Nejsou peníze. Italským operním domům hrozí uzavření

(Newsweek – 1. 5. 2015 – Elisabeth Braw)

Zatím co slavná milánská La Scala má stálý příliv návštěvníků, jiné italské operní domy takové štěstí nemají

Během dvaadvaceti let svého trvání se Teatro Lirico v Cagliari, hlavním městě Sardinie, nebálo podstupovat umělecké riziko. Minulý rok vybavilo v produkci Pucciniho Turandot účinkující chytrými brýlemi od firmy Google. Žádná z inovací ovšem nedokázala operní dům zachránit. Týdeník Newsweek odhalil, že pokud se do věci nevloží italské ministerstvo kultury a nepomůže značnou finanční částkou v hotovosti, bude Teatro Lirico prvním italským operním domem moderní historie, který bude nucen zavřít.Zřejmě bude sice prvním, ale je pravděpodobné, že nebude posledním. Tyto bašty italské kultury totiž bojují o vyrovnaný rozpočet. Když Newsweek tuto zprávu o krizi italské opery před osmnácti měsíci zveřejnil, pouze tři operní domy byly schopné platit včas své účty – milánská La Scala, turínské Teatro Regio a La Fenice v Benátkách. Nyní se Newsweek ze zdrojů blízkých divadlu Teatro Regio dozvěděl, že i tato scéna má problémy se svými platbami.

Teatro Lirico už dokonce ani neuvádí operu. Rozpočtový deficit ve výši 25 milionů eur přinutil společnost, aby zrušila všechna operní představení. Místo toho uvádí finančně méně náročné orchestrální koncerty. V dopise z 21. dubna, do kterého měl Newsweek možnost nahlédnout, varuje italský ministr kultury Salvatore Nastasi starostu města Cagliari, že Teatro Lirico je ve vážném ohrožení.Operní dům bez opery je samozřejmě ochromená instituce, přesto je zavření opery v Cagliari už téměř jisté. Současnou ředitelku, Angelu Spocci, uvedla správní rada do funkce před čtyřmi měsíci. Rada má teď s novou ředitelkou spory, zaměstnanci stávkují a nebyl ani sestaven program nové sezony. Bez peněz na financování představení by bylo sestavení programu nové sezony stejně obtížné.

Minulý rok darovala regionální sardinská vláda opernímu domu zmítanému finanční krizí pětimilionový dar. Byl zamýšlen jako dočasné řešení a měl se jím aspoň částečně vyrovnat deficit. Tehdejší ředitel, Mauro Meli, ovšem peníze utratil za běžný provoz. Po pouhých dvanácti měsících dostal výpověď. Divadlo Teatro Lirico má obrovský rozpočtový deficit a neexistuje možnost, jak by mohlo zajistit své financování. Meli neodpověděl na naši žádost o rozhovor. Neodpověděl ani žádný z členů správní rady, ani mladý starosta Cagliari Massimo Zedda. Ředitelka Spocci nechtěla v telefonickém rozhovoru situaci komentovat.Sláva La Scaly zajišťuje stálý příliv zahraničních návštěvníků. Teatro Regio a La Fenice experimentují s novými myšlenkami. První z obou divadel podniklo první sbližovací kroky s privátními sponzory, druhé reorganizuje tradiční operní sezonu tak, aby vyhovovala početným návštěvníkům Benátek.

V současné Itálii, kde privátní filantropie nemá tradici, jsou operní domy odkázány na státní podporu. Podle údajů statistického úřadu Eurostat vydává italská vláda přibližně stejné částky na umění a rekreaci jako většina ostatních evropských zemí. V posledních letech se ale státní dotace snížily a dluhy operních domů narostly. Pěvci, unavení opožděnými gážemi, se ucházejí o místa na operních pódiích za hranicemi Itálie, kde v roce 1607 Jacopo Peri svou hudební pohádkou o svůdné nymfě Dafné vynalezl operní formu. Říká se, že opera neskončila, dokud tlustá dáma zpívá, Italové si ale budou muset na zpěvačku, ať už tlustou nebo štíhlou, počkat hodně dlouho.
Přeložil Ondřej Lábr
Foto Alexandre Rosa, Priamo Tolu, archiv

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Mohlo by vás zajímat