Oheň a voda v Týnském chrámu

Bratr oheň, sestra voda, takový název nesl koncert festivalu Dvořákova Praha v Týnském chrámu na Starém Městě pražském. S duchovními skladbami středověku a současných hudebních skladatelů zde vystoupil vokální soubor Ars Nova Copenhagen pod vedením Paula Hilliera.První část večera byla sestavena ze dvou typů repertoáru, rozdílných časově, hudebně i geograficky. Pomyslnou zlatou nit tvořily duchovní písně z italského manuskriptu Laudario di Cortona, pocházejícího ze třináctého století. Jednohlasé písně, většinou s italskými texty, byly provedeny v bohatých aranžích, v nichž zpěváci uplatnili rané formy vícehlasu, střídání sólových vstupů i různých dělení scholy, nebo ison, obvyklý zejména v hudbě byzantské. Jeho rafinované použití dokázalo tyto skladby zajímavě obohatit a zejména v Cantico del Sole, kde se ison postupně přesouval napříč různými hlasy, vznikly krásné zvukomalebné plochy. Mezi těmito písněmi byly vloženy anglické polyfonní skladby ze čtrnáctého a patnáctého století, které byly stylově poměrně různorodé a ne vždy se zcela propojily s italským repertoárem. Tento rozptyl byl patrný například v Gloria od Leonela Powela, které bylo blízké stylu pozdního italského trecenta a tvorbě Ciconiově, a v anonymní skladbě Thomas gemma Cantuarie, využívající francouzskou hocquetovou techniku. Celkové provedení souboru bylo velmi dobré, neboť kromě čisté techniky a přesného přednesu drželi také poměrně kompaktní barvu, což při dvanácti sólových zpěvácích není úplně snadné. Rozdíly mezi jednotlivými pěvci ukázaly sólové výstupy v průběhu rozsáhlejších skladeb. Některé hlasy byly skutečně výtečné jak po stránce technické, tak i v estetickém provedení středověké hudby, což se týká především dam, zejména Kristin Mulders. Avšak třetí bas zprava sóla zpíval velmi vibrujícím hlasem „moderního“ zpěváka, který tomuto repertoáru nijak neprospívá a navíc maže srozumitelnost textu, a projev druhé sopranistky zleva zase trpěl nepříjemnými nájezdy na tóny v začátcích frází. V celkovém zvuku ansámblu však tyto nevyrovnanosti zanikaly. Velmi dobře se soubor ztotožnil i s akustikou chrámu a hudba i zpívané slovo zde zněly dobře. Pouze ve vyšších dynamikách nabývaly polyfonní skladby poněkud toporný charakter.Kratší přestávka vytvořila předěl k druhé polovině programu, věnované soudobé duchovní hudbě, pro jejíž autory však byla stará polyfonie významným inspiračním zdrojem. Zazněly skladby Johna Tavenera, Arvo Pärta a Nino Janjgavy. Zatímco první dvě jména patří ke stálicím světového repertoáru, skladby gruzínské komponistky většina z nás slyšela určitě poprvé. Z jejích děl soubor provedl většinu ze sbírky 17 Aliluias, mistrně jednoduchých kompozic na pravoslavný text, v nichž se snoubila tradice hudby křesťanského východu a experimentování se zvukomalbou slov. Nesmírně silným zážitkem však byly také Pärtovy závěrečné Dva slovanské žalmy (Ps. 117 a 131). Žalm 131 byl zhudebněn velmi prostě a byl skutečným zhmotněním hluboké duchovní pokory. Ars Nova Copenhagen všechny tyto skladby provedla skutečně výborně. Hudba zněla nesmírně plasticky a rozličné emoce byly vyjádřeny pomocí bohaté dynamické škály. Pouze u skladeb v angličtině byla méně jasná výslovnost. Soudobý repertoár je však bezesporu velmi silnou stránkou ansámblu. Při stylově rozmanitém programu se totiž vždy projeví, že interpretačnímu naturelu zpěváků, věnují-li se celému širokému pěveckému repertoáru, je moderní hudba, byť silně inspirovaná tou starší, přirozenější než středověká. Koncert však rovněž ukázal, že prostory Týnského chrámu jsou kromě varhanních koncertů vhodné také pro vokální hudbu a capella, která tu zněla opravdu nádherně.Ačkoli nejednoho posluchače jistě napadlo, že by místo potlesku po Pärtových žalmech večeru slušela chvíle tichého rozjímání, soubor se po dlouhém potlesku s pražským publikem rozloučil malým přídavkem.Hodnocení autora recenze: 90 %

Dvořákova Praha 2014
Ars Nova Copenhagen
Paul Hillier (umělecký vedoucí)
21. září 2014 Týnský chrám Praha

program:
– Anonym: Venite a laudare (rukopis Laudario di Cortona)
– Anonym: Beata viscera
– Anonym: Laude novella sia cantata (Laudario di Cortona)
– Leonel Power: Gloria
– Anonym: Oimè lasso e freddo lo mio core (Laudario di Cortona)
– Anonym: Doleo super te
– Anonym: Sia laudato San Francesco (Laudario di Cortona)
– Anonym: Thomas gemma Cantuarie / Thomas cesus in Doveria
– Anonym: Cantico del Sole (Laudario di Cortona)
= přestávka =
– Nino Janjgava: Aliluia č. 1, 5 a 11
– John Tavener: The Lamb
– Nino Janjgava: Aliluia č. 7 a 8
– Arvo Pärt: Bogoroditse dyevo
– Nino Janjgava: Aliluia č. 3 a 4
– John Tavener: Funeral Ikos
– Nino Janjgava: Aliluia č. 2 a 6
– Arvo Pärt: Dva slovanské žalmy

www.dvorakovapraha.cz

Foto Petra Hajská

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

Hodnocení

Vaše hodnocení - Ars Nova Copenhagen-P.Hillier (Dvořákova Praha 2014)

[yasr_visitor_votes postid="125503" size="small"]

Mohlo by vás zajímat