Hille a Marthe Perl a jejich Živly mezi poli

Sobotní večer zavedl festival Lípa Musica a jeho diváky na jedno z nejmalebnějších zastavení, a sice do kostela svaté Barbory, jenž stojí osamoceně mezi poli nedaleko Zahrádek u České Lípy. Hosty festivalu byly pro tento večer violistky da gamba Hille a Marthe Perl z Německa, které přivezly částečně autorský program nazvaný Živly.

Lípa Musica – Živly, 3. září 2022: Hille a Marthe Perl (foto Lukáš Marhoul Photography)
Lípa Musica – Živly, 3. září 2022: Hille a Marthe Perl (foto Lukáš Marhoul Photography)

Kostel svaté Barbory je v rámci festivalového běhu skutečně výjimečnou destinací. Unikátní atmosféra je dána už tím, že do odlehlého kostela není zaveden elektrický proud a světlo zde zprostředkovávají desítky svíček. Jedná se skutečně o výjimečný prostor pro intimně laděné komorní programy.

Tématem večera, jak bylo předesláno, byly živly. Tomu odpovídalo rozdělení programu do čtyř částí nazvaných Oheň, Voda, Vzduch, Země. V těchto částech byly provázeny skladby několika století, které danému tématu odpovídaly, či jej rozvíjely. Každou z částí ale uvádělo Preludium, jehož autorkou byla mladší z obou protagonistek Marthe Perl.

Část Oheň počínala velmi jemně a neživelně, korespondovala s poklidně planoucími svíčkami, které interpretky obklopovaly. Následovaly kusy s tématikou ohně, které byly irské lidové provenience a pro violy da gamba jejich aranžmá vytvořila Hille Perl. Lidové písně Flag of Fire, Fire in the Mountain a Hag by Fire na irskou melodičnost a charakter odkazovaly jen částečně, ale dostatečně zřetelně. Jinak se ovšem jednalo o autonomní kompozice, ve kterých byl lidový kód zachován, ale nebyl nijak dominantní. Rodinná souhra obou interpretek byla velmi zřetelná a radostná a hudební a osobnostní napojení obou violistek da gamba přinášelo maximální potěšení publiku i jim samotným. Tato vzácná energie doslova prýštila na konci části Oheň, kdy zaznělo temperamentní Fandango Antonia Solera, které si Marthe a Hille Perl pro své potřeby společně zaranžovaly.

Lípa Musica – Živly, 3. září 2022: Zahrádky, kostel sv. Barbory (foto Lukáš Marhoul Photography)
Lípa Musica – Živly, 3. září 2022: Zahrádky, kostel sv. Barbory (foto Lukáš Marhoul Photography)

Dále večer pokračoval částí Voda. Voda, jak známo, nelze chytit, a stejně tak těžké bylo postihnout slovy úvodní fluidní preludium. Na něj navázala relativně konzervativní raně a vrcholně barokní část repertoáru s díly Telemanna, Richarda Sumartea nebo Johna Dowlanda. Sólový Telemann v podání Hille Perl byl intenzivní a virtuózní. Starší Lamentace kapitána Humea byla proti tomuto kusu v intimním kontrastu a jednalo se o procítěný a krásný kus programu. Další díla této části měla meditativní charakter.

Další částí byl Vzduch, který začal opět sólovým preludiem, tentokrát v podání jeho autorky Marthe Perl. To bylo alegorií mírného povětří, ve kterém byly obsaženy jemné rozklady a souzvuky, které nebyly vůči posluchači invazivní, nýbrž mu dávaly dostatek času k promýšlení a uchopení skladby. Přechod k dalšímu již baroknímu repertoáru v provedení obou protagonistek nebyl násilný, byť se jednalo o temperamentnější Bourrasque Marina Maraise, z jehož dílny byly i dva následující kusy Le Jeu du Volant a La Musette. První z nich by se dal parafrázovat jako hravá variace na sny o létání. Byla to velmi vzdušná a velkorysá kompozice vytvářející komfortní a radostný pocit. Na souhru náročná pizzicatová Musette nikam nespěchala, popisovala vzduch, takřka stojící a neproudící, pouze člověka obklopující, jako v horkých letních dnech. Záhy se ale vše překlopilo do větrného povětří, skladba se stala tančící jako spadané listí, se kterým si hrají poryvy podzimního větru. Větru, který náhle přišel a stejně náhle zase ustal. Část Vzduch zakončila nejstarší z uvedených skladeb a sice anonymní Saltarello datované kolem roku 1400. Svým charakterem výrazně odlišná skladba nabízela dva nástrojové hlasy, jeden monotónní a druhý okolo něj oscilující, v závěru potom rozverně rytmizující.

Lípa Musica – Živly, 3. září 2022: Hille a Marthe Perl (foto Lukáš Marhoul Photography)
Lípa Musica – Živly, 3. září 2022: Hille a Marthe Perl (foto Lukáš Marhoul Photography)

Večer do úplnosti dovedl poslední živel, a sice Země. Trochu smutné a naléhavé preludium bylo připomínkou toho, že země může být lůžkem i hrobem, může nás nést i dusit. Této zemské tíži odpovídalo i následující noblesní Andante od Francise Poulenca i záhrobní Maraisovo Tombeau de Mr Meliton. Ze země se ale přeci jenom program v závěru odpoutal a završil koncert skladbou Faronell’s Division upon a Ground Michela Farinela. V ní byla obsažena naděje i víra v nadzemský odkaz člověka na zemi a v zemi. Tento kus obsahující veselost a naději byl hravým vrcholem večera, který si jeho protagonisté i diváci užili nejvíce. Byla v něm obsažena vrcholná míra radosti ze vzájemného doplňování a souznění, a to i přes jedno zaváhání, které se v samotné závěrečné skladbě přeci jenom dostavilo.

Lípa Musica – Živly, 3. září 2022: Hille a Marthe Perl (foto Lukáš Marhoul Photography)
Lípa Musica – Živly, 3. září 2022: Hille a Marthe Perl (foto Lukáš Marhoul Photography)

Hodnocení autora recenze: 90 %

Lípa Musica: Živly
3. září 2022, 19:00 hodin
Zahrádky, kostel sv. Barbory

Účinkující:
Hille & Marthe Perl – viola da gamba

Program:

Oheň
Marthe Perl: Preludium
Flag of Fire, irská lidová
Fire in the Mountain, irská lidová
Hag by Fire, irská lidová
Antonio Soler: Fandango

Voda
Marthe Perl: Preludium
Georg Philipp Telemann: Fantasia g moll č. 7, TGV 40:32
Tobias Hume: Captain Humes Lamentations
Richard Sumarte: Lachrimae
John Dowland: Gaillard to Lachrimae
Monsieur de Sainte-Colombe: La Vignon

Vzduch
Marthe Perl: Preludium
Marin Marais: Bourrasque
Marin Marais: Le Jeu du Volant
Marin Marais: Musette
Anonym: Saltarello

Země
Marthe Perl: Preludium
Francis Poulenc: Andante
Marin Marais: Tombeau pour Mr. Meliton
Michel Farinel: Faronell’s Division upon a Ground

Mohlo by vás zajímat


0 0 votes
Ohodnoťte článek
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments