Jan Burian má koncepci dalšího rozvoje Národního divadla

Autonomie uměleckých souborů Národního divadla je cílem koncepce rozvoje české první scény, kterou dnes projednal s nově ustavenou Radou Národního divadla jeho ředitel Jan Burian. Transformace podle Buriana ale nemá snížit náklady; i proto, že české profesionální scény včetně Národního divadla jsou podfinancované. Řešením je vytvoření právně, ekonomicky i umělecky samostatných celků pod společnou značkou. Opera, Balet a Činohra pak budou jako právnické osoby využívat služeb společné servisní organizace na základě obchodních vztahů. Současné ředitelství Národního divadla bude zastupovat společné zájmy, řešit strategické otázky a provádět kontrolu. „Uvědomuji si, že změny budou předmětem veřejné diskuse, obav a pochybností,“ komentoval to Burian, podle něhož je k tomu nutné vytvořit legislativní a ekonomické podmínky.

Materiál předloží Burian s Garanční radou ministru kultury. Součástí materiálu je návrh zásad zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře, který se jeví jako nejrealističtější cesta ke změnám. „Forma příspěvkové organizace už dlouho nevyhovuje, není vhodná pro instituce provozující profesionální umění. Režim práce v divadle, orchestru či galerii je jiný než tam, kde se pracuje pravidelně a vykonávají se stejné činnosti,“ řekl Burian po dnešním setkání s novináři. Navrhovaný zákon by podle něj měl odstranit všechny zásadní překážky, které brání živější umělecké tvorbě i efektivnímu hospodaření.

Garanční rada zprostředkovává komunikaci mezi Národním divadlem a ministerstvem do té doby, než v souvislosti s transformací vznikne správní rada. Naopak nová Rada Národního divadla je poradním orgánem ředitele. Jsou v ní například předseda Akademie věd Jiří Drahoš, správní ředitel Komerční banky Pavel Čejka, spisovatel a dramatik Pavel Kohout a zlatá mecenáška Národního divadla Dadja Altenburg Kohl.

Burianovým cílem pro tuto sezonu je získat závazné stanovisko ministerstva kultury a v blízké budoucnosti i vlády, že Národní divadlo půjde cestou transformace. Domnívá se, že vše je zvládnutelné v horizontu pěti let.

Chceme-li být součástí evropského divadla a ukázat Česko jako zemi s živou kulturní tradicí, nemůžeme spravovat Národní divadlo na základě rozpočtu, který není znám s předstihem nebo ve stavu s hroutícími se budovami a zařízeními,“ uvedl Burian. Transformací lze dosáhnout vyšší efektivity, zatímco okamžité úspory by znamenaly přijetí restriktivní strategie, omezení provozu, služeb, počtu představení i premiér.

Foto archiv

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky