Operní panorama Heleny Havlíkové (131)

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Týden od 2. do 8. září 2013 
– Vzpomínka na Ilju Hurníka 
– Genius loci:
  Liteňský víkend nejen s Jarmilou Novotnou
  Ouvertura Dvořákovy Prahy v Lužanech 
– Akcent na děti, mládež a mladé talenty 
– Inspirace na dny příští 
***

Vzpomínka na Ilju Hurníka 

V sobotu nás opustil v nedožitých jednadevadesáti letech Ilja Hurník, osobnost vskutku renesanční s mimořádnou šíří svého působení. Koncertní publikum ho obdivovalo jako přemýšlivého klavíristu a zasvěceného interpreta jeho lašského krajana Leoše Janáčka, ale i Debussyho a francouzského impresionismu. Čtenářská obec si Ilju Hurníka oblíbila jako vtipného literáta. Častým tématem jeho povídek, pohádek, apokryfů nebo detektivek je – jak také jinak – hudba a muzikanti: je tomu tak v Trubačích z Jericha, Cestě s motýlkem, Pohádce jedné kapely, Muzikálním Sherlockovi, Jak se hraje na dveře, Od housliček po buben. Ilja Hurník uměl zaujmout i jako zasvěcený vykladač a popularizátor hudby. Opomenout nelze Hurníkovo pedagogické zaměření – je autorem půvabných instruktivních i přednesových skladbiček pro malé klavíristy, zpěváčky, houslisty i komorní soubory. Především však byl Ilja Hurník nápaditý skladatel. Jeho kompoziční styl vyrůstal z lidových intonací jeho rodného Lašska. Jeho hudba je prodchnuta vytříbeným, duchaplným humorem, smyslem pro nadsázku a pointu, citem pro formu stejně jako pro specifiku nástrojů a jejich seskupení.Měla jsem to štěstí, že jsem Ilju Hurníka znala osobně. Nejprve jako severáčkovské dítě. Býval to svátek, když mezi nás, do tohoto libereckého dětského sboru Ilja Hurník přišel, my se sesedli kolem něj u klavíru. A povídal nám nejen o svých písničkách, které jsme zpívali, ale probíral a prohrával díla slavných skladatelů a pootevíral nám tak dveře do světa „velké“ hudby. Když jsem se prozpívala do kategorie tak zvané „kozy nebeské“, jak se nám v Severáčku říkalo v teenagerském věku, tak jsme na soustředění v Letařovicích při Hurníkově návštěvě nemuseli jít spát s večerkou, ale mohli jsme zůstat, když se s nádherným humorem rozpovídal o historkách z muzikantského života. A konečně jsem měla tu čest s Iljou Hurníkem spolupracovat jako dramaturgyně opery Národního divadla, kde jsme v roce 1992 uváděli jeho operu Dáma a lupiči. Tehdy jsem už dokázala ocenit i Hurníkovu moudrost a šíři jeho rozhledu. Tuto dobu mi pak připomnělo i vydání nahrávky této opery, kterou k Hurníkovým devadesátinám připravil Radioservis. A teď si představuji, jak Ilja Hurník tam nahoře rozšafně sedí se svými muzikantskými přáteli, pokuřuje ze své oblíbené dýmky (pokud je i nebe nekuřácké, tak on má určitě výjimku) a s laskavým vtipem, někdy i břitkým postřehem glosuje naše snažení.
*** 

Genius loci

Tento slunečný zářijový víkend byl ve znamení produkcí, které nápaditě oživovaly kouzlo genia loci dvou malých českých městeček – Litně a Lužan – spjatých s velkými osobnostmi české hudby: světoznámou pěvkyní a filmovou herečkou Jarmilou Novotnou a Antonínem Dvořákem. Na zámku v Litni se konal o víkendu 6.–8. září druhý ročník Festivalu Jarmily Novotné a v kapli zámku v Lužanech se uvedení Dvořákovy Lužanské mše v den výročí jeho narozenin 8. září stalo ouverturou šestého ročník festivalu Dvořákova Praha, který pokračuje – v Praze – až do 20. září.

Liteňský víkend nejen s Jarmilou Novotnou
Jméno Jarmily Novotné (1907 Praha – 1994 New York), operní pěvkyně a filmové herečky, která Čechy a Československo proslavila po celém světě, se teprve postupně dostává do širšího povědomí – vrcholů své umělecké kariéry dosáhla v zahraničí (v letech 1935–1958 byla v angažmá v Metropolitní opeře) a poválečný režim u nás se postaral, aby informace o úspěších od třicátých let minulého století asi nejslavnější české operní pěvkyně zůstaly pod cenzurní pokličkou. Proč Festival Jarmily Novotné právě na zámku v Litni, v malé obci nedaleko Karlštejna? V roce 1931 se Jarmila Novotná provdala za majitele zdejšího panství Jiřího Daubka a Liteň se stala jejím domovem, odkud vyrážela dobývat svět. Před blížící se okupací ale rodina emigrovala do Spojených států. V roce 1947 se krátce vrátila do vlasti, ale zámek byl poničen, po únoru 1948 vyvlastněn a Novotná se vrátila do Spojených států.

Zámek s přilehlými hospodářskými budovami zůstal po éře socialismu notně zdevastován – statek s na svou dobu moderním pivovarem a lihovarem přitom proslul koncem 19. století pověstí jednoho ze „vzorných velkostatků celého království“. Liteňský zámek měl také dlouhou tradici kulturního centra, protože zde pobývala celá řada slavných umělců, hlavně generace spojená s budováním Národního divadla (Svatopluk Čech, František Ženíšek, bratři Mánesové, Josef Václav Myslbek a celá řada dalších). V době, kdy zde žila Jarmila Novotná, sem pravidelně zajížděl rodinný přítel Jan Masaryk.

Duší Festivalu Jarmily Novotné je současná spolumajitelka zámku Ivana Leidlová. Loni založila občanské sdružení Zámek Liteň a pustila se do obnovy nejen zdevastovaných staveb, ale i obnovy tradice zámku jako kulturního centra – zároveň s povznesením života obce a utužením zdejší komunitní pospolitosti. A za cíl si dala „důstojným a vhodným způsobem připomínat jméno a odkaz paní Jarmily Novotné“. Zatím se podařilo zrekonstruovat tak zvanou Čechovnu, bývalý správcovský dům s malým koncertním sálem, festival se odehrává i v parku s grottou, ve stodole nebo přímo na zámku.

Letošní druhý ročník Festivalu Jarmily Novotné se vydařil, nejen díky slunečnému zářijovému počasí. Bylo ho možné částečně sledovat i prostřednictvím stanice Český rozhlas Vltava, která přenášela sobotní i nedělní polední koncert. Ale nebylo nad přímý zážitek ze sobotního odpoledního a večerního programu. Jeho součástí byla i zasvěcená přednáška Markéty Nedvědové, která – ač teprve studentkou filmové vědy na FF MU v Brně – představila uceleně a poutavě filmovou kariéru Jarmily Novotné i s projekcemi unikátních ukázek z její filmografie.

Nejaktuálnější zprávy ze světa hudby přímo do Vaší schránky

[mc4wp_form id="339371"]
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Hodnocení

Vaše hodnocení - Festival Jarmily Novotné 2013

[yasr_visitor_votes postid="70971" size="small"]

Vaše hodnocení - Dvořák: Lužanská mše (Dvořákova Praha 2013)

[yasr_visitor_votes postid="70938" size="small"]

Mohlo by vás zajímat