Nestíhám! S klarinetistou Igorem Františákem o Svatováclavském hudebním festivalu

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Jak jsem uváděl, na festivalu po celý rok pracujeme ve čtyřčlenném týmu s pomocí řady dalších „pomocníků – odborníků“. Většinu stěžejních koncertů připravujeme dva až tři roky dopředu. Samotný festival, to jest pětatřicet koncertů od 4. do 28. září, je pokrýván externím produkčním týmem složeným z osmi lidí.

Sám jste muzikant. Jak velká výhoda to pro vás jako šéfa festivalu je a z druhé strany, má to i nějaká negativa?

Ano, výhoda je to veliká, protože s řadou umělců a souborů jsem v bezprostředním kontaktu a mám tedy naprosto jasnou představu o chystaných projektech a také o aktuální „kvalitě“ jednotlivých umělců. Zásadní negativum vnímám v permanentním nedostatku času a ztrátě osobního života.

Co všechno víte o vašich návštěvnících? Odkud za vámi přijíždějí, jaká je jejich věková a sociální struktura, jaký vkus mají a tak dále?

Další složitá otázka! Primárně jsou našimi návštěvníky obyvatelé Moravskoslezského kraje, kde festivalové koncerty realizujeme. Z předprodejního systému víme, že někteří návštěvníci za námi přijíždějí i z větší dálky naší republiky, ale také z nedalekého Polska. Jsem rád, že na našich koncertech pravidelně v publiku vidím celou šíři věkového spektra. Vkus publika můžu posuzovat jen velice subjektivně. Řada našich pravidelných umělců a souborů však tvrdí, že „ostravské publikum“ je skvělé a hudbě rozumí!

S jakým rozpočtem v současné době pracujete, v jaké struktuře jsou vaše příjmy? S jakou podporou se setkáváte u vás v kraji a s jak velkou vstřícností u sponzorů?

Financování kulturních projektů je vždy ožehavou otázkou a zároveň velkou neznámou. Celkový rozpočet festivalu je kolem osmi milionů a převážnou část tvoří dotace z veřejných zdrojů. Nejzásadnějšími podporovateli jsou statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a ministerstvo kultury České republiky. Zisk ze vstupného tvoří necelou osminu celkového rozpočtu.

Přestože patří Svatováclavský hudební festival mezi nejvýznamnější projekty moravskoslezského regionu s výrazným mezinárodním přesahem, netěší se přízni ani podpoře sponzorů. Upřímně zastávám názor, že velké společnosti a ani menší firmy našeho regionu necítí společenskou odpovědnost a potřebu systematicky podporovat a rozvíjet významné kulturní aktivity a tím přispívat ke zatraktivnění celého našeho kraje. Jednou z mála výjimek je společnost Intoza, která náš festival podporuje od jeho počátku. Kéž by podobných „osvícených“ donátorů přibývalo!

Jak vám jako pořadateli vyhovuje současný grantový systém?

V rámci grantového systému je Svatováclavský hudební festival velice úspěšný a také proto jsem více méně se současným stavem spokojen. Oproti minulým létům se systém „zprůhlednil“ a je rozhodně více transparentní. Na každém systému je však stále co vylepšovat…

Jste aktivní muzikant, manažer, pedagog, máte velkou rodinu. Jak to všechno stíháte?

Nestíhám!

Děkujeme za vaše odpovědi a přejeme hodně zdaru!

Igor Františák (zdroj SHF/foto Ivan Korč)

 

VIZITKA
Igor Františák
se narodil 19. listopadu 1974. V letech 1989 – 1995 studoval na konzervatoři v Ostravě v klarinetové třídě docenta Valtra Vítka, u něhož pokračoval na umělecko-pedagogické katedře Ostravské univerzity. Během studií byl opakovaně stipendistou nadace Český hudební fond. V roce 2001 získal vládní stipendium na Norwegian Academy of Music, kde pokračoval ve svých studiích pod vedením profesora Hanse Christiana Braeina. Během studií se účastnil řady mezinárodních interpretačních kurzů a seminářů (Michel Arrignon, Eric Hoeprich, Charles Neidich, Christian Leitherer, Milan Etlík, Andrzej Janicki, Wenzel Grund).

Zúčastnil se několika národních i mezinárodních soutěží v oboru hra na klarinet, na kterých získal tato ocenění – Interpretační soutěž v Chomutově (ČR) 3. cena, Mezinárodní hudební soutěž „Marco Fiorindo“ v Turíně (Itálie) 3. cena.

Jako sólista vystupoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, Slovenským komorním orchestrem Bohdana Warchala, Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim, Talichovým komorním orchestrem, Janáčkovým komorním orchestrem, Jihočeskou filharmonií České Budějovice, Českou komorní filharmonií, Ensemble Ameropa, Camerata Janáček, Brněnskými komorními sólisty, Musici boemi, Pavel Haas Quartet, Bennewitzovým kvartetem, Talichovým kvartetem, Zemlinského kvartetem, Škampovým kvartetem, Wihanovým kvartetem, Wallingerovým kvartetem, Kubínovým kvartetem, Gideon triem a dalšími. Jako sólista či komorní hráč vystupoval na řadě koncertů a mezinárodních festivalů u nás i v zahraničí – Polsko, SRN, Slovenská republika, Rakousko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Belgie, Francie, Španělsko, Itálie, Holandsko, Turecko a USA. V roce 1997 natočil se Zbigniewem Kaletou a Janáčkovým komorním orchestrem CD – Koncerty pro dva klarinety a orchestr (Karel Stamic, Georg Philipp Telemann, Johann Georg Heinrich Backofen). Kromě sólových koncertů a recitálů vystupuje často jako komorní hráč v řadě souborů. Je zakládajícím členem Stadlerova klarinetového kvarteta, s nímž od roku 1994 pravidelně vystupuje u nás i v zahraničí. V roce 1999 natočil v tomto obsazení CD – Trygve Madsen – live pro norské vydavatelství MTG, v roce 2000 CD – Stadlerovo klarinetové kvarteto a v roce 2006 Stadler Clarinet Quartet – live. Rovněž je zakládajícím členem komorního souboru Ensemble Moravia, s nímž pro slovenské vydavatelství Slovart natočil CD – Komorní skladby Bohuslava Martinů, v roce 2007 CD – Hindemith, Berg, Schumann, Brahms, v roce 2010 “Komorní skladby Jaromíra Podešvy” pro vydavatelství PRO Records. V roce 2002 s tímto souborem získal 1. cenu na Mezinárodní soutěži komorní hudby „Marco Fiorindo“ v Turíně (Itálie). Velmi úzce spolupracuje s Českým rozhlasem Ostrava a Českou televizí.

V posledních letech se zabývá také dobovou interpretací na chalumeaux, barokní klarinety a klasicistní klarinety. Jako hráč na tyto historické nástroje spolupracoval například s Collegiem 1704, Collegiem Marianum, Musica Florea či Ensemble Inégal. V letech 2001–2003 vyučoval jako lektor na mezinárodních hudebních kurzech Ameropa v Praze.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Mohlo by vás zajímat