Objevujte barokní hudbu s Ensemble Inégal

Soubor Ensemble Inégal si rozhodně na nedostatek práce nemůže stěžovat. Během podzimu stihl zorganizovat již druhý ročník hudebního festivalu Zelenka Festival Praha včetně mezinárodní konference o díle a významu tohoto barokního skladatele, natočit nové album a do toho koncertovat jak u nás, tak v zahraničí. Navíc celý rok probíhá v jeho režii již devátý ročník festivalového cyklu, který se za tuto dobu rozrostl na tři programové řady: České hudební baroko – objevy a překvapení, Ensemble Inégal dětem a Music Visions. Na podrobnosti jsme se zeptali sopranistky Gabriely Eibenové.

Během festivalového cyklu Ensemble Inégal představíte 15. prosince v Rytířském sále Velkopřevorského paláce i scénickou kompozici s názvem E. M. inspirovanou příběhem hrdinky divadelní hry Karla Čapka Věc Makropulos. Jak jste se k tomuto tématu dostali a čí to byl vlastně nápad?

Původně jsme připravovali „jen“ koncert loutnových skladeb se zpěvem. Inspirací nebyly jen kupříkladu Dowlandovy renesanční skladby, ale i Ebenův cyklus Písně k loutně, což je hudba dvacátého století inspirovaná středověkou milostnou lyrikou. S tématem Věci Makropulos přišel loutnista Jan Čižmář, sestavení hudby od renesance po dvacáté století, aby byla i textově v souladu s příběhem, byla má práce. Režisérka Magdalena Švecová přizvala ke spolupráci britskou tanečnici českého původu Andreu Miltner a světelného designéra Jana Komárka. Posledním členem našeho mezinárodního týmu je britský výtvarník Christopher Vinz.

Můžete nám více přiblížit, co vlastně divák může očekávat?

Elina Makropulos je na začátku příběhu šestnáctiletá dívka, jež je přinucena svým otcem, alchymistou na dvoře Rudolfa II., vyzkoušet na sobě jeho recept na prodloužení života. Po týdenním horečnatém zmítání mezi životem a smrtí zvítězí život a Elina začíná zakoušet plody nesmrtelnosti. Stane se z ní uznávaná zpěvačka, točí se kolem ní muži, zažívá slávu i bohatství. Ale také zakouší útrapy a čím dál více ztrát těch, které miluje a které vždy musí přežít. Stěhuje se ze země do země a mění si jméno, jen aby nebudila podezření, že nestárne. Její sláva stoupá stejně tak jako roste její vnitřní prázdnota. Nakonec nenávidí všechno a všechny. Jediné, co jí drží mezi živými je její děsivý strach ze smrti. Po veřejném odhalení svého tajemství ke konci příběhu si uvědomuje, že už skutečně nechce takto dále žít a po více jak tři sta letech recept nepoužije, svůj život neobnoví a smířená umírá.

Režie se ujala Magdalena Švecová. Je to vaše první spolupráce?

Ano, je to naše první spolupráce, doposud jsme se míjely. Je to skvělá volba, Magdalena jde do hloubky psychologie postav, tento příběh klade na režii i interprety velké nároky právě kvůli vystižení různých výrazových prostředků ve střídání naprosto odlišných dějinných epoch, kterými Elina Makropulos, později Ellian Mac Gregor nebo Emilia Marty prochází. V inscenaci nezazní mluvené slovo, vše náleží hudbě a zpěvu, tanci, proměnám kostýmů a světel.

Ensemble Inégal je zaměřen hlavně na dílo Jana Dismase Zelenky. Ještě tento rok vám vyjde další album s hudbou tohoto skladatele. Kdy jste ho nahrávali a jaké bude?

Nahrávání proběhlo v pražském kostele u Salvátora začátkem října. Toto naše osmé zelenkovské album bude patrně pro posluchače největším překvapením. Zelenkovo nešporní dílo je jedním z nejméně známých a Zelenka se zde představí v nečekaně novém světle. Celému procesu k naší radosti přihlížela australská muzikoložka Janice B. Stockigt, autorka nejcennější biografie o Janu Dismasi Zelenkovi, která měla o několik dní po dotočení CD významný příspěvek na naší zelenkovské konferenci.

Založili jste Zelenka Festival Praha věnovaný právě dílu J. D. Zelenky. Letos proběhl úspěšně druhý ročník. Už plánujete třetí a můžete již dnes prozradit nějaké dramaturgické podrobnosti?

Zajímají nás především neznámá Zelenkova díla, díky kterým se nám daří dokreslovat Zelenkův dosud neznámý obraz do jeho postupné úplnosti. Do tohoto konceptu také zapadá další cyklus nešpor Psalmi vespertini II, který příští rok uvedeme na několika koncertech a natočíme na CD. Chceme zvát k účinkování a spolupráci osobnosti a tělesa, která mají významný podíl na renesanci Zelenkova díla a správném uchopení jeho mimořádného hudebního rukopisu, pokračovat v muzikologické konferenci a dále odkrývat nová fakta a souvislosti Zelenkova života. A nakonec rozšířit působnost festivalu i na Drážďany, kde Zelenka prožil více jak půl svého života a dosáhl uznání a pozice, o které se většině jeho vrstevníků ani nezdálo.

Co vás ještě čeká do konce roku 2015 a jaké jsou vaše koncertní plány na rok 2016?

Úspěšně završit letošní ročník našeho festivalového cyklu, dokončit poslední úpravy na CD, provést několikrát Michnovu Loutnu českou a zvládnout maraton vánočních koncertů. Pro příští rok plánujeme vedle koncertů v zahraničí například program s ranými kantátami J. S. Bacha pro koncertní cyklus FOK, Zelenku na festivalech v Ostravě, Olomouci, Dobrušce a Praze, Michnu na Pražském jaru, jubilejní desátý ročník Festivalového cyklu Ensemble Inégal se Svatováclavskou mší Adama Michny nebo s Requiem Alfreda Schnittkeho a Zelenkovský festival s mezinárodní konferencí. Nezapomínáme ani na děti, vedle divadelního představení pro školy připravujeme pro příští rok hudební a taneční barokní dílničky pro nejmenší.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky