Kožená převzala patronát nad sborem Kantiléna

Dvojím potleskem vestoje se 4. září brněnské publikum odměnilo mezzosopranistce Magdaleně Kožené při jejím koncertě ve vyprodaném Besedním domě. Zazpíval také pěvecký sbor Kantiléna, nad kterým mezinárodně nejúspěšnější česká pěvkyně převzala patronát. Nejmladší oddělení Kantilény se přímo při dnešním koncertu přejmenovalo ze Sluníček na Magdalenku.Kožená v Kantiléně začínala svou pěveckou dráhu. Vývoj sboru prý nadále sleduje, zůstává její „srdeční záležitostí“. „Doufám, že děti budou chodit do Kantilény alespoň tak rády, jako jsem tam chodila já.“, uvedla pěvkyně. Podle sbormistra Jakuba Kleckera je patronát Kožené poctou. „Budeme k tomu přistupovat s pokorou a zodpovědnost.“, uvedl Klecker.

Kantiléna zahájila koncert třemi sborovými skladbami. Poté na pódium vystoupila Kožená a za varhany usedl virtuóz Christian Schmitt. Pěvkyně přednesla díla Henryho Purcella, Hugo Wolfa, Franze Schuberta, Antonína Dvořáka a Georgese Bizeta. Dlouhý potlesk sklidila, například za podání Schubertovy skladby Ave Maria.

Avizovaný program koncertu završila Bizetova kompozice Agnus Dei, po které následoval první dlouhý potlesk vestoje. Kožená po oznámení svého patronátu odzpívala přídavky za doprovodu nejmenších členů Kantilény z přípravného oddělení, jež nově nese její křestní jméno. Publikum reagovalo dalším potleskem vestoje.

Koncert Kožené, při kterém poptávka dalece převyšovala kapacitní možnosti Besedního domu, znovu ukázal, že Brnu chybí větší koncertní sál. Kožená podporuje projekt Janáčkova kulturního centra, na jehož výstavbu ale zatím město nenašlo peníze. Pěvkyně by prý do Brna ráda pozvala řadu svých hudebních kolegů, ale jejich vystoupení je nemožné, dokud chybí akusticky a kapacitně vyhovující sál.

„Také je pro mě nepochopitelné, jak může Filharmonie Brno zkoušet velké symfonické opusy bez adekvátního prostoru. Pevně věřím, že si to představitelé Brna uvědomí a konečně se podaří projekt důstojného hudebního stánku realizovat.“, uvedla Kožená.

Foto Mathias Bothor

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky