Kdoví, jestli bych byl knězem, kdybych před tím nehrál na varhany

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Poutní místa jsou mi souzena a jsem tomu rád. Mám rád otevřené prostředí, kde farnost nežije sama pro sebe, ale je otevřenou náručí pro druhé. Horní Police je krásné barokní poutní místo v údolí řeky Ploučnice. Posledních sto let nemělo štěstí na opravy, ale zato mělo štěstí na výborné kněze. Zvláště mého předchůdce, Mons. Josefa Stejskala, který zde působil plných šedesát let, lze označit bez nadsázky za zachránce tohoto místa. On sám ve svém vysokém věku už nic velikého nemohl zařídit, ale ihned po jeho smrti se začaly dít věci! Jako křesťan věřím v život po smrti, a proto věřím i tomu, že Mons. Josef Stejskal spolu s dalšími nám „drží palce“. To, že jsme získali tak velkou dotaci, není samozřejmé. Za sto sedm milionů korun se opraví kostel, zvonice, částečně ambity, proběhnou restaurátorské práce a budou obnoveny zvony i varhany. Varhany budou laděny v galském tónu (a=415), budou mít středotónové modifikované ladění (1/6 koma), přesně, jak jsme se o tom dočetli v archivních záznamech. Je na co se těšit, oko i ucho si přijdou na své. Chápu náboženský, duchovní či liturgický život jako Ars tota. Proto věřím, že oprava poutního areálu je v důsledku investice do kvality života lidí a jejich transcendentního vztahu k Bohu, který nám dnes tolik chybí.

Vaše činnost je asi plně spjata s církevním životem. Věnujete se i jiným aktivitám?

Baví mě mnoho věcí. Někdy si říkám, jestli jich není až příliš: historie, hudba, výtvarné umění, teologie, technologické novinky, mám rád přírodu stejně jako mou práci – práci s lidmi, vztah k Bohu, i práci v administrativě. Zkrátka jsem rád na světě a vůbec nemám čas na něco, co by se snad dalo nazvat nudou… Beru si k srdci fakt, že křesťan má být radostným člověkem a svědkem radosti pro druhé.

Díky za rozhovor!


VIZITKA

Stanislav Přibyl (zdroj cirkev.cz)

P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR se narodil 16. listopadu 1971 v Praze-Strašnicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po maturitě nastoupil do noviciátu v polské Lubaszowé (1990–1991) a následně složil řeholní sliby v kongregaci redemptoristů. V letech 1991–1996 studoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň absolvoval formaci v pražském Arcibiskupském semináři. Po vysvěcení na kněze (1996) byl farním vikářem na Svaté Hoře (1996–1999) a farářem tamtéž (1999–2008). V letech 2002–2011 zastával úřad provinciála pražské provincie redemptoristů. V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha. Působil zde do konce roku 2008. V témže roce byl jmenován členem kněžské rady v Pražské arcidiecézi. V roce 2012 získal na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze licenciát teologie, v roce 2014 získal tamtéž doktorát z teologie. V současné době studuje finanční management na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Mezi lety 2009 a 2016 působil ve funkci generálního vikáře litoměřické diecéze. Od 1. října 2016 pracuje jako generální sekretář České biskupské konference; vede sekretariát této organizace, zastřešující činnost katolické církve v ČR, a mluví za ni v médiích. Mezi jeho oblíbené činnosti patří hudba, v letech 1985–1990 působil jako varhaník v různých pražských kostelech, především ve své domácí farnosti v Praze-Strašnicích; této zálibě se rovněž věnoval i v kněžském semináři.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3