Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 2019 zná své vítěze

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech zveřejnila výsledky svého 54. ročníku a s nimi i absolutní vítěze v kategoriích Opera, Píseň a Operní naděje.
Andrii Kharlamov (zdroj MPSAD)

V kategorii OPERNÍ NADĚJE ŽENY:
1. cenu v částce 5.000 Kč získává Tia Pikija (Chorvatsko)
2. cenu (Cena Reginy Szymikové) v částce 3.000 Kč získává Lucia Byráková (Slovensko)
3. cenu (Cena Ing. RNDr. Václava Němce, CSc. a doc. Lidmily Němcové) v částce 1.500 Kč získává Karolína Pohanková (Česká republika)
Čestné uznání v částce 1.000 Kč získávají Tereza Papoušková (Česká republika), Ludmila Pergelová (Česká republika) a Veronika Vandová (Česká republika).

V kategorii OPERNÍ NADĚJE MUŽI
1.
cenu (Cena Magdalény Hajóssyové) v částce 5.000 Kč získává Marek Žihla (Česká republika)
2. cenu (Cena Daniely Štěpánové Šimůnkové) v částce 3.000 Kč získává Ondřej Benek (Česká republika)
3. cenu (Cena Ing. RNDr. Václava Němce, CSc. a doc. Lidmily Němcové) v částce 1.500 Kč získává Vilém Cupák (Česká republika / Czech Republic)
Čestné uznání v částce 1.000 Kč získávají Dominik Klapka (Česká republika), Vojtěch Pošvář (Česká republika) a David Tóth (Česká republika).
Součástí hlavních cen v kategorii OPERNÍ NADĚJE je titul laureáta a pozvání na soutěžní dny 54. MPSAD s úhradou ubytování pořadatelem soutěže (1. ceny dvě noci, 2. a 3. ceny jednu noc) v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji v hotelu Kriváň. Pokud si soutěžící zvolí závěrečný den soutěže, bude součástí ceny také čestná vstupenka na závěrečný koncert 54. MPSAD.

V kategorii PÍSEŇ
1.
cenu v částce 20.000 Kč získává Andrii Kharlamov (Ukrajina).
2. cenu (Cena Nadace Český hudební fond) v částce 10.000 Kč získává Diana Alexe (Rumunsko).
3. cenu v částce 5.000 Kč získávají Monika Jägerová(Česká republika) a Cheng Li (Čína).

Daria Kolisan a Peter Dvorský – 54. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 2019 (zdroj MPSAD)

V kategorii JUNIOR ženy
1.
cenu v částce 20.000 Kč (Cena GALERIE MIRO) získává Diana Alexe (Rumunsko).
2. cenu v částce 10.000 Kč získává Daria Kolisan (Ukrajina).
3. cena v částce 5.000 Kč (Cena Josefa Hercla) získává Chloe Boelter (USA).
Čestné uznání za účast ve finálovém kole získávají Merit Nath-Göbl (Německo), Eliška Tomeňuková (Česká republika).

V kategorii JUNIOR muži
1.
cena v částce 20.000 Kč nebyla udělena.
2. cenu v částce 10.000 Kč (Cena Nadačního fondu Antonína Dvořáka pro mladé interprety) získává Vladimír Jindra (Česká republika).
3. cena v částce 5.000 Kč nebyla udělena.
Čestné uznání za účast ve finálovém kole získávají Danylo Sanitar (Ukrajina).

Varvara Fedotova a Peter Dvorský – 54. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 2019 (zdroj MPSAD)

V kategorii OPERA ženy
1.
cenu v částce 25.000 Kč získává Varvara Fedotova (Ruská federace).
2. cenu v částce 15.000 Kč získává Eva Kývalová (Česká republika).
3. cena v částce 7.000 Kč (Cena Kruhu přátel hudby Dvořákova kraje Kralupy nad Vltavou) získává Anna Nedorezova (Ruská federace).
Čestné uznání za účast ve finálovém kole získává Bella Adamová (Česká republika), Adriana Banásová (Slovensko), Olga Semenishcheva (Ruská federace) a Zuzana Spót Ballánová (Slovensko).

V kategorii OPERA muži
1. cenu v částce 25.000 Kč získává Andrii Kharlamov (Ukrajina).
2. cenu 15.000 Kč získává Aleksander Kruczek (Polsko).
3. cenu v částce 7.000 Kč získává Jan Hájek (Česká republika).
Čestné uznání za účast ve finálovém kole získávají Maciej Boberek (Polsko) a Ray Lee (Jižní Korea).

Titul absolutního vítěze letošního ročníku získává Andrii Kharlamov (Ukrajina).

Andrii Kharlomov – 54. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 2019 (zdroj MPSAD)

ZVLÁŠTNÍ CENY VYPSANÉ PRO ROK 2019
Ceny operních scén České a Slovenské republiky jsou při předání definovány udělovatelem jako hostování nebo nastudování operní role v následujících dvou sezónách. V roce 2019 budou uděleny:

Cena Národního divadla v Praze za nastudování operní role nebo hostování v představení Národního divadla v Praze v sezóně 2020 nebo 2021. Cenu udělil umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery Per Boye Hansen Zuzaně Spót Ballánové (Slovensko).

Cena Národního divadla Brno za hostování v operním představení Národního divadla Brno v sezóně 2020 nebo 2021. Cenu udělil šéf uměleckého souboru Janáčkovy opery MgA. Jiří Heřman Evě Kývalové (Česká republika).

Cena Slovenského národního divadla v Bratislavě za hostování v operním představení Národného divadla v Bratislavě v sezóně 2020 nebo 2021. Cenu udělil ředitel a šéf Opery SND Rastislav Štúr Varvaře Fedotové (Ruská federace).

Cena Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě za nastudování operní role a hostování v operním představení podle stávajícího repertoáru v sezóně 2020 nebo 2021. Cenu udělil ředitel divadla Jiří Nekvasil Zuzaně Spót Ballánové (Slovensko).

Cena Divadla J. K. Tyla v Plzni za nastudování operní role pro představení Divadla J. K. Tyla v Plzni v sezóně 2020 nebo 2021. Cenu udělil generální ředitel divadla MgA. Martin Otava, Ph.D. Janovi Hájkovi (Česká republika).

Cena Českého rozhlasu Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu: Zástupce Českého rozhlasu vybere jednoho z laureátů soutěže, aby ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v produkci ČRo Vltava natočil v rámci dvou nahrávacích frekvencí operní árie odsouhlasené dramaturgií této rozhlasové stanice. Náklady na cestu a ubytování spojené s natáčením si bude hradit laureát sám. Nahrávka se uskuteční v průběhu roku 2019 a laureátu bude poskytnuta její kopie. Podmínkou udělení této ceny je souhlas laureáta s vysíláním této nahrávky v programu Českého rozhlasu a v rámci mezinárodní programové výměny v rámci Evropské vysílací unie EBU. Cenu získává Adriana Banásová (Slovensko).

Cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro – nabídka vystoupení v rámci festivalu Pražské jaro v roce 2020 nebo 2021. Cenu udílí Ing. Roman Bělor, ředitel festivalu. Cenu získává Daria Kolisan (Ukrajina).

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů v kategorii PÍSEŇ v částce 10.000 Kč. Cenu udělil ředitel Nadace Bohuslava Martinů prof. Jiří Hlaváč Belle Adamové (Česká republika).

Cena ředitele Českého rozhlasu Plzeň PhDr. Zdeňka Levého pro nejlépe umístěného českého pěvce v kategorii Píseň v podobě nahrávky části soutěžního výkonu v doprovodu klavíru ve studiu Českého rozhlasu Plzeň. Cenu udílí PhDr. Zdeněk Levý, ředitel Českého rozhlasu Plzeň Monice Jägerové (Česká republika).

Eva Kývalová – 54. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 2019 (zdroj MPSAD)

Cena Jarmily Novotné nejlépe umístěné české účastnici III. kola soutěže. Součástí ceny je vystoupení v rámci Festivalu Jarmily Novotné v Litni. Cenu udílí nezisková organizace Zámek Liteň a pan George Daubek, syn Jarmily Novotné. Cenu získává Eva Kývalová (Česká republika).

Cena Viléma Zítka s částkou 5.000 Kč udílená zpravidla nejmladšímu oceněnému českému účastníkovi 3. kola. Součástí ceny je pozvání na recitál v Muzeu Bedřicha Smetany. Cenu udílí Ing. RNDr. Václav Němec, CSc. a doc. Lidmila Němcová. Cenu získává Vladimír Jindra (Česká republika).

Cena ředitele Pražské konzervatoře MgA. Petra Čecha, ArtD. nejlepšímu českému soutěžícímu v kategorii JUNIOR v podobě honorovaného vystoupení v rámci festivalu Kultura v srdci Prahy. Cenu získává Vladimír Jindra (Česká republika).

Cena Společnosti Antonína Dvořáka Praha za nejlepší interpretaci písní Antonína Dvořáka s částkou 5.000 Kč. Cenu získává Diana Alexe (Rumunsko).

Cena Antonína Dvořáka za interpretaci árie z opery Antonína Dvořáka. Cenu udílí Antonín Dvořák IV. – pravnuk skladatele. Cenu získává Jan Hájek (Česká republika).

Jan Hájek – 54. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 2019 (zdroj MPSAD)

Cena Gustava Mahlera – účinkování na festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2020 – cenu udílí ředitel Festivalu Gustava Mahlera doc. PhDr. Jiří Štilec, CSc. Cenu získává Marie Svobodová (Česká republika).

Cena Karlovarského symfonického orchestru – vystoupení s KSO v rámci koncertní sezóny 2020/2021. Cenu udílí ředitel KSO Mgr. Petr Polívka. Cenu získává Adriana Banásová (Slovensko).

Cena hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové pro nejlépe umístěného českého nebo slovenského pěvce v kategorii PÍSEŇ, jarní koncert v Galerii umění v Karlových Varech v roce 2020. Cenu získává Monika Jägerová (Česká republika).

Cena Beno Blachuta s částkou 5.000 Kč. Cenu udílí Společnost Beno Blachuta a předává Beno Blachut, vnuk vynikajícího českého tenoristy. Cenu získává Jan Hájek (Česká republika).

Cena Milana Bürgera za interpretaci některé z Dvořákových Biblických písní nebo Cigánských melodií v částce 5.000 Kč pro mužské kategorie. Cenu udílí PhDr. Jitka Slavíková. Cenu získává Vladimír Jindra (Česká republika).

Cena dirigenta Františka Drse za mimořádný hudebně-interpretační výkon po dobu celé soutěže. Cenu získává Andrii Kharlamov (Ukrajina).

Cena nakladatelství Bärenreiter pro nositele 1., 2. a 3. ceny v kategorii PÍSEŇ – nakladatelství daruje všem oceněným výtisk nového urtextového vydání Dvořákových Cigánských melodií a dárkové poukazy na nákup notového materiálu z produkce Bärenreiter Praha a Bärenreiter-Verlag Kassel v celkové výši 6.000 Kč pro všechny ceny (hodnota poukazů je odstupňována podle pořadí cen).

Chloe Boelter – 54. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 2019 (zdroj MPSAD)

Cena Hlasového centra Praha/MH s.r.o. za “Barvu hlasu” v částce 5.000 Kč. Cenu udílí prim. MUDr. Jitka Vydrová, ředitelka společnosti. Cenu získává Daria Kolisan (Ukrajina).

Cena za nejlepší interpretaci Mozartovy árie s částkou 350 € věnovaná panem Georgem Fischerem z Aue (Německo). Cenu získává Chloe Boelter (USA).

Cena pražskoamerických přátel karlovarské pěvecké soutěže v částce 5.000 Kč za krásný zpěv. Cenu udílí Dr. David Beveridge a Dr. James Cool. Cenu získává Maciej Boberek (Polsko).

Cena Jana Lucemburského v podobě honorovaného koncertního vystoupení s klavírem v Karlových Varech pro českého a slovenského pěvce. Cenu inicioval a udílí pan Geoffrey Piper, zakladatel společnosti MusicEnterprise, která se podílí na prohlubování uměleckých aktivit mezi Lucemburskem a Českou republikou. Cenu získávají Vladimír Jindra (Česká republika) a Zuzana Spót Ballánová (Slovensko).

Cena Grandhotelu Ambassador Národní dům za vynikající klavírní doprovod víkendový pobyt pro dvě osoby, udílí generální ředitel Grandhotelu Ambassador Národní dům Josef Žďárek. Cenu získává Didel Bish (Holandsko).

Cena ředitele společnosti Bohemia lázně a. s. za vynikající klavírní doprovod – víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Kriváň. Cenu udílí ředitel společnosti Jiří Sluka. Cenu získává Lenka Navrátilová (Česká republika).

Cenu divácké poroty získávají Daria Kolisan (Ukrajina), Jan Hájek (Česká republika).

Zvláštní interpretační ceny budou realizovány bez účasti zprostředkující agentury pěvců.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]

Mohlo by vás zajímat