Hudební jaro u dominikánů

Ačkoli aktuálnímu hudebnímu dění v Praze dominuje festival Pražské jaro, kulturní život metropole je bohatý i dalšími událostmi. Ve dnech 30. května až 1. června proběhl v areálu dominikánského kláštera u sv. Jiljí na Starém Městě pražském cyklus pěti koncertů Hudební jaro u dominikánů, který připravila cembalistka Alena Hönigová. Sobotní koncert, nesoucí název Flétnové kvartety pro „Holanďana“, se uskutečnil ve spolupráci se švýcarským Spolkem pro podporu absolventů staré hudby v Basileji.Program zahájil Flétnový kvartet D dur pro flétnu, housle, violu a violoncello, KV 285, Wolfganga Amadea Mozarta, což napovídal již samotný název koncertu. Flétnové kvartety totiž Mozart napsal v Mannheimu na objednávku zámožného holandského obchodníka, kterému pro jeho působení ve Východoindické obchodní společnosti přezdívali Ind. Jako sólistka vystoupila Anne Freitag na klasicistní flétnu, smyčcové nástroje obsadili Anaïs Chen (housle), Martina Bischoff (viola) a Daniel Rosin (violoncello). Hudebníci volili v rychlých větách velmi svižná tempa, v nichž však nechyběla lehkost a hravost a zároveň vše bylo příjemně přehledné. Hudba byla vystavěna nesmírně plasticky, což podpořila bohatá práce s artikulací, agogikou i dynamickými změnami, a vzájemná komunikace mezi instrumentalisty byla výborná. Výkon Anne Freitag byl bravurní po technické i estetické stránce a zvuk nástroje byl velmi měkký a příjemně se pojil se smyčci. Musím ocenit také velmi dobrou intonaci, zejména v nepříjemných chromatických postupech, které na jednoklapkovém nástroji nejsou nijak snadné. Smyčcové nástroje v Kvartetu mají většinou spíše doprovodnou úlohu, ale sólovou flétnu podpořili skutečně dobře. To bylo nejvíc patrné v Adagiu, které bych rád zmínil. Pizzicato smyčců má obvykle podobu statických figur, nad nimiž flétna „zpívá“ tklivou mollovou melodii. Na sobotním koncertě však jejich plastičnost byla stejná jako u flétny, což vytvořilo nesmírně působivou atmosféru.

Po krátkém průvodním slovu koncert pokračoval Mozartovým Divertimentem Es dur pro housle, violu a violoncello, KV 563. Tato šestivětá skladba není často uváděna, neboť se jedná o poměrně rozsáhlé a interpretačně nelehké dílo, které vyžaduje důkladnou přípravu a porozumění. Všechny tři party byly velmi náročné, protože každý z nich se ocital v pozici sólového koncertantního nástroje. Trio vystřídalo celou plejádu charakterových a tempových odstínů, někdy i v průběhu jedné věty, a po hudební stránce bylo jejich provedení výtečným poslechem. Houslistka Anaïs Chen dominovala především v technické stránce hry, která byla velmi lehká. Její výkon však kalily intonační nedokonalosti, které občas narušovaly jinak průzračnou harmonii dobových nástrojů. V tom si mnohem lépe počínal violoncellista Daniel Rosin, který také hrál s patřičným hudebním nábojem a zároveň byl perfektní rytmickou oporou ansámblu. Po všech stránkách skvělý výkon pak podala violistka Martina Bischoff. Její lehká a dobře čitelná technika se výborně doplňovala s hudebním citem pro výstavbu i drobných frází. Měla velmi dobře zvládnutý také zvuk nástroje, takže její hra byla potěšující i po této estetické stránce. Soubor byl jako celek opět bravurně sehrán a v Divertimentu tak opět vyzněly všechny drobnosti, včetně jemných harmonických nuancí (například ve druhé větě se Mozart dostává už na práh romantické harmonie). Mozartovský večer byl velmi příjemným hudebním zážitkem a mladí hudebníci od publika sklidili dlouhé ovace.


Hodnocení autora recenze: 85 %

Hudební jaro u dominikánů
Flétnové kvartety pro „Holanďana“
Anne Freitag (traverso)
Anaïs Chen (housle)
Martina Bischoff (viola)
Daniel Rosin (violoncello)
31. května 2014 refektář kláštera u sv. Jiljí,  Praha

program:
Wolfgang Amadeus Mozart: Flétnový kvartet D dur, KV 285
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento Es dur, KV 563

www.spolekprozvelebenistarehudby.cz

Foto Martin Bílek

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Hodnocení

Vaše hodnocení - A.Freitag, A.Chen, M.Bischoff, D.Rosin (Praha 31.5.2014)

[yasr_visitor_votes postid="110337" size="small"]