Lidé dnes viděli vůbec první představení v Novém divadle v Plzni

První diváci zhlédli dnes vůbec první představení v Novém divadle v Jízdecké ulici v Plzni, Smetanovu operu Prodaná nevěsta. Hlediště před velkou scénou se čtyři sta šedesáti jedna sedadly bylo zaplněno do posledního místa, lidé si sledování titulu o třech dějstvích užívali. Slavnostně se nejmodernější divadelní budova v České republice otevře 2. září, představení bude jen pro pozvané hosty, televize ale zajistí přímý přenos.

V historii našeho města je otevření tohoto moderního prostoru pro divadelní umění důležitým okamžikem především vzhledem k více než stopadesátileté divadelní tradici,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Objekt, který tvoří provozní a divadelní budova, nahrazuje po čtyřiceti šesti letech nevyhovující prostory Komorního divadla. Plzeňští divadelníci se do Nového divadla přestěhovali na začátku své jubilejní sto padesáté sezony, v níž divákům slibují rekordních dvacet šest premiér. V Novém divadle se odehrají na dvou scénách, v hlavním sále s kapacitou čtyři sta šedesáti jedna diváků a na studiové scéně s hledištěm pro sto padesát lidí. Oba dva prostory v sobě skrývají špičkovou divadelní a scénickou techniku, která plní přísné bezpečnostní parametry.

Dominantním architektonickým prvkem objektu je vstupní fasáda evokující divadelní oponu, jež se v mírném úhlu naklání nad příchozí a vyzývá je ke vstupu. „Oponu“ o rozměrech 21,8 krát 13,8 krát 0,60 metrů tvoří čtyřicet nepravidelných bublin, z nichž třemi se do budovy vchází. Na stavbě se denně pohybovalo zhruba dvě stě padesát pracovníků zhotovitelské firmy Hochtief a jejích subdodavatelů. Nové je také okolí divadla, uprostřed divadelního bloku vznikla pěší zóna spojující Palackého náměstí a Pobřežní ulici. Pozornost poutá tři metry vysoká a téměř čtyři a půl metru dlouhá betonová plastika oblázku neboli vajíčka, která váží šestnáct tun. Prostor před vstupy do obou objektů tvoří náměstí s kavárnou a knihkupectvím. Součástí stavby je restaurace s barem a také zázemí pro baletní školu. Návštěvníci divadla budou moci využít podzemní parkoviště pro dvě stě aut.

Nové divadlo za zhruba osm set osmdesát milionů korun je součástí projektu Evropské hlavní město kultury 2015.

Foto Pavel Křivánek