Laco Cmorej pohybovo vystaval fascinujúce fragmenty príbehov moderným pohybovým slovníkom, pričom dôležitým prvkovým akcentom sú folklórne motívy. Fúzia zdanlivo nezlučiteľných tanečných štýlov odhalila nové štylistické možnosti ľudového tanca. Cmorejova pohybová fantázia sa prejavuje v neočakávaných krokových väzbách, ktoré sú častokrát vystavané z najobyčajnejších pohybov, ktoré choreograf dokáže umne pretransformovať do umeleckej formy.

Dominujúcou zložkou predstavenia je jeho vizuál. Projekcia a grafický dizajn z dielne Jána Šicka sú majstrovským počinom. Projekcia diváka sprevádza celým predstavením, je jedným z nosných elementov predstavenia, ktorý sa s humorom pohráva s ľudskou predstavivosťou. Pre kostýmy (Katarína Holková) je charakteristická strihová jednotnosť, neuveriteľná farebnosť v potlači, rodovo i kultúrne zámerná neidentifikovateľnosť. Holková pracuje s detailom, občas v metafore, inokedy popisne, celkovo dodáva predstaveniu atribúty pompéznej teatrálnosti. Vizuálny dojem umocňuje a zjednocuje svetelný dizajn (Ján Ševčík). Pomyselnou čerešničkou na torte je interpretácia profesionálnych tanečníkov folklóru, ktorí sa so cťou popasovali s odlišnými vyjadrovacími prostriedkami.

Predstavenie Genezis neprináša na scénu žiadnu okázalú drámu, žiadne psychologické analýzy ani hĺbkovú sondu Svätého písma. Ide o zábavný (občas i poučný) umelecký program, pri ktorom jednotlivé javiskové elementy medzi sebou vyvážene komunikujú a ponúkajú množstvo úsmevných momentov, podmanivý vizuál a radosť z tanca.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2

Hodnocení

Vaše hodnocení - Hamar/Nvota: Genezis (Slovenský ľudový umelecký kolektív)

[yasr_visitor_votes postid="258024" size="small"]